A A A
Maakt werk van arbeid
Een mooi resultaat! 16-10-2019

Na een succesvolle proefplaatsing werden deze twee toppers beloond met een contract bij Espol Plastics!

Bergen op Zoom geïnteresseerd in Lelystadse wijkaanpak! 10-10-2019

Woensdag 2 oktober heeft een delegatie van de gemeente Bergen op Zoom samen met hun partners in de wijk (woningcorporatie en welzijnsorganisatie) een bezoek gebracht aan de Zuiderzeewijk. Zij waren geïnteresseerd in onze aanpak om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Naast een toelichting van wethouder John van den Heuvel, Onno Vermooten (Werkbedrijf) en Martine Visser (Centrada) werd er ook uitleg gegeven over concrete projecten zoals de kluswinkel , energieteam en de buurtvoorlichters. Dit betreffen projecten waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet om ervaring op te doen en vandaaruit door te stromen naar regulier werk. Het mooie aan deze projecten is dat het mes aan twee kanten snijdt, mensen krijgen een kans om hun kwaliteiten te benutten en verder te ontwikkelen en “de wijk” heeft er ook wat aan in de vorm van hulp bij klussen en voorlichting over energiebesparing.

Wat gemeente Lelystad van Bergen op Zoom kan leren is het belang van het actief begeleiden/betrekken van bewoners bij herstructurering van een woonwijk. Om dit te doen heeft de gemeente Bergen op Zoom samen met de woningcorporatie iemand in dienst genomen die dagelijks in de wijk aanwezig is en als opdracht heeft te zorgen voor “blije bewoners”. Alle activiteiten staan in dat teken. Kijk voor meer info op www.lithos.nl.   Wethouder John van den Heuvel : ”Het was mooi om te merken dat onze aanpak ook voor andere gemeenten interessant kan zijn! Volgend jaar gaat gemeente Lelystad met een vertegenwoordiging een kijkje nemen in Bergen op Zoom.”

Samenwerking gericht op kansrijkere terugkeer gedetineerden in samenleving 10-09-2019

Werkbedrijf Lelystad (WBL) en de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad gaan in een pilot samenwerken om (ex-)gedetineerden na hun detentie aan werk te helpen. Het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad en Peter Hoek, plaatsvervangend vestigingsdirecteur PI Lelystad is hiervoor het startsein. WBL begeleidt werkzoekende Lelystedelingen naar werk. Ook kunnen Lelystadse ondernemers gebruik maken van de kennis en expertise bij het vinden van personeel. Omdat gedetineerden uit Lelystad uiteindelijk ook weer terugkeren in de gemeente, is een goede samenwerking met de PI Lelystad van groot belang. Onno Vermooten: “ Ik zie veel kansen op samen iets te betekenen voor de re-integratie van (ex- )gedetineerden. Relevante werkervaring of een baan is cruciaal voor een succesvolle toekomst zonder criminaliteit. Daar heeft de gemeente uiteindelijk ook profijt van.” De PI Lelystad beschouwt werk als een belangrijk onderdeel van de detentieperiode en ziet, net als WBL, het liefst dat gedetineerden na hun detentie meteen aan de slag kunnen. Peter Hoek: “Als gevangenis doen we ons best om gedetineerden naar een zinvolle dagbesteding toe te leiden na detentie. Maar we kunnen het niet alleen. Door samen te werken met WBL worden de kansen voor (ex-)gedetineerden om zo goed mogelijk terug te keren in de maatschappij vergroot.” Hoe gaat dit in zijn werk? De door PI Lelystad geselecteerde gedetineerden krijgen de kans om via WBL al tijdens het laatste deel van hun detentie werkervaring op te doen in bijvoorbeeld de logistiek of de techniek. Peter Hoek: “We kijken daarbij naar iemands motivatie. Wij kunnen faciliteren en stimuleren maar gedetineerden moeten zelf een stap in de goede richting zetten.” Na afloop van hun detentie worden zij òf toegeleid naar regulier betaald werk òf overgedragen naar de gemeente van herkomst. In het voorjaar van 2020 wordt beoordeeld of de samenwerking tussen de beide partijen kan worden omgezet in een definitieve samenwerking.

Meld u aan voor de bijeenkomst op 18 september a.s. 04-09-2019 De arbeidsmarkt staat al geruime tijd onder druk, waar het gaat om het vinden van vak- personeel in de techniek. Daarnaast is er een groep mensen die blijvend aan de kant staat.
Het project ‘Toekomst in de Techniek’ is er op gericht om gemotiveerde mensen met een uitkering functiegericht op te leiden en zodoende als vakkrachten aan de Flevolandse maakindustrie te binden. Diverse scholingsfondsen, brancheorganisaties en vakopleiders in de techniek worden verbonden aan het project om werkgevers verder te ontzorgen.

Vorig jaar vormde een groep ondernemers in Noordoostpolder een collectief, om mensen die blijvend aan de kant staan een kans te geven en tegelijkertijd iets te doen aan het personeelstekort. Dit gebeurde door samen met UWV, gemeenten en onderwijs een leerwerktraject te vormen waarbij mensen in korte tijd worden opgeleid in basisvaardigheden, aan de slag gaan bij een deelnemend bedrijf, intensieve begeleiding krijgen en vervolgens verder bouwen aan hun vakmanschap.

Dit succesvolle project krijgt een vervolg. Ook Dronten, Lelystad en Almere gaan deze aanpak overnemen. Gemeente Dronten en Werkbedrijf Lelystad hebben ervoor gekozen om de krachten te bundelen in het project ‘Toekomst in de Techniek’. Op 18 september a.s. is de eerste bijeenkomst.   >> lees meer

Uitnodiging

Bent u werkgever in de technische sector? Heeft uw onderneming functies in de machinebouw, metaal, transport, elektronica, kunststofverwerking of installatie? Wilt u meedenken of meedoen aan dit project? U bent van harte welkom op

woensdag 18 september a.s. om 15.00 uur bij
Van Werven Recycling in Biddinghuizen
Biddingringweg 23
8256 PB BIDDINGHUIZEN

U hoort dan over het succesvolle project in Noordoostpolder, de mogelijkheden voor uw bedrijf wanneer het project in Dronten/Lelystad van start gaat en de ondersteuning vanuit de deelnemende gemeenten en UWV. Uiteraard ook aandacht voor de financiering. Daarnaast horen we graag welke zaken u van belang vindt in een dergelijke samenwerking. We zoeken 8 tot 10 ondernemers die vanuit MVO oogpunt gezamenlijk willen optrekken om het project succesvol te maken voor alle partijen.
Meld u aan bij Suze Teunissen, Projectleider Toekomst in de Techniek, via s.teunissen@dronten.nl. U ontvangt dan een uitnodiging met alle benodigde informatie.
De eerste Lelytalenten halen hun diploma! 15-07-2019

Trotse ouders, docenten, coaches maar ook praktijkbegeleiders waren getuige van de diploma-uitreiking aan de eerste Lelytalenten. Het was een feestelijke avond met afstudeerhoedjes, muziek, ballonnen, blije gezichten en opluchting.

Ups en downs
Voor veel studenten die meedoen aan het programma Lelytalent, is leren vanuit de schoolbanken en boeken lastig. Sommige leerlingen hebben thuis heel wat uitdagingen waardoor de energie en aandacht voor leren op de achtergrond belandt. Ook heeft Lelytalent studenten die kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog aan het leren zijn. Lelytalent heeft aandacht voor deze uitdagingen. Er is extra begeleiding en er wordt zoveel mogelijk in de praktijk in een bedrijf of organisatie geleerd: leren in de praktijk vinden Lelytalenten leuk en prettig.

“Leren in de praktijk en op bezoek gaan bij Lelystadse bedrijven is leuk” – student Lelytalent

Erwin is een trotse docent van het MBO College. Hij heeft een aantal leerlingen het afgelopen jaar heel intensief begeleid. “Met ups en downs zijn we er als klas tegenaan gegaan.” Hij laat weten hoe belangrijk het is dat de praktijkbegeleider Mirjam van Welzijn Lelystad ook aanwezig is. Ze heeft vier leerlingen heel intensief en met veel plezier begeleid. “Er is dit jaar een hele goede basis gelegd voor volgend jaar” zegt Mirjam stellig.

“Er is dit jaar een hele goede basis gelegd voor volgend jaar” – Mirjam, Stichting Welzijn Lelystad

Diploma gehaald!
Sommige studenten die een diploma ontvingen waren alleen, zonder ouders, broers of zussen. Gelukkig waren er ook veel met de hele familie gekomen, in feestelijke kleding. De leerlingen hebben een pittig jaar achter de rug waarin ze echt zelf leerden verantwoordelijkheid te nemen en te ontdekken welk beroep hen aanspreekt. Veel studenten zien in dat ze verder willen leren en specialiseren in een beroep; ze gaan verder op MBO niveau 2.

“Ik pak mijn kans om te mogen leren” – Jazeera (leerling)

Na de uitreiking tref ik Jazeera, een meisje dat slechts 3 jaar in Nederland woont. Ze komt uit Afghanistan. Daar mogen meisjes niet naar school. Ze is heel gemotiveerd begonnen aan Lelytalent en het resultaat is er ook naar. Zelfs met een hele hoge score op Nederlands! Voor haar is het echt een voorrecht om te leren. Haar moeder, zus en broertjes zijn mee naar de feestelijke uitreiking. Vol trots poseert ze voor de camera met diploma en aan beide kanten haar, niet minder trotse, docenten.

Bevlogen en betrokken team
Projectleider Lelytalent Giny Smits, ook zij is aanwezig op de diploma-uitreiking. Ze is zichtbaar trots. “Praktijkopleiders en teamleden van Entree hebben met grote bevlogenheid en betrokkenheid deze studenten begeleid en het resultaat mag er zijn!” aldus Giny.
De komende weken geniet het Lelytalentteam na van dit hoogtepunt waar iedereen naar toe heeft geleefd, tegelijkertijd is het team vol in de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. “We hebben er weer zin in en zijn de ervaringen van dit jaar nemen we weer mee naar het komende jaar!” laten de docenten weten.

Lelytalent
Lelytalent is op 1 juni 2018 gestart en volop in ontwikkeling.
Doel van het project is verbeteren van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt voor kwetsbare doelgroepen.

Ook het Lelystad Akkoord speelt een belangrijke rol in het verbinden van bedrijven en onderwijs. Inmiddels werken 30 bedrijven, Werkbedrijf Lelystad en teams Entree en niveau 2-opleidingen van MBO College Lelystad als partners samen aan onderwijsontwikkeling waarbij voorbereiding op kansrijke werksoorten centraal staat. De nadruk ligt met name op het leren in de praktijk. Intensieve begeleiding en scholing van alle betrokkenen, praktijkopleiders en overige begeleiders zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Naast de extra begeleiding en aandacht voor de leerlingen draagt het project ook bij aan de deskundigheidsbevordering van bedrijven op het gebied van het boeien en binden van praktisch arbeidspotentieel.

Foto’s door Patricia Pietersen

Op bezoek bij Simei Diensten in Lelystad 15-07-2019 Onlangs hebben het UWV Werkbedrijf Flevoland en Werkbedrijf Lelystad een bezoek gebracht aan Simei Diensten, de nieuwe strijkcentrale in Lelystad.

Simei Diensten, onderdeel van het Spaanse familiebedrijf Cubicaje, gaat diensten verlenen aan Inditex. Inditex is het moederbedrijf van o.a. Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear en andere kledingmerken. Vanuit een groot nieuw distributiecentrum in Lelystad verzendt Inditex wereldwijd haar kleding. De komst van Simei Diensten levert nieuwe werkgelegenheid op. UWV Werkbedrijf Flevoland, Werkbedrijf Lelystad en gemeente Almere werken samen om langdurig werklozen en mensen uit een uitkeringssituatie aan het werk te helpen bij deze strijkcentrale.

Elke maand houdt Simei Diensten een sollicitatieronde met 30 kandidaten. Belangrijk is, dat een kandidaat flexibel is, in teamverband kan werken en beschikt over een bepaald leervermogen. Er is zeker ruimte voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kandidaten worden goed voorbereid op de sollicitatieronde. Zo weten zij o.a. wat de functie inhoudt en kan hun cv worden gecheckt en bijgewerkt. Op dit moment is het zelfs zo dat de helft van het personeelsbestand van Simei Diensten aangeleverd is via het samenwerkingsverband UWV, Werkbedrijf Lelystad en gemeente Almere.

De kleding komt bij de strijkcentrale binnen in dozen en wordt uitgepakt. Ieder kledingstuk wordt aan een hanger bevestigd. Via een lopende band gaan alle hangers naar de strijktunnel, waar de kleding wordt gestoomd en gestreken. Deze gestreken items gaan in grote rekken zo de vrachtwagen in, om doorgevoerd te worden naar pakhuizen en daarna de winkels. Elke strijktunnel is goed voor zo’n 1.000 kledingstukken per uur. Daarnaast moet 5% van de items ook nog handmatig worden gestreken. Op dit moment heeft Simei Diensten twee strijktunnels, maar er komen er meer. Op termijn komen er ook nog banden om de kleding nog sneller in de vrachtwagen te krijgen. Tijdens de maand juli strijkt Simei Diensten ongeveer 1 miljoen items.
Lelystad krijgt Wijkleerbedrijf voor de zorg 08-07-2019

