A A A
Maakt werk van arbeid
Werkzoekenden maken de switch 20-06-2019

Met hulp van UWV en Werkbedrijf Lelystad omschakelen naar werk in een andere branche.

Veel banen in de administratieve sector staan onder druk vooral wegens de automatisering. Werkzoekenden met een administratieve opleiding of werkervaring ondervinden daardoor moeilijkheden met het vinden van een baan. Dat was voor Werkbedrijf Lelystad en UWV aanleiding om op 20 juni het event ‘SWITCH’ te organiseren. Ruim dertig werkzoekenden luisterden bij Werkbedrijf Lelystad aan de Vaartweg naar vijf werkgevers over hun bedrijf en de functies die zij aan de kandidaten kunnen bieden.  

Voorafgaand aan het event heeft een groot deel van de kandidaten een voorbereidende workshop gevolgd. Tijdens deze workshop leerden de kandidaten een andere kijk op werk krijgen en hun eigen mogelijkheden anders in te zetten, waardoor hun kansen op een baan in een andere branche toenemen.  

Concrete mogelijkheden De vijf werkgevers - Conduent,  KMM Groep, GOED Arbeidsmarkt Intermediair, UWV Klanten Contact Center en Bataviastad – gaven aan concrete mogelijkheden voor de groep werkzoekenden te hebben. Na de presentaties konden de kandidaten door middel van een formulier aangeven met welk bedrijf zij in gesprek wilden gaan. Ook was een vacaturewand met vacatures bij andere werkgevers waar de kandidaten zich direct konden aanmelden.  

Pas je aan Marleen Hulzinga–Besselsen is sinds begin dit jaar HR-manager bij KMM Groep dat bestaat uit de bedrijven Metafoor, IVIO, Karmac en Prosu. Zij vertelde over de vele mogelijkheden die er binnen KMM Groep zijn om van functie te wisselen of over te stappen. Marleen Hulzinga wist het gezelschap te boeien met haar eigen verhaal over haar ervaring toen zij enkele jaren terug zélf vanuit een administratieve functie een switch maakte. Zij koos bewust voor arbeidsrecht en volgde verscheidene opleidingen om uiteindelijk bij MixCom in Zwolle op te klimmen tot HR-manager. Puttend uit haar ervaring zei Hulzinga dat er drie dingen zijn die belangrijk zijn, die zij als advies meegaf: denk buiten de kaders; stel jezelf een doel en maak daarvoor een plan. Darwin citerend zei Hulzinga: “Niet de sterkste zal overleven, maar degene die zich weet aan te passen.”  

Vervolg Het event ‘SWITCH’ krijgt een vervolg met speeddate gesprekken die begin juli zullen plaatsvinden aan de hand van de voorkeuren die de werkzoekenden hebben aangegeven.  

Nieuwe Partners voor Werkbedrijf Lelystad 20-06-2019

Tijdens een bijeenkomst bij Kringloopwinkel De Groene Sluis werden 15 werkgevers benoemd tot Partner van Werkbedrijf Lelystad (WBL). Wethouder John van den Heuvel overhandigde samen met de directeur van WBL, Onno Vermooten, het bijbehorende certificaat met muurschild.  

Kringloopwinkel De Groene Sluis en de andere partners van WBL zijn ondernemingen, die zich op maatschappelijk verantwoorde wijze inspannen voor Lelystad. Dit door het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die daarin worden belemmerd. Denk aan het bieden van een arbeidsplaats in het bedrijf, het geven van een ontwikkelkans bij uitvoering van overheidsopdrachten van de gemeente of door het op andere wijze ondersteunen van de maatschappelijke opdracht.   

Aan de bijeenkomst van vandaag gingen er al 7 vooraf. Daaruit blijkt dat al veel werkgevers uit Lelystad een kans geboden aan stadsgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij maken zich sterk voor een groeiende regionale economie waarin iedereen meedoet en niemand langs de zijlijn staat. Reden voor WBL om ze tot Partner Werkbedrijf Lelystad te benoemen.   

Wethouder John van den Heuvel is trots op de inspanningen binnen Lelystad. “Het is mooi om te constateren dat zoveel werkgevers zich inspannen voor de inclusieve arbeidsmarkt. Samen de schouders er onder”, aldus de wethouder.  

Lelytalent ontvangt het allereerste SBB Boris praktijkcertificaat 16-05-2019 Jesse Clijnk is de allereerste student die na deelname aan het programma Lelytalent een SBB Boris praktijkcertificaat ontvangt! Op 16 mei jl. ontving hij vol trots deze praktijkverklaring uit handen van John Bakker, leermeester en eigenaar van restaurant ‘Bij John’ en zijn coach Gaatze Boersma, talentcoach bij het MBO Lelytalent in Lelystad.  

Leren in de praktijk
Jesse is een mooi voorbeeld van hoe een meer praktijk gerichte opleidingsroute jongeren de kans biedt om succesvol uit te stromen naar arbeid. In 2017 is Jesse gestart met de opleiding MBO Entree bij MBO College Lelystad. Door verschillende omstandigheden lukte het Jesse (nog) niet om een MBO startkwalificatie te behalen. Naast zijn opleiding had Jesse een bijbaantje in restaurant ‘Bij John’. Hier begon hij in de spoelkeuken. Al snel bleek Jesse meer in zijn mars te hebben en ontwikkelde hij vaardigheden zoals het voorbereiden van maaltijden waardoor hij functioneerde als assistent kok. Door de begeleiding door John Bakker als leermeester in de praktijk en Gaatze Boersma als talentcoach vanuit het MBO College Lelystad is het Jesse gelukt om zijn praktijkverklaring op MBO niveau 1 te behalen. Jesse stroomt na de zomer door naar MBO niveau 2!  

Lelytalent
Lelytalent is een initiatief is van MBO College Lelystad in nauwe samenwerking met de gemeente Lelystad, Eduvier Onderwijsgroep, het Werkbedrijf Lelystad en het Lelystadse bedrijfsleven. Samen gebundeld in het Lelystad Akkoord. Het Lelystad Akkoord zet zich in voor de inclusieve arbeidsmarkt en heeft veel aandacht voor de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt.   Het project Lelytalent is opgezet om vanuit onderwijs, bedrijven en overheden bij te dragen aan het toeleiden van jongeren naar een diploma Entree, startkwalificatie en/of werk. Dit doet het project Lelytalent door in te zetten op structurele vernieuwing van het onderwijs voor deze doelgroep. In dit project wordt een leerroute ontwikkeld, waarbij de jongeren zeer intensief worden begeleid. Hierbij is de praktijk leidend waardoor de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt wordt verbeterd.  Het project richt zich op studenten van mbo niveau 2 en entree opleidingen.  

