A A A
Maakt werk van arbeid

Projecten 
Energieteam Lelystad
Misschien betaalt u wel teveel aan kosten voor gas en elektriciteit. Het EnergieTeam Lelystad bekijkt of dit inderdaad zo is en berekent met u de mogelijke besparing. Daarnaast krijgt u adviezen die op uw situatie van toepassing zijn. Mooi meegenomen toch? U kunt een besparing aan Energiekosten vast goed gebruiken.
> lees meer


 
Groenvoorziening
Voor gemeente Lelystad mag Werkbedrijf Lelystad een belangrijke rol vervullen binnen de groenvoorziening.
> lees meer


 
Kluswinkel
De Kluswinkel is een initiatief van gemeente Lelystad en Centrada. Wijkbewoners zetten zich hier in voor medebewoners door klusjes te doen.
De medewerkers van de Kluswinkel zijn van huis uit vakmannen en leveren kwaliteit.
> lees meer

 
Buurtvoorlichters
Een buurtvoorlichter geeft en verzamelt informatie.
Hij of zij heeft ogen en oren in de wijk.
> lees meer

 
Bataviawerf

Samenwerking tussen gemeente Lelystad, de Bataviawerf en
Concern voor Werk heeft geleid tot een uniek re-integratie- en
werkervaringsproject op deze historische scheepswerf.
> lees meer 

 
Het Goed lunchcafé
Het lunchcafé is een activiteit van Concern voor Werk waar diverse 
kandidaten een leerwerkplek vinden.

> lees meer