Wijkleerbedrijf Op 8 juli jl. is het startsein gegeven voor het Lelystadse Wijkleerbedrijf voor de zorg. Het Wijkleerbedrijf biedt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende opleidings- en werkervaringsplaats, met na een jaar een baan in de zorg. Het Wijkleerbedrijf is een samenwerkingsverband tussen Werkbedrijf Lelystad, ROC Flevoland, Woonzorg Flevoland, Coloriet, Triade Vitree en Calibris Advies. Deze organisaties nemen niet alleen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door werkzoekenden een kans te bieden op een baan in de zorg, maar zoeken tevens oplossingen voor het oplopende tekort aan (zorg-)medewerkers. In een uitdagende leeromgeving en door de aanwezigheid van adequate begeleiding, krijgen 20 deelnemers de kans  zich succesvol te kwalificeren en aan de slag te gaan in de zorg. Landelijk is het Wijkleerbedrijf als arbeidsmarkttraject een bewezen concept. Binnen de Wijkleerbedrijven van Calibris Advies behaalt minimaal 80% van de deelnemers een diploma of certificaat.

Tijdens de opleiding voor de zorg niveau 1/2, helpen de deelnemers wijkbewoners (ouderen, zieken en jonge gezinnen) met allerlei klusjes in en om het huis. Het gaat om structurele informele hulp waarvoor geen thuiszorg of ondersteuning mogelijk is. Hiermee worden mantelzorgers ontlast en vrijwilligers extra ondersteund. Denk aan samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken en begeleiden naar activiteiten in de wijk. Dit geeft mensen de mogelijkheid om prettiger en zelfstandiger thuis te blijven wonen en dringt eenzaamheid in de wijk terug. Na een jaar begeleiding en opleiding door ROC Flevoland, krijgen de deelnemers een baan aangeboden bij de zorginstelling en wordt de opleiding vervolgd om gekwalificeerde hulp te gaan verlenen.

Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad, is zeer ingenomen met de samenwerking. “Onze zorgpartners in de stad leveren een maatschappelijke bijdrage en wij kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van het personeelstekort. Inwoners die aan slag willen in de zorg, maar nog onvoldoende kwalificaties hebben, wordt een unieke kans geboden. We mogen trots zijn op dit mooie Lelystadse initiatief.”

Werkbedrijf Lelystad en Lelystad Airport Businesspark werken samen aan de personeelsvoorziening binnen de regio 08-07-2019 Lelystad bestormt top 3 Logistieke Hotspot van het Jaar.

Lelystad is aantrekkelijk voor ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte plek om zich te vestigen. En dat wordt opgemerkt! In 2019 is Lelystad als regio samen met Almere en Zeewolde op de 4e plek geëindigd in de verkiezing Logistieke Hotspot van het Jaar. Een jaar eerder stond de regio nog ‘maar’ op plaats 12. Deze grote stijging zit ‘m wat betreft de experts onder andere in het vele beschikbare, goed gekwalificeerde en lokale personeel. Rob Verhoeff, directeur OMALA, en Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad, zetten zich samen in voor de lokale personeelsvoorziening. “Kies je als ondernemer in Lelystad voor lokaal personeel, dan profiteer je volop”, aldus Rob Verhoeff.

Rob Verhoeff weet hoe enorm belangrijk het lokale personeelsaanbod voor mogelijke nieuwe bedrijven is. “Om deze nieuwe vestigers te interesseren én faciliteren, zorgen wij ervoor dat hun vraag zo concreet mogelijk bij Werkbedrijf Lelystad binnenkomt. Zo leggen wij het contact tussen de nieuwe vestiger en Werkbedrijf Lelystad, om vervolgens samen de juiste medewerkers te vinden.”

Werkbedrijf Lelystad
Om iedereen aan een baan te helpen, ongeacht eventuele afstand tot de arbeidsmarkt, is in 2013 Werkbedrijf Lelystad opgericht. Het bedrijf initieert, creëert en organiseert werk en bevordert de toegang tot de arbeidsmarkt voor alle inwoners door scholing en coaching. “In eerste instantie gingen we aanbodgericht te werk”, vertelt directeur Onno Vermooten. “Door de economische groei en de daarmee gepaarde toegenomen werkgelegenheid, werken we nu volledig vanuit de vraag van de ondernemer.”

Het belang van een zichtbare werkgever
Tegenwoordig heb je het als werkzoekende voor het kiezen. Er is volop werkgelegenheid in de stad. “En juist daarom moet de werkgever zichtbaar worden”, licht Onno Vermooten toe. “Je moet bedenken hoe je werknemers naar jouw onderneming trekt en hoe je de mogelijkheden van het lokale aanbod kunt benutten.” Dat proces begint bij de vraag van de ondernemer; wat zoeken ze? Werkbedrijf Lelystad vertaalt deze vraag, indien nodig, naar een realistisch profiel en buigt zich vervolgens over het maken van de perfecte match. “Als ondernemer moet je realistisch zijn en denken vanuit het beschikbare aanbod. Als werkzoekende moet je jezelf goed kunnen presenteren. Werkbedrijf Lelystad ondersteunt beide doelgroepen in hun eigen proces”, aldus Onno Vermooten.

Ondernemers die kansen bieden aan de lokale bevolking, kunnen rekenen op gemotiveerde mensen die echt wíllen werken. Naast motivatie, is ook veel te zeggen over de flexibiliteit van de Lelystedeling; werk je dicht bij huis, dan zijn ploegen- en nachtdiensten en onregelmatige werktijden doorgaans beter te combineren. Door met eigen inwoners te werken, doen ondernemers iets terug voor de stad én vergroten zij het eigen netwerk. Dubbelwinst want de sociale samenhang in de stad wordt daarmee gestimuleerd..

Om juist deze verbinding tussen ondernemer en werkzoekende te versterken, is de overheid bereid hierin te ondersteunen – onder andere via de combinatie tussen Lelystad Airport Businesspark en Werkbedrijf Lelystad.
>> Lees ook 
“Jacco Vonhof gaat voor duurzame inzet van het onbenutte arbeidspotentieel in Lelystad.” 04-07-2019

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, nam afgelopen maandag deel aan een rondetafeldiscussie over de Banenafspraak. Deze afspraak tussen overheid en werkgevers draait om het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Naast Jacco zaten wethouder John van den Heuvel, Joris Coppes (Hakbijl Glass), Stefan de Munck, (VNO-NCW Flevoland, directeur infra regio noordwest Heijmans), Sandra van der Plas (Provincie Flevoland) en Onno Vermooten (Werkbedrijf Lelystad) in het panel.

Heeft de Participatiewet wel zin, is het ontslagrecht niet te belemmerend, is het niet gemakkelijker niet-Nederlandse werknemers aan te trekken, waarom verloopt de arbeidsbemiddeling zo moeizaam, waarom werken zo veel instanties langs elkaar heen? Dit zijn enkele kwesties die aan de orde kwamen. Ze leverden een levendige gedachtewisseling tussen panel en zaal op.

Wethouder Van den Heuvel vindt dat ondanks de tekorten op de arbeidsmarkt, de participatiewet zeker nut heeft. Hij benadrukt dat het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maatwerk is en dat vraagt aandacht en begeleiding.

De rode draad die uit de discussie naar voren kwam is dat er nog een groot onbenut arbeidspotentieel is dat bemiddelaars moeten zien te bereiken en dat gelijktijdig werkgevers in Lelystad meer moeten uitgaan van de benodigde skills van hun medewerkers dan van een profiel dat vraagt om het schaap met 5 poten.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Lelystad Akkoord en door VNO-NCW/MKB Flevoland, vond plaats in de presentatieruimte van Vlint en stond onder leiding van Irene Medema en Andries Greiner. Het Lelystad Akkoord is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Lelytalent maakt de balans op – Leren in de praktijk 04-07-2019

Dinsdag 25 juni kwamen betrokken docenten en aangesloten bedrijven bijeen om terug te blikken op het afgelopen eerste jaar van Lelytalent. Centraal tijdens deze werkveldtraining stond de evaluatie en bijstelling van het bedrijvencarrousel. Het bedrijvencarrousel is bedoeld om de studenten per branche een goed beeld te laten vormen door diverse aangesloten bedrijven te bezoeken. Lelytalent is op 1 juni 2018 gestart en is volop in ontwikkeling. Het doel van het project is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren.

Inmiddels werken 30 bedrijven, Werkbedrijf Lelystad en teams Entree en niveau 2-opleidingen van MBO College Lelystad als partners samen aan onderwijsontwikkeling, waarbij voorbereiding op kansrijke werksoorten centraal staat. De nadruk ligt met name op het leren in de praktijk. Intensieve begeleiding en scholing van alle betrokkenen, praktijkopleiders en overige begeleiders zijn hierbij belangrijke speerpunten. Naast de extra begeleiding en aandacht voor de leerlingen draagt het project ook bij aan de deskundigheidsbevordering van bedrijven op gebied van het boeien en binden van praktisch arbeidspotentieel.

Het is belangrijk om de taal van de jongeren te spreken
Jonathan Vosselman, vestigingsmanager van Albert Heijn Voorhof, deed mee aan het bedrijvencarrousel van Lelytalent. “Het is belangrijk de taal van je jongeren te spreken en duidelijk te zijn”, stelt Jonathan in een interview. Hij werkt met een team van maar liefst 240 medewerkers. Eric Slingerland, manager bij Hajé Restaurants, vindt het belangrijk dat jongeren dingen leren en ervaren door te doen. “De studenten deden een wedstrijdje smoothies maken, biertappen en speelden echt een restaurant na. Dat spreekt tot de verbeelding. Alleen vanuit de theorie uitleggen wat horeca inhoudt is onmogelijk!”

Op naar een volgende stap
Met de ervaringen en inzichten van het afgelopen jaar, gaat het team de stap zetten naar het aankomend schooljaar waar weer een 50 tal nieuwe eerstejaars leerlingen Entree worden verwacht.
Een belangrijke wijziging in het carrousel is dat het onderwijs door middel van workshops de studenten intensiever voorbereidt op het carrousel met als doel dat de student inzicht krijgt in het werken in de branche.

Lelytalent is op 1 juni 2018 gestart en is volop in ontwikkeling. Het Lelystad Akkoord is mede initiatiefnemer van dit programma. Het doel van het project is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren.

Werkzoekenden maken de switch 20-06-2019

Met hulp van UWV en Werkbedrijf Lelystad omschakelen naar werk in een andere branche.

Veel banen in de administratieve sector staan onder druk vooral wegens de automatisering. Werkzoekenden met een administratieve opleiding of werkervaring ondervinden daardoor moeilijkheden met het vinden van een baan. Dat was voor Werkbedrijf Lelystad en UWV aanleiding om op 20 juni het event ‘SWITCH’ te organiseren. Ruim dertig werkzoekenden luisterden bij Werkbedrijf Lelystad aan de Vaartweg naar vijf werkgevers over hun bedrijf en de functies die zij aan de kandidaten kunnen bieden.  

Voorafgaand aan het event heeft een groot deel van de kandidaten een voorbereidende workshop gevolgd. Tijdens deze workshop leerden de kandidaten een andere kijk op werk krijgen en hun eigen mogelijkheden anders in te zetten, waardoor hun kansen op een baan in een andere branche toenemen.  

Concrete mogelijkheden De vijf werkgevers - Conduent,  KMM Groep, GOED Arbeidsmarkt Intermediair, UWV Klanten Contact Center en Bataviastad – gaven aan concrete mogelijkheden voor de groep werkzoekenden te hebben. Na de presentaties konden de kandidaten door middel van een formulier aangeven met welk bedrijf zij in gesprek wilden gaan. Ook was een vacaturewand met vacatures bij andere werkgevers waar de kandidaten zich direct konden aanmelden.  

Pas je aan Marleen Hulzinga–Besselsen is sinds begin dit jaar HR-manager bij KMM Groep dat bestaat uit de bedrijven Metafoor, IVIO, Karmac en Prosu. Zij vertelde over de vele mogelijkheden die er binnen KMM Groep zijn om van functie te wisselen of over te stappen. Marleen Hulzinga wist het gezelschap te boeien met haar eigen verhaal over haar ervaring toen zij enkele jaren terug zélf vanuit een administratieve functie een switch maakte. Zij koos bewust voor arbeidsrecht en volgde verscheidene opleidingen om uiteindelijk bij MixCom in Zwolle op te klimmen tot HR-manager. Puttend uit haar ervaring zei Hulzinga dat er drie dingen zijn die belangrijk zijn, die zij als advies meegaf: denk buiten de kaders; stel jezelf een doel en maak daarvoor een plan. Darwin citerend zei Hulzinga: “Niet de sterkste zal overleven, maar degene die zich weet aan te passen.”  

Vervolg Het event ‘SWITCH’ krijgt een vervolg met speeddate gesprekken die begin juli zullen plaatsvinden aan de hand van de voorkeuren die de werkzoekenden hebben aangegeven.  

Nieuwe Partners voor Werkbedrijf Lelystad 20-06-2019

Tijdens een bijeenkomst bij Kringloopwinkel De Groene Sluis werden 15 werkgevers benoemd tot Partner van Werkbedrijf Lelystad (WBL). Wethouder John van den Heuvel overhandigde samen met de directeur van WBL, Onno Vermooten, het bijbehorende certificaat met muurschild.  

Kringloopwinkel De Groene Sluis en de andere partners van WBL zijn ondernemingen, die zich op maatschappelijk verantwoorde wijze inspannen voor Lelystad. Dit door het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die daarin worden belemmerd. Denk aan het bieden van een arbeidsplaats in het bedrijf, het geven van een ontwikkelkans bij uitvoering van overheidsopdrachten van de gemeente of door het op andere wijze ondersteunen van de maatschappelijke opdracht.   

Aan de bijeenkomst van vandaag gingen er al 7 vooraf. Daaruit blijkt dat al veel werkgevers uit Lelystad een kans geboden aan stadsgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij maken zich sterk voor een groeiende regionale economie waarin iedereen meedoet en niemand langs de zijlijn staat. Reden voor WBL om ze tot Partner Werkbedrijf Lelystad te benoemen.   

Wethouder John van den Heuvel is trots op de inspanningen binnen Lelystad. “Het is mooi om te constateren dat zoveel werkgevers zich inspannen voor de inclusieve arbeidsmarkt. Samen de schouders er onder”, aldus de wethouder.  

Lelytalent ontvangt het allereerste SBB Boris praktijkcertificaat 16-05-2019 Jesse Clijnk is de allereerste student die na deelname aan het programma Lelytalent een SBB Boris praktijkcertificaat ontvangt! Op 16 mei jl. ontving hij vol trots deze praktijkverklaring uit handen van John Bakker, leermeester en eigenaar van restaurant ‘Bij John’ en zijn coach Gaatze Boersma, talentcoach bij het MBO Lelytalent in Lelystad.  

Leren in de praktijk
Jesse is een mooi voorbeeld van hoe een meer praktijk gerichte opleidingsroute jongeren de kans biedt om succesvol uit te stromen naar arbeid. In 2017 is Jesse gestart met de opleiding MBO Entree bij MBO College Lelystad. Door verschillende omstandigheden lukte het Jesse (nog) niet om een MBO startkwalificatie te behalen. Naast zijn opleiding had Jesse een bijbaantje in restaurant ‘Bij John’. Hier begon hij in de spoelkeuken. Al snel bleek Jesse meer in zijn mars te hebben en ontwikkelde hij vaardigheden zoals het voorbereiden van maaltijden waardoor hij functioneerde als assistent kok. Door de begeleiding door John Bakker als leermeester in de praktijk en Gaatze Boersma als talentcoach vanuit het MBO College Lelystad is het Jesse gelukt om zijn praktijkverklaring op MBO niveau 1 te behalen. Jesse stroomt na de zomer door naar MBO niveau 2!  

Lelytalent
Lelytalent is een initiatief is van MBO College Lelystad in nauwe samenwerking met de gemeente Lelystad, Eduvier Onderwijsgroep, het Werkbedrijf Lelystad en het Lelystadse bedrijfsleven. Samen gebundeld in het Lelystad Akkoord. Het Lelystad Akkoord zet zich in voor de inclusieve arbeidsmarkt en heeft veel aandacht voor de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt.   Het project Lelytalent is opgezet om vanuit onderwijs, bedrijven en overheden bij te dragen aan het toeleiden van jongeren naar een diploma Entree, startkwalificatie en/of werk. Dit doet het project Lelytalent door in te zetten op structurele vernieuwing van het onderwijs voor deze doelgroep. In dit project wordt een leerroute ontwikkeld, waarbij de jongeren zeer intensief worden begeleid. Hierbij is de praktijk leidend waardoor de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt wordt verbeterd.  Het project richt zich op studenten van mbo niveau 2 en entree opleidingen.  