SBB Boris vergroot kansen op arbeidsmarkt
In samenwerking met SBB Boris (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) biedt het MBO College Lelystad studenten de mogelijkheid om SBB Boris praktijkcertificaten te behalen. Door het ondertekenen van deze praktijkverklaring geeft de werkgever van het leerbedrijf aan dat de student de werkprocessen voldoende beheerst. Het certificaat wordt door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid en vergroot daarmee de kans van jongeren op de arbeidsmarkt.
Lelystad bouwt verder aan maatschappelijke banen 13-05-2019 Enkele jaren geleden is de gemeente gestart met de Kluswinkel in de Zuiderzeewijk. Een initiatief van de gemeente Lelystad, Woonstichting Centrada en het Werkbedrijf Lelystad. Een re-integratieproject, waarbij werkzoekenden met een uitkering worden ingezet om bewoners in de buurt te ondersteunen bij het klussen. In de praktijk werd duidelijk dat naast deze technische klusjes er ook ander werk is in de buurt. Het gaat dan vooral om praktische zaken, zogenaamde kleine klussen, zoals boodschappen doen. Deze vraag naar eenvoudige, informele ondersteuning groeit in de wijken. Daar tegenover staat een groep Lelystedelingen die een uitkering heeft en door allerlei omstandigheden (nog) niet kan werken, maar wel kleine klussen kan doen. Door invulling te geven aan deze “maatschappelijke banen” brengt de gemeente deze vraag naar hulp en werk bij elkaar. Vrijdag 10 mei is bij de Kluswinkel de eerste overeenkomst uitgereikt aan Peter Russcher door wethouder John van den Heuvel en Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad.

Momenteel kunnen betrokken en actieve wijkbewoners met een uitkering en met de benodigde vaardigheden in aanmerking komen voor een Maatschappelijke Baan en gaan aan de slag in de wijk. Dit gebeurt vanuit de Kluswinkel waar al enkele jaren ervaring is opgedaan met technische klussen. In de komende twee jaar wordt dat ondersteuningspakket uitgebreid. Het wordt een lerend traject. Er wordt hulp aangeboden en er wordt gekeken om welke hulpvraag het gaat. Ook wordt er gekeken of deze kleine klus een toekomstige baan zou kunnen zijn. Dit wordt in nauwe samenwerking gedaan met de reguliere aanbieders van zorg en ondersteuning in de wijk en de vrijwilligersorganisaties. De gemeente bouwt op deze manier aan maatschappelijke banen, waarbij een afstand tot de arbeidsmarkt en aan de slag gaan voor kwetsbare buren, bijdragen aan een mooie leefomgeving en een sociaal Lelystad.

Wethouder John van den Heuvel: ”Werken aan een mooiere samenleving door zelf aan de slag te gaan in de buurt waarin je woont. Je ziet dat het werk soms letterlijk op straat ligt. Onderhoud aan tuinen en schuttingen, het schoon houden van de buurt. Of er is hulp nodig achter een voordeur, maar die wordt niet geboden door professionals, vrijwilligers of mantelzorgers. Met steeds meer ouderen die thuis blijven wonen, groeit de vraag naar ondersteuning. En wat is mooier dan wanneer die ondersteuning komt van de mensen die je kent, die samen met jou leven in de straat, in de buurt? Het is mooi en dankbaar werk, maar het is ook gewoon werk. In onze veranderende samenleving ontstaat nieuw werk, nieuwe banen, ingevuld door eigen inwoners. In het project maatschappelijke banen brengt de gemeente deze vraag naar hulp en werk bij elkaar.”
Europarlementariër Paul Tang bezoekt Flevoland 02-05-2019

Woensdag 1 mei 2019, dag van de arbeid, bracht Paul Tang, Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid, een werkbezoek aan Flevoland en bezocht in dat kader Werkbedrijf Lelystad. Naast Paul Tang waren bij dit bezoek aanwezig Jop Fackeldey, gedeputeerde, Jaap van Gelder en Dieuwertje Zantingh, namens PvdA Flevoland, Jerzy Soetekouw, wethouder Almere en namens Werkbedrijf Lelystad Onno Vermooten en Sander Post.

Tijdens het bezoek in het kader van de komende Europese verkiezingen, is Paul Tang uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen in Flevoland op het gebied van werkgelegenheid, duurzaamheid en ook de Floriade.

Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad, sprak over de lokale aanpak en het belang om blijvend te investeren in inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Werkbedrijf Lelystad heeft de afgelopen jaren veel inwoners met een bijstandsuitkering aan werk geholpen. Dit mede door het onderhouden van een goed werkgeversnetwerk. Desondanks blijft het in Flevoland een uitdaging om iedereen mee te laten profiteren van de groei van de werkgelegenheid. Ondersteuning door Europese subsidies dragen zeker bij aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Paul Tang toonde zich onder de indruk van de werkwijze en de resultaten. Met name een initiatief als Maatschappelijke Banen vond hij zeer interessant.

Jerzy Soetekouw, wethouder Almere en voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland, sprak over de samenwerkingen binnen de provincie en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden illustreerde hij de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ook wees hij op het belang van de Floriade. Deze tentoonstelling zal een belangrijke rol hebben op het gebied van duurzaamheid. Een unieke kans om Nederland opnieuw op de kaart te zetten.

In zijn slotwoord bedankte Paul Tang voor de ontvangst. Hij was geïnspireerd door de Flevolandse aanpak die waardering en steun vanuit Europa verdient. Vanwege 1 mei, dag van de arbeid, ontvingen de deelnemers de traditionele rode roos.

Foto: van links naar rechts Jerzy Soetekouw, Paul Tang, Jop Fackeldey, Sander Post, Onno Vermooten en Jaap van Gelder.

Energie besparen met behulp van Energie Team Lelystad nog tot juli 30-04-2019

Wethouder Elly van Wageningen was benieuwd naar de resultaten van het Energie Team Lelystad. Reden voor een bezoek. Sinds zij het startsein heeft gegeven in december 2017 heeft het Energie Team 237 adressen bezocht om advies te geven voor eenvoudige manieren voor energiebesparing.  

De ervaringen van de adviseurs van het Energie Team zijn positief. Zo reageren de bezochte bewoners enthousiast. Door het advies en de tips worden zij ook bewuster van de mogelijkheden om zelf energie te besparen. Daarnaast worden voor ca. 25,- aan materialen gratis verstrekt en gemonteerd. Dit pakket levert tot ongeveer € 100,- energiebesparing per jaar op. Dat is mooi meegenomen aangezien dit project is bedoeld voor bewoners met een laag inkomen. Nog tot eind juni kan een afspraak gemaakt worden met het Energie Team. Dit kan via het nummer 06-11360825.  

De adviseurs van het Energie Team waren tot voor kort werkzoekend. Zij zijn geselecteerd en opgeleid tot energie adviseur door Werkbedrijf Lelystad. Via het Energie Team kunnen zij werkervaring opdoen waarmee de kans op een baan vergroot. Als uitvalsbasis fungeert de Kluswinkel aan de Rode Klif.  

Lelystad werkt in versneld tempo aan een duurzame stad. Om deze stad ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden is het Uitvoeringsplan Duurzaamheid opgesteld. Het Energie Team Lelystad is een initiatief uit dit plan van de gemeente Lelystad in samenwerking met Werkbedrijf Lelystad. Meer informatie over het Energie Team is verkrijgbaar in de Kluswinkel en op www.werkbedrijflelystad.nl/energieteam. Ook worden in diverse wijken informatiefolders verspreid.

Foto: ©Fotostudio Wierd


 

‘Kunst in bedrijf’ van start bij Werkbedrijf Lelystad 18-04-2019 Op maandag 15 april jl. heeft wethouder John van den Heuvel de eerste verfstreken gezet op een groot schildersdoek. Dit was het startmoment van ‘Kunst in bedrijf’ bij Werkbedrijf Lelystad. De komende weken nemen medewerkers van Werkbedrijf Lelystad en Concern voor Werk maar ook scholieren van De Steiger de kwasten ter hand om gezamenlijk een kunstwerk te maken (10 x 2 meter).

Dit gezamenlijke kunstwerk is een project van Kunstenaars Vereniging Flevoland. KVF bestaat dit jaar 30 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met dertig kunstprojecten door heel Flevoland en in samenwerking met veel verschillende organisaties en partijen. Een van de projecten is ‘Kunst in bedrijf’. De Almeerse beeldend kunstenaar Hein Walter is gekoppeld aan Werkbedrijf Lelystad. Hij gaat leiden en sturen, maar de input en arbeid van de makers zal bepalend zijn voor het eindresultaat.  Op www.flevokunst.nl zullen de vorderingen te volgen zijn via blogs.

Op 14 mei is het evenement afgerond en dan weten we of Nederland een moderne en inclusieve Nachtwacht rijker is.
Kunst in bedrijf: Hein Walter & Werkbedrijf Lelystad 05-04-2019

De Kunstenaars Vereniging Flevoland bestaat in 2019 dertig jaar. Om dat jubileum te vieren hebben de kunstenaars een ambitieus plan opgezet om in dit jaar maar liefst dertig kunstprojecten te realiseren, door heel Flevoland en in samenwerking met veel verschillende organisaties en partijen. Een van de projecten die ze hebben opgezet, is project 6, Kunst in bedrijf. Het concept is vrij overzichtelijk – vijf kunstenaars doen een kunstproject in een bedrijf – maar de uitwerkingen zijn verrassend en divers.
Zo is de Almeerse beeldend kunstenaar gekoppeld aan het Werkbedrijf in Lelystad, het re-integratiebedrijf dat als taak heeft zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Hein Walter heeft ervaring in community kunstprojecten, zoals het met een aantal mensen tegelijk aan een groot schilderij werken, en werkt graag met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat belooft een goede match te zijn.

Op maandag 15 april worden de eerste streken op het doek geschilderd. Niet door de beoogde deelnemers, maar door wethouder John van den Heuvel. De wethouder is die dag te gast om een tentoonstelling in het gebouw te openen en kan dan meteen zelf aan de slag! Hij zal al zijn creatieve vaardigheden uit de kast halen en in een paar minuten tijd een portret schilderen. Daarna nemen anderen de kwasten ter hand om de eerste lijnen en contouren neer te zetten. Het idee is om een soort portrettengalerij te schilderen, zoals beroemde schilders dat vroeger deden, waarin de mensen van Werkbedrijf Lelystad model staan. Het wordt eigenlijk een groot zelfportret! In de weken erna worden de portretten steeds verder uitgewerkt. De eindbestemming van het schilderij, 10 x 2 meter, is al bekend, namelijk de grote muur in het restaurant die daarvoor geknipt lijkt te zijn.

Er gaat acht keer aan het schilderij gewerkt worden, gedurende vier weken. En dan moet het klaar zijn. Hoe het eruit gaat zien, dat is afwachten. De kunstenaar gaat leiden en sturen, maar de input en arbeid van de makers zal bepalend zijn. Het gaat kleurig worden en verrassend, dat is wel de verwachting. Geen Rembrandt of Frans Hals, maar eerder de vrije hand van Picasso en Karel Appel. Op www.flevokunst.nl/blogs zullen de vorderingen te volgen zijn. 14 mei is het evenement afgerond en dan weten we of Nederland een moderne en inclusieve Nachtwacht rijker is.

 

Project Nieuwe Banen lijkt succesvol 25-03-2019 Het project Nieuwe Banen Lelystad lijkt een succes. In een half jaar tijd zijn zo'n 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen.

Bij dit project wordt niet gekeken naar openstaande vacatures, maar mogen werkgevers zeggen op welke functies er in de toekomst mensen nodig zijn. Op die manier kunnen mensen groeien naar een bepaalde functie binnen een bedrijf.

Hasan Osman is één van de mensen die nu een opleidingstraject volgt bij een bedrijf. Hij werkt bij EPS Bouwgroep in Lelystad. Dit bedrijf maakt tiny houses. Hier helpt hij met verschillende klussen zoals het snijden van hout en piepschuim. "Het is niet het werk wat ik in mijn eigen land deed", zegt Osman, die oorspronkelijk uit Syrië komt. "Maar ik vind het wel erg leuk om te doen. Ik ben blij dat ik werk heb."

"Ik ben blij dat ik werk heb" 
— Hasan Osman

Directeur Ipe Westerdijk van EPS Bouwgroep is tevreden met Osman. "Hij pakt het goed op. Soms is er nog een taalbarrière, maar daar komen we altijd wel uit." Osman voelt zich er thuis. "Het is een soort familie."

Het project Nieuwe Banen is mede bedacht door hoogleraar Roland Blonk. Samen met TNO Arbeid, Hogeschool Windesheim en Werkbedrijf Lelystad wordt het project uitgevoerd. TNO en Windesheim monitoren het project Nieuwe Banen Lelystad. Rond de zomer worden de eerste definitieve resultaten verwacht.
Bron: Omroep Flevoland    
Donderdag 14 maart vonden maar liefst 800 werkzoekenden de weg naar Flevolands grootste banenbeurs ooit 14-03-2019 Onder het motto “Vliegensvlug Naar Werk!” werden er 314 matches gerealiseerd, wat betekent dat deze werkzoekenden concreet uitzicht hebben op werk.

Vliegensvlug Naar Werk! werd gehouden in de nieuwe terminal van Lelystad Airport op de landelijke Dag Van de 1000 Voorbeelden, waarbij werkgevers die actief zijn op de inclusieve arbeidsmarkt in het zonnetje werden gezet. Het banenevent was de tweede Lelystadse editie van de succesvolle Flevoland Werkt! Banencarrousel van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF), die eerder de steden Almere, Dronten en Emmeloord aandeed. In oktober verleden jaar werd de Banencarrousel bij Werkbedrijf Lelystad aan de Vaartweg gehouden. Met veertig deelnemende werkgevers en ruim 300 bezoekers slaagde de organisatie er toen in om honderdzestig matches te realiseren. “Dat aantal hebben we vrijwel weten te verdubbelen”, zei een tevreden Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad. Zijn eerder aangekondigde record werd daarmee gerealiseerd.

Werkbedrijf Lelystad nam samen met UWV en Flevoland Werkt! het initiatief voor de grote banenbeurs, die donderdagmorgen op gepaste wijze door wethouder John van den Heuvel werd geopend. Van den Heuvel heette ruim tachtig werkgevers welkom en toonde zich verheugd met de samenwerking met Lelystad Airport die de nieuwe terminal, conferentieruimte en parkeerplaats beschikbaar stelde voor de grote bannenbeurs. Na afloop van de succesvolle banenbeurs zei wethouder Van Heuvel er van overtuigd te zijn dat evenementen zoals ‘Vliegensvlug naar Werk!’ de juiste instrumenten zijn om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Hij sprak de wens uit dat er nog dit jaar een tweede editie van ‘Vliegensvlug naar Werk!’ komt.

Aansluitend op het banenevenement organiseerde het Lelystad Akkoord in de middag voor Lelystadse werkgevers een seminar in het kader van inclusief werkgeverschap. Gastspreker was Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije. Voor een gehoor van honderd werkgevers schetste hij het brede perspectief van de Nederlandse economie om vervolgens op de arbeidsmarktsituatie in Flevoland in te gaan.
>>zie ook filmverslag
Lelystad Airport biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 07-03-2019 Sinds enkele maanden heeft Valerie Kross een baan bij Lelystad Airport in het kader van de Banenafspraak. Voorheen was Valerie een drukke en succesvolle onderneemster totdat gezondheidsproblemen daar verandering in brachten. Deze vormden een belemmering om haar bedrijf voort te zetten.

Na een periode van vallen en opstaan voor wat betreft haar gezondheid en diverse banen kwam Valerie in aanraking met de Banenafspraak. Besloten werd een indicatie hiervoor aan te vragen bij het UWV.

Met een indicatie Banenafspraak en met ondersteuning vanuit Werkbedrijf Lelystad werd een passende baan gezocht én gevonden bij Lelystad Airport. Beide partijen hadden de afspraak dat bij de ontwikkeling van de Flevolandse luchthaven waar mogelijk kansen worden geboden aan lokale arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die kans deed zich nu voor.

Hiervan maakte Valerie dankbaar gebruik. Voor haar dé kans om haar kwaliteiten en ervaring in te zetten. Dit doet ze met veel enthousiasme en tot volle tevredenheid van haar werkgever. Valerie voelt zich dan ook thuis bij Lelystad Airport. “Dat komt door de collega’s. Iedereen staat voor me klaar en houdt rekening met mij vanwege mijn gezondheid.”

“Lelystad Airport wil in en met Lelystad samenwerken en daarbij iedereen een kans geven”, aldus Nelleke van Bezooijen, directiesecretaris en duurzaamheid coördinator van Lelystad Airport. “Valerie is daarvan een goed voorbeeld. Zij is gastvrouw en heeft facilitaire en administratieve taken. Zo bieden we Valerie een kans en anderzijds ontlasten we andere medewerkers van bepaalde taken.” Die ondersteuning is merkbaar op de werkvloer en zorgt voor een goede sfeer. Dit wordt onderstreept door Sabrina Vorstenbosch, HR functionaris en begeleidster van Valerie.

De Banenafspraak is er voor mensen met een arbeidsbeperking.
Voor meer informatie over de Banenafspraak kunt u contact opnemen met Werkbedrijf Lelystad (0320295400) of www.werkbedrijflelystad.nl raadplegen.
Werkbedrijf Lelystad organiseert EXPERIENCES: werkzoekenden gaan op bezoek bij werkgevers die personeel zoeken. 27-02-2019

Om werkgevers en werkzoekenden uit Lelystad met elkaar in contact te brengen, organiseert Werkbedrijf Lelystad dit jaar meerdere keren een zogenaamde Experience. Werkzoekenden gaan dan op bezoek bij een of meerdere werkgevers, die personeel zoeken.  

Werkbedrijf Lelystad organiseert het bezoek in groepsverband. De werkgever kan dan b.v. een rondleiding of presentatie geven aan de bezoekers of een demonstratie verzorgen. Een mooie gelegenheid voor beide partijen om met elkaar in contact te komen. Wie weet komen hier mooie matches uit voort!  

De eerste Experience wordt gehouden op vrijdag 1 maart a.s., gevolgd door de tweede op 8 maart a.s. Iedereen die een (nieuwe) baan zoekt in de horeca kan zich aanmelden voor de Horeca Experience. Van 10.00-11.30 uur kan een kijkje genomen worden in de keuken van Hajé restaurant Natuurpark.  

Bent u als werkgever ook op zoek naar personeel? Wilt u ook werkzoekenden in uw bedrijf ontvangen voor een kijkje achter de schermen? Neemt u dan contact op met:
Ronald van Hattem,
accountmanager
06 46 28 14 24
rvh@werkbedrijflelystad.nl

 

Honderd bedrijven op groots banenevenement Vliegensvlug Naar Werk 18-02-2019 Onder het motto`Vliegensvlug Naar Werk!` zullen honderd werkgevers uit Lelystad en omstreken hun banen aanbieden. Dat gebeurt op 14 maart van 10.00 – 12.30 uur in de nieuwe terminal van Lelystad Airport. Met dit groots opgezette evenement willen Werkbedrijf Lelystad en UWV werkzoekenden in Lelystad en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bereiken.  >> Lees meer
Direct Werk: Werkbedrijf Lelystad en Randstad bundelen hun krachten 07-12-2018 Direct Werk: nieuwe samenwerking om meer uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen Werkbedrijf Lelystad en Randstad bundelen hun krachten

Lelystad, 6 december 2018 - Werkbedrijf Lelystad en Randstad gaan een publiek-private samenwerking aan onder de naam Direct Werk. De samenwerking heeft als doel meer uitkeringsgerechtigden in de gemeente Lelystad sneller aan een betaalde baan te helpen, de mismatch op de arbeidsmarkt te lijf te gaan en om van elkaar te leren. De samenwerking is een gevolg van eerdere succesvolle samenwerking tussen Randstad en publieke partijen. De overeenkomsten zijn vandaag ondertekend.

