A A A
Maakt werk van arbeid
         

Voor cliënten

Wat kunt u als werkzoekende van ons verwachten?
Allereerst heten wij u welkom! Gemeente Lelystad heeft u bij ons aangemeld. Wij gaan u helpen bij het vinden van werk. Binnen één maand na de aanmelding nodigen wij u uit voor een gesprek met uw werkcoach. Dit is uw vaste contactpersoon. U en uw werkcoach bespreken uw wensen en mogelijkheden. Het is de bedoeling, dat u zo snel mogelijk aan de slag gaat om werkervaring op te doen. Dit kan bijvoorbeeld bij Concern voor Werk of bij een ander extern bedrijf. Natuurlijk rekenen wij op uw medewerking. Heeft u een ruggensteuntje nodig omdat u specifieke problemen heeft? Wij kunnen u ondersteuning bieden zoals maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, psycholoog, arbo-arts etc.  

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst