A A A
Maakt werk van arbeid


                                       Ik kreeg een baan
                  via een werkervaringstraject!Successen >>>
Banenevent 2017 02-08-2017
De economie in Flevoland groeit weer. Met 2,3 procent zelfs iets beter dan landelijk. Door het herstel van de economie vinden al veel mensen die eerder werkloos zijn geweest een baan. Maar het kan nog veel beter. Vandaar dat met het Flevoland Werkt! Banenevent 2017 vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

Noteer alvast: dinsdag 19 september 2017, Stadhuis Lelystad.

> lees meer
Tweede serie LelyStart diploma's uitgereikt 13-07-2017

Op donderdag 13 juli jl. werd de tweede serie LelyStart diploma’s uitgereikt aan zes deelnemers van Entree Arbeid Lelystad. In aanwezigheid van wethouder Elly van Wageningen en ouders, vrienden en werkgevers van de deelnemers, reikten Agnetha Smit (werkcoach Werkbedrijf Lelystad) en Gaatze Boersma (Talentmeester bij Entree Arbeid) de diploma’s uit. Inmiddels is dit de tweede groep jongeren die met succes deelnam aan een bijzonder opleidingstraject aan de Vaartweg, met als doel het uitstromen naar een betaalde baan op de arbeidsmarkt.  

> lees meer
Communicatieplatform Flevoland bijgepraat over incusieve arbeidsmarkt 13-07-2017

Op donderdag 13 juli waren zo’n twintig communicatieprofessionals van het Communicatieplatform Flevoland te gast bij Participatiepenning winnaar KFC Lelystad. Zij werden door Onno Vermooten, directeur van het Werkbedrijf Lelystad, bijgepraat over de Participatiewet en de inclusieve arbeidsmarkt die daaruit voortvloeit.

> lees meer

Eén klik en u weet wat Werkbedrijf Lelystad doet!
Actueel