De samenwerking tussen bedrijfsleven en publieke partijen is een bewezen succesformule. “Met onze aanpak blijft een groot aantal geplaatste kandidaten uiteindelijk aan het werk. 77 procent van hen vindt werk voor 6 maanden of langer. Voor veel mensen maken we dus het verschil: zij zijn weer aan de slag, hebben weer een inkomen en perspectief voor de toekomst”, aldus Yolanda Tieleman, operationeel directeur Randstad HR Solutions.

Randstad draagt bij aan de doelstelling van het Werkbedrijf om te komen tot meer uitstroom, door gebruik te maken van haar database met vacatures, de Randstad Vakschool en haar ervaring bij het begeleiden van mensen naar werk. Het mooiste is dat mensen weer aan het werk gaan en daarmee in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast betekent het voor de gemeente ook een besparing op de uitkeringslasten. Daarnaast levert het verzilveren van arbeidspotentieel van de mensen die nu nog aan de kant staan nieuwe kansen voor de werkgevers in de regio. “Het grote voordeel van deze samenwerking is, dat we zo ook inspelen op de toekomstige vragen op de arbeidsmarkt. Wij kunnen hier samen veel in betekenen”, zegt Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad.

Leren van elkaar

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is dat beide organisaties leren van elkaars kennis en kunde, zodat er wederzijds vaardigheden worden ontwikkeld, er een eigen identiteit ontstaat met een gezamenlijke visie op werk en een duurzame oplossing wordt gevonden voor de arbeidsmarktontwikkelingen in de toekomst.
Project Nieuwe Banen: niet de werkzoekende is het uitgangspunt maar de baan 01-11-2018 Vorige zomer is de gemeente Lelystad samen met TNO Arbeid, Hogeschool Windesheim en Werkbedrijf Lelystad het project Nieuwe Banen gestart. Doel van dit project is werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten uitstromen naar regulier nieuw werk (waaronder Lelystad Airport en Inditex). Vertrekpunt hierbij is de behoefte van werkgevers aan toekomstige functies. Dus niet de (on)mogelijkheden van werkzoekenden staan centraal, maar de mogelijkheden van werkgevers. Parallel aan dit project loopt een wetenschappelijk onderzoek naar deze methodiek. De eerste onderzoeksfase is afgerond. Nu wordt gestart met de uitvoering. Deze fase wordt ondersteund door een Social Lab. Hieraan nemen werkgevers, werknemers en professionals deel. Inmiddels is ook het Lelystad Akkoord aangesloten om mee te kijken naar kansen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Op 28 juni jl. is een bijeenkomst gehouden voor een selecte groep ondernemers. Er is uitleg gegeven over het project. Ook konden de ondernemers wensen en uitdagingen op personeel gebied kenbaar maken. De bijeenkomst is succesvol verlopen en heeft tal van nieuwe ideeën opgeleverd.

Kijk voor achtergrondinformatie naar de animatie op www.youtube.com
160 matches op Lelystadse Banenmarkt 11-10-2018 Tijdens de drukbezochte Lelystadse Banenmarkt die op donderdag 11 oktober bij Werkbedrijf Lelystad werd gehouden hebben tweeënveertig werkgevers tegen de 160 matches weten te realiseren.

De komende weken vinden er vervolggesprekken plaats en zal blijken of de kliks tussen werkzoekenden en werkgevers een even groot aantal vervulde vacatures zal opleveren. “Daarmee is de Banenmarkt een groot succes gebleken!”, blikt een tevreden Onno Vermooten terug. Vermooten is directeur van Werkbedrijf Lelystad en heeft samen met UWV de Banenmarkt georganiseerd. Vorig jaar is het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) begonnen met een banenestafette waarbij elke bij het RWF aangesloten gemeente een banenmarkt zou organiseren. “Na Dronten waren wij als vijfde gemeente aan de beurt”, zegt Vermooten. “Wij hebben gekozen voor een aanpak waarbij de deelnemende werkgevers middels de speeddate methode met kandidaten in contact kwamen. Dat bleek een goede keus, gezien het grote aantal zogenaamde matches.”  

Filevorming
Snelheid was beslist geboden, want de banenmarkt duurde slechts van 10.00 tot 12.00 uur in middag. Dat zorgde aan het begin voor wat filevorming bij de ingang van het Werkbedrijf aan de Vaartweg. Eenmaal binnen konden de werkzoekenden in het restaurant op de begane grond van het Werkbedrijf en op de 1e etage kennis maken met de Lelystadse werkgevers.   

De kliks waren goed
Bij binnenkomst ontvingen zo’n vierhonderd werkzoekenden een handig overzicht van alle vacatures en konden zij direct met de werkgever in gesprek daarover. Opvallend was de grote belangstelling voor de banen van Woonzorg en Bataviahaven. Ook Heembeton van de Ruwbouw Groep was blij verrast met de toeloop. HR-manager van Micronics, Senna van Peperzeel, vatte het samen: “De belangstelling was boven verwachting groot, we hebben hele goede gesprekken gevoerd met kansrijke kandidaten. De kliks waren vaak goed, waardoor ik er vertrouwen in heb dat ze tot aanstellingen zullen leiden.”

Banenafspraak
De Banenmarkt stond niet alleen open voor mensen uit de Banenafspraak die door allerlei oorzaken een afstand tot de arbeidsmarkt hebben: Vermooten: “Deze groep heeft hulp nodig bij het vinden en behouden van werk. Dat is wat Werkbedrijf Lelystad dan ook beoogt. Aan de andere kant hebben we samen met UWV de banenmarkt ook gericht op de regulier werkzoekende. Niet alleen werkgevers profiteerden van deze mix. Ook de uitzendbureaus waren er bij gebaat omdat zij vaak een breed pallet aan vacatures in de aanbiedingen hebben.”

Almere zet estafette voort
De in het RWF deelnemende gemeenten – Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk -  hebben de banenestafette nu voltooid. Maar dat is voor de gemeente Almere geen reden om het estafettestokje in de kast te leggen. In tegendeel, binnenkort zal de Lelystadse wethouder John van den Heuvel het stokje overdragen aan zijn Almeerse ambtscollega Jerzy Soutekouw, die nog dit jaar de RWF-banenestafette met een banenmarkt in Almere zal voortzetten.
Flevoland Werkt! Succesverhaal bij Axflow 18-09-2018
Flevoland Werkt! Succesverhaal bij Axflow.
Nieuwe Partners voor Werkbedrijf Lelystad 10-09-2018 Tijdens een bijeenkomst bij Agora Theater werden 12 werkgevers benoemd tot Partner van Werkbedrijf Lelystad (WBL). Wethouder John van den Heuvel overhandigde samen met de directeur van WBL, Onno Vermooten, het bijbehorende certificaat met muurschild.  

Agora en de andere partners van WBL zijn ondernemingen, die zich op maatschappelijk verantwoorde wijze inspannen voor Lelystad. Dit door het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die daarin worden belemmerd. Denk aan het bieden van een arbeidsplaats in het bedrijf, het geven van een ontwikkelkans bij uitvoering van overheidsopdrachten van de gemeente of door het op andere wijze ondersteunen van de maatschappelijke opdracht.  

Inmiddels hebben al veel werkgevers uit Lelystad een kans geboden aan stadsgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze werkgevers maken zich sterk voor een groeiende regionale economie waarin iedereen meedoet en niemand langs de zijlijn staat. Reden voor WBL om ze tot Partner Werkbedrijf Lelystad te benoemen. Inmiddels mogen al 175 werkgevers zich Partner van Werkbedrijf Lelystad noemen.  

Wethouder John van den Heuvel is trots op de inspanningen binnen Lelystad. “Het is mooi om te constateren dat zoveel werkgevers zich inspannen voor de inclusieve arbeidsmarkt. Samen de schouders er onder”, aldus de wethouder.
Giovanni werkt in Batavialand via Werkbedrijf Lelystad 22-08-2018 Giovanni werkt in Batavialand via Werkbedrijf Lelystad. Ik heb twee leerdoelen geformuleerd: goed #communiceren en #samenwerken. Op de foto zie je mij, met mijn leermeester Martijn van Assen, aan het werk aan het waterschip. De hele dag met mijn handen bezig zijn, heerlijk!
Werkbedrijf Lelystad gaat onder andere aan de slag voor Inditex 19-07-2018

Werkbedrijf Lelystad gaat onder andere aan de slag voor Inditex.  Dit Spaanse modebedrijf, een van de grootste van de wereld, is eigenaar van Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home en Uterqüe. In 2019 start Inditex een nieuw Europees distributiepunt in Lelystad waarvoor honderden medewerkers nodig zullen zijn. De werving hiervoor zal later dit jaar van start gaan. Heb je interesse? Zie je jezelf werken in een hypermodern en internationaal logistiek centrum?
Geef dan hier alvast je contactgegevens aan ons door.

>> Meer informatie over Inditex


‘Inclusief denken’ moet Inditex 400 magazijnmedewerkers opleveren 31-05-2018
De regio Lelystad-Almere moet vol aan de bak om er voor te zorgen dat honderden mensen die nu nog in de bijstand zitten aan de slag gaan in het mega-distributiecentrum van de Spaanse modegigant Inditex. “We hebben in deze regio ruim voldoende arbeidspotentieel voorhanden en dat moeten we gezamenlijk gaan activeren door ‘inclusief te denken’”, stelde Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad.  

Vermooten ging tijdens de goed bezochte Summit Logistieke Hotspots in Lelystad tijdens een paneldiscussie uitvoerig in op de wijze waarop de regio Almere-Lelystad langdurig werklozen en mensen in een uitkeringssituatie wil werven voor een baan in het gigantische distributiecentrum van Inditex, dat nu nog in aanbouw is.   
Lees meer en/of bekijk het item van Omroep Flevoland:
 
Project Lelytalent van start 24-05-2018
MBO College Lelystad en partners op weg naar een duurzame arbeidsmarkt:
Het ministerie van onderwijs heeft een subsidie toegekend om Lelystadse jongeren extra kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Er zijn volop kansen in Lelystad. Met het oog op de ontwikkelingen in Lelystad zoals Batavia Haven, Lelystad Airport en de komst van Inditex zal de vraag naar personeel naar verwachting alleen nog maar toe gaan nemen.

De groeiende behoefte op de Lelystadse arbeidsmarkt aan praktisch en uitvoerend personeel is aanleiding geweest om onder de naam ‘Lelytalent’ een Regionaal Investeringsfonds (RIF) aan te vragen bij het ministerie van onderwijs. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven maakte op woensdag 23 mei bekend dat de aanvraag wordt gehonoreerd. En dat betekent goed nieuws voor alle betrokken partijen. MBO College Lelystad deed de aanvraag in samenwerking met de gemeente Lelystad, Eduvier, het werkbedrijf Lelystad, het Lelystad Akkoord, SBB en het lokale bedrijfsleven.

Naast een tekort aan praktisch en uitvoerend personeel is er een groeiende groep jongeren die een grote afstand heeft tot zowel onderwijs als arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben vaak te maken met Multi-problematiek. Hierdoor dreigen ze tussen wal en schip te vallen. Dat is jammer, hun talenten gaan op deze manier verloren en met de juiste begeleiding is dat te voorkomen. Ook dit probleem pakken we aan binnen het project Lelytalent.

Project Lelytalent Het project Lelytalent richt zich primair op jongeren uit de Entree-opleidingen en niveau 2 opleidingen (mbo) van MBO College Lelystad. Ruim 15 bedrijven hebben zich al aan het project gecommitteerd. Zij geven aan welke kansrijke werksoorten zij zien en welke aanpassingen dit vraagt van het onderwijs. Nadat de jongeren in de eerste 10 weken middels een bedrijvencarrousel een keuze hebben gemaakt voor een branche, worden zij stapsgewijs voorbereid op het werken binnen die branche. Het leren in het bedrijf, wordt gedurende het jaar uitgebreid van gemiddeld 2 dagen per week naar gemiddeld drie dagen per week.  

Het Werkbedrijf Lelystad zorgt voor een juiste match tussen bedrijf en jongere. De focus van Lelytalent richt zich op een intensieve begeleiding van de jongeren. Dit gebeurt door een werkmeester binnen het leerbedrijf, een jobcoach vanuit het werkbedrijf Lelystad en/of een speciale pluscoach vanuit het onderwijs die ondersteunt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het omgaan met problemen.
Nieuwe Partners voor Werkbedrijf Lelystad 19-04-2018 Tijdens een feestelijke lunchbijeenkomst in Lunchcafé Het Goed aan de Meent werd een groep werkgevers benoemd tot Partner van Werkbedrijf Lelystad (WBL). Wethouder John van den Heuvel overhandigde samen met de directeur van WBL, Onno Vermooten, het bijbehorende certificaat met muurschild.  

Werkbedrijf Lelystad begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Samenwerken met het plaatselijke bedrijfsleven is hierbij uitermate belangrijk. Inmiddels hebben al veel werkgevers uit Lelystad een kans geboden aan deze stadsgenoten in de vorm van werk. Zij maken zich sterk voor een groeiende regionale economie waarin iedereen meedoet en niemand langs de zijlijn staat. Reden voor WBL om ze tot Partner Werkbedrijf Lelystad te benoemen.  

Wethouder John van den Heuvel vond de gekozen locatie heel toepasselijk. Zowel bij het Lunchcafé als bij Het Goed worden mensen op weg geholpen naar een reguliere baan!.
Geslaagde horecatour Werkbedrijf Lelystad 13-04-2018
Net als vorig jaar heeft Werkbedrijf Lelystad een horecatour georganiseerd. Leerlingen van het praktijkonderwijs van Eduvier, die dit jaar examen doen, en cliënten van Werkbedrijf Lelystad gingen op bezoek bij de horeca ondernemingen Hajé, McDonalds en Albron Center Parcs. Op de komst van de 22 geïnteresseerde gasten was gerekend. Aan de hand van presentaties en rondleidingen kon letterlijk een kijkje genomen worden in de keuken van genoemde bedrijven.  

In vervolg hierop organiseert Werkbedrijf Lelystad speeddates met Hajé, McDonalds en Albron Center Parcs. Het merendeel van de deelnemers aan de horecatour zal ongetwijfeld kennis gaan maken, om daarna aan de slag te gaan in de horeca.  

Werkbedrijf Lelystad is van plan deze aanpak ook te gebruiken voor andere branches. Ondernemers die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich aanmelden bij Werkbedrijf Lelystad.
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 12-04-2018
Bij het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente Lelystad wordt nu ook gekeken naar circulariteit en ‘social return on investment’. Oftewel: de gemeente Lelystad heeft zich gecommiteerd aan invulling van het manifest ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Tijdens het Lelystadse ondernemersontbijt lieten 120 Lelystadse ondernemers en nog enkele andere in- en extern bij de Lelystadse economie betrokkenen, zich nader informeren. Presentaties waren er van Onno Vermooten, directeur Concern voor Werk / Werkbedrijf Lelystad en Jacqueline Cramer, oud-minister van VROM.  

Circulaire economie en ‘social return’
Tijdens de presentaties kwamen voorbeelden aan de orde van hoe op lokaal niveau kan worden bijgedragen aan oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid en het overdadig gebruik van grondstoffen. Het creëren van sluitende grondstoffenkringlopen is de nieuwe uitdaging waar ondernemers een belangrijke schakel in kunnen zijn. Met ‘social return’ worden arbeids- en/of werkervaringsplaatsen gecreëerd, bovenop de bestaande formatie bij werkgevers. ‘Social return on investment’ (SROI) ondersteunt zo het bestaande arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid. Doel hiervan is meer werkgelegenheid te creëren voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt die anders niet aan de slag komen.   Voor meer informatie zoals de presentatie van Onno Vermooten en het manifest ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’  https://goo.gl/tTSebN
Inditex druk met werving personeel 16-02-2018
Inditex, het Spaanse moederbedrijf van modemerken als Zara en Pull&Bear, is begonnen met de werving van personeel voor het enorme distributieknooppunt in Lelystad. Sinds januari wordt er geworven voor zo'n tachtig vacatures voor het zogeheten kernteam, dat de vestiging gaat leiden. Tegen de zomer begint de werving voor vierhonderd vacatures voor uitvoerend personeel, zo laat Inditex weten.

Inditex maakte in mei vorig jaar bekend dat zij voor honderd miljoen euro haar eerste distributiehub buiten Spanje in Lelystad vestigt. Sinds het najaar wordt er gebouwd aan het complex op Lelystad Airport Businesspark, dat straks bestaat uit een enorme productiehal, een volledig geautomatiseerd magazijn en een strijkcentrale. Begin volgend jaar wil Inditex proefdraaien, zodat de zomercollectie 2019 vanuit Lelystad naar winkels in Europa en daar buiten kan worden gedistribueerd.

Inditex voert de modemerken Zara, Pullbear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home en Uterque. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 163.000 werknemers en behaalde in 2016 een omzet van ruim 23 miljard euro, met een nettowinst van drie miljard.

Managementfuncties
In januari is Burger Support in Lelystad begonnen met de werving voor de eerste tachtig managementsfuncties. Zij vormen het kernteam dat de Lelystadse vestiging gaat leiden. Het gaat om onder meer om specialisten op het gebied van logistiek, systeembeheerders, ICT-specialisten en warehouse managers op mbo-plus en universitair niveau. Vanaf het voorjaar worden zij in Spanje opgeleid. Komende maandag is er in Lelystad een tweede selectieronde. Van het personeel dat tot nu toe is aangenomen komt negentig procent uit Flevoland.

Lagere opleiding
Voor de overige vierhonderd tot later mogelijk achthonderd functies volstaat een lagere opleiding. De gemeente Lelystad hoopt dat hiervan inwoners profiteren, die nu moeilijk aan werk komen of soms al lange tijd werkloos zijn.

Inditex en de gemeente werken voor de werving samen met het Werkbedrijf Lelystad, het  Werkgeversserviceteam Almere (WST) en het UWV.

Directeur Onno Vermooten van het Werkbedrijf zegt dat hij verwacht tegen de zomer met de werving te beginnen van wat hij noemt 'operators'. Het betreft functies als voorraadbeheerders, transportpersoneel en magazijnmedewerkers,  

Actief benaderen
Het Werkbedrijf, WST en UWV gaan Lelystedelingen en Almeerders, die volgens hun gegevens geschikt zouden kunnen zijn voor de banen bij Inditex, actief benaderen. Indien zij bij Inditex in dienst komen zullen zij worden getraind. Dit gebeurt door ROC Flevoland en Inditex.

Het Spaanse bedrijf wil ook banen aanbieden aan mensen met een arbeidsbeperking, maar het is volgens Vermooten nog wel 'even puzzelen' hoe zij binnen de benodigde functies passen.
Bestuur Concern voor Werk wil Social Firm oprichten 14-12-2017
Een Social Firm gaat duurzame oplossingen bieden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling IJsselmeergroep besloten. Binnen dit samenwerkingsverband van de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde voert Concern voor Werk de sociale werkvoorziening en andere activiteiten uit.  

Samen met het onderwijs en het Flevolandse bedrijfsleven gaat de Social Firm bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Dit is een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet.  

De belangrijkste reden voor deze ontwikkeling is de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet heeft het rijk ook bevoegdheden en verantwoordelijkheden overgedragen aan de gemeenten, gepaard gaande met behoorlijke bezuinigingen. De vier deelnemende gemeenten van Concern voor Werk werden de afgelopen jaren geconfronteerd met een afnemende subsidie.  

Binnen deze nieuwe onderneming wordt maximaal ingezet op het arbeidsvermogen van betrokkenen . Naast de vier gemeenten worden ook andere partijen zoals werkgevers- en werknemersorganisaties nauw betrokken bij de nieuwe onderneming. Uitvoeringsorganisaties voor de Social Firm worden Concern voor Werk, Werkbedrijf Lelystad en WerkCorporatie Noordoostpolder/Urk. Als rechtsvorm voor de Social Firm is gekozen voor een coöperatie.  

Directeur Onno Vermooten is erg enthousiast over deze nieuwe stap die voor velen nieuwe mogelijkheden gaat bieden. “Eigenlijk willen we gewoon doen waar we goed in zijn: mensen een kans geven op werk, ze opleiden, trainen en de verbinding zoeken tussen mensen met en zonder beperking. De nieuwe arbeidsmarkt stelt andere eisen, maar we willen wel een inclusieve arbeidsmarkt tot stand brengen. Met de Social Firm gaat het roer om en zijn we klaar voor de toekomst!”
Het Energie Team Lelystad van start! 06-12-2017

Met het noteren van de eerste afspraak voor het Energie Team heeft wethouder Elly van Wageningen het officiële startsein gegeven voor het Energie Team Lelystad.  

Het Energie Team kan Lelystedelingen met een laag inkomen helpen met energie besparen. Dit via advies over eenvoudige manieren voor energie besparing. Naast het gratis advies worden voor ca. € 25,- aan materialen gratis verstrekt en gemonteerd. Dit pakket levert tot ongeveer €100 energiebesparing per jaar op.  

De zes adviseurs van het Energie Team waren tot voor kort langdurig werkzoekend. Zij zijn geselecteerd en opgeleid tot energie adviseur door Werkbedrijf Lelystad. Via het Energie Team kunnen zij werkervaring opdoen waarmee de kans op een baan vergroot. Als uitvalsbasis fungeert de Kluswinkel aan de Rode Klif.  

Lelystad werkt in versneld tempo aan een duurzame stad. Om deze stad ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden is het Uitvoeringsplan Duurzaamheid opgesteld. Het Energie Team Lelystad is een initiatief uit dit plan van de gemeente Lelystad in samenwerking met Werkbedrijf Lelystad. Meer informatie over het Energie Team is verkrijgbaar in de Kluswinkel en op www.werkbedrijflelystad.nl/energieteam. Ook worden in diverse wijken informatiefolders verspreid.  

Foto: Studio Wierd

Ruim 300 Lelystedelingen hebben genoten van de Verwendag on Tour van de Lelystadse Uitdaging 22-11-2017

Afgelopen woensdag heeft de Lelystadse Uitdaging ruim 300 Lelystedelingen die geen ruimte hebben voor leuke extra’s, een Verwendag aangeboden. Bijna 40 bedrijven en organisaties hebben zich samen met vrijwilligers ingezet om deze inwoners een leuke, zorgeloze en ontspannen dag te bezorgen.Ook Het Goed Lunchcafé heeft luncharrangementen beschikbaar gesteld.

Verwendag on Tour
Een grote groep inwoners van Lelystad heeft moeite met rondkomen. Voor hen is het lastig om in de basisbehoeften te voorzien en is er geen ruimte voor leuke extra’s. Tijdens de Verwendag on Tour werd deze groep in het zonnetje gezet. Overdag kon een bezoekje aan de kapper worden gebracht of kon men zich lekker laten verwennen met een ontspannende massage. Verder was er een uitgebreid keuzeprogramma met uitjes, zoals een bioscoopbezoek, bowlen of een bezoek aan Aviodrome. Aan het einde van de dag verwelkomde Wethouder Fackeldey alle gasten op het feest in De Hanzeborg, waar zanger Roy Oostweegel een spetterend live optreden verzorgde. Na afloop kreeg iedereen een cadeautje mee en als klap op de vuurpijl was er ‘s avonds een speciale VIP-avond bij de Groene Sluis, waarbij ieder huishouden een shoptegoed en nog eens 25% extra korting kreeg. ‘De reacties op het feest waren hartverwarmend, kinderen genoten van de Tovertafel, werden geschminkt en de brandweer zorgde voor veel waterplezier. Ouders waagden een dansje en zelfs de polonaise werd ingezet. Iedereen heeft kunnen genieten van een dag vol plezier’, Simone Veldt, manager Lelystadse Uitdaging.

De Lelystadse Uitdaging helpt mensen verder De Lelystadse Uitdaging organiseerde deze dag in het kader van de landelijke campagne ‘Wie help jij vooruit?’, die loopt van 20 tot en met 24 november 2017. Landelijk worden er diverse evenementen georganiseerd. De Lelystadse Uitdaging doet mee met dit initiatief om zo aandacht te vragen voor het thema Armoede. Voor mensen die structureel in een situatie van armoede leven, is vooral het gevoel niet mee te kunnen doen aan het gewone leven een grote last om te dragen. Tijdens het Uitdaging XXL event willen we daar aandacht aan schenken door 300 Lelystedelingen een dag vol ontspanning te bieden.

Bedrijvennetwerk De Lelystadse Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat zich graag inzet voor de maatschappij. Zij zijn de uitdaging aangegaan om een Verwendag te organiseren voor gebruikers van de Voedselbank in Lelystad. Matchgroepleden Dennis Geerlings van Topfit en Huong Nguyen van de VN Apotheek namen deel aan het projectteam. Dennis Geerlings: ‘kleine moeite met een groot gebaar, het moet voor iedereen mogelijk zijn verwend te worden”. Huong Nguyen: “ik zet mij graag in om mensen een zorgeloze dag met plezier te kunnen bieden”.  

Bij de organisatie van dit evenement zijn stichtingen betrokken die met de gekozen doelgroep werken en daar kennis en ervaring mee hebben. De lokale partners zijn Welzijn Lelystad en Stichting IDO. Via deze partners bereiken ze de gezinnen en individuen die deze dag goed kunnen gebruiken.  “Het is prachtig om samen met het Lelystadse bedrijfsleven de handen in één te slaan. Mensen moeten soms het hele jaar lang al stil staan bij wat ze uitgeven. Het is heel confronterend als er nooit iets mogelijk is. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dat één dag in het jaar even anders is. Dat is een heel mooi cadeau.” Veerle Rooze, directeur Stichting IDO Lelystad.  

Info over de Lelystadse Uitdaging:
De Lelystadse Uitdaging verbindt het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met als doel de leefkwaliteit van de bewoners in Lelystad te verbeteren, door het inzetten van middelen, materialen en menskracht. De Lelystadse Uitdaging geeft invulling aan maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Bij MBO gaat het om het geven van steun aan maatschappelijke initiatieven en het tonen van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken in de directe of indirecte omgeving van de onderneming. Kijk voor meer info en alle betrokken bedrijven op www.lelystadseuitdaging.nl. Volg de Lelystadse Uitdaging op Twitter via @LelyUitdaging en op Facebook: facebook/lelystadseuitdaging.

Deze website gebruikt cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
x