SBB Boris vergroot kansen op arbeidsmarkt
In samenwerking met SBB Boris (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) biedt het MBO College Lelystad studenten de mogelijkheid om SBB Boris praktijkcertificaten te behalen. Door het ondertekenen van deze praktijkverklaring geeft de werkgever van het leerbedrijf aan dat de student de werkprocessen voldoende beheerst. Het certificaat wordt door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid en vergroot daarmee de kans van jongeren op de arbeidsmarkt.
Lelystad bouwt verder aan maatschappelijke banen 13-05-2019 Enkele jaren geleden is de gemeente gestart met de Kluswinkel in de Zuiderzeewijk. Een initiatief van de gemeente Lelystad, Woonstichting Centrada en het Werkbedrijf Lelystad. Een re-integratieproject, waarbij werkzoekenden met een uitkering worden ingezet om bewoners in de buurt te ondersteunen bij het klussen. In de praktijk werd duidelijk dat naast deze technische klusjes er ook ander werk is in de buurt. Het gaat dan vooral om praktische zaken, zogenaamde kleine klussen, zoals boodschappen doen. Deze vraag naar eenvoudige, informele ondersteuning groeit in de wijken. Daar tegenover staat een groep Lelystedelingen die een uitkering heeft en door allerlei omstandigheden (nog) niet kan werken, maar wel kleine klussen kan doen. Door invulling te geven aan deze “maatschappelijke banen” brengt de gemeente deze vraag naar hulp en werk bij elkaar. Vrijdag 10 mei is bij de Kluswinkel de eerste overeenkomst uitgereikt aan Peter Russcher door wethouder John van den Heuvel en Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad.

Momenteel kunnen betrokken en actieve wijkbewoners met een uitkering en met de benodigde vaardigheden in aanmerking komen voor een Maatschappelijke Baan en gaan aan de slag in de wijk. Dit gebeurt vanuit de Kluswinkel waar al enkele jaren ervaring is opgedaan met technische klussen. In de komende twee jaar wordt dat ondersteuningspakket uitgebreid. Het wordt een lerend traject. Er wordt hulp aangeboden en er wordt gekeken om welke hulpvraag het gaat. Ook wordt er gekeken of deze kleine klus een toekomstige baan zou kunnen zijn. Dit wordt in nauwe samenwerking gedaan met de reguliere aanbieders van zorg en ondersteuning in de wijk en de vrijwilligersorganisaties. De gemeente bouwt op deze manier aan maatschappelijke banen, waarbij een afstand tot de arbeidsmarkt en aan de slag gaan voor kwetsbare buren, bijdragen aan een mooie leefomgeving en een sociaal Lelystad.

Wethouder John van den Heuvel: ”Werken aan een mooiere samenleving door zelf aan de slag te gaan in de buurt waarin je woont. Je ziet dat het werk soms letterlijk op straat ligt. Onderhoud aan tuinen en schuttingen, het schoon houden van de buurt. Of er is hulp nodig achter een voordeur, maar die wordt niet geboden door professionals, vrijwilligers of mantelzorgers. Met steeds meer ouderen die thuis blijven wonen, groeit de vraag naar ondersteuning. En wat is mooier dan wanneer die ondersteuning komt van de mensen die je kent, die samen met jou leven in de straat, in de buurt? Het is mooi en dankbaar werk, maar het is ook gewoon werk. In onze veranderende samenleving ontstaat nieuw werk, nieuwe banen, ingevuld door eigen inwoners. In het project maatschappelijke banen brengt de gemeente deze vraag naar hulp en werk bij elkaar.”
Europarlementariër Paul Tang bezoekt Flevoland 02-05-2019

Woensdag 1 mei 2019, dag van de arbeid, bracht Paul Tang, Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid, een werkbezoek aan Flevoland en bezocht in dat kader Werkbedrijf Lelystad. Naast Paul Tang waren bij dit bezoek aanwezig Jop Fackeldey, gedeputeerde, Jaap van Gelder en Dieuwertje Zantingh, namens PvdA Flevoland, Jerzy Soetekouw, wethouder Almere en namens Werkbedrijf Lelystad Onno Vermooten en Sander Post.

Tijdens het bezoek in het kader van de komende Europese verkiezingen, is Paul Tang uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen in Flevoland op het gebied van werkgelegenheid, duurzaamheid en ook de Floriade.

Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad, sprak over de lokale aanpak en het belang om blijvend te investeren in inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Werkbedrijf Lelystad heeft de afgelopen jaren veel inwoners met een bijstandsuitkering aan werk geholpen. Dit mede door het onderhouden van een goed werkgeversnetwerk. Desondanks blijft het in Flevoland een uitdaging om iedereen mee te laten profiteren van de groei van de werkgelegenheid. Ondersteuning door Europese subsidies dragen zeker bij aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Paul Tang toonde zich onder de indruk van de werkwijze en de resultaten. Met name een initiatief als Maatschappelijke Banen vond hij zeer interessant.

Jerzy Soetekouw, wethouder Almere en voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland, sprak over de samenwerkingen binnen de provincie en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden illustreerde hij de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ook wees hij op het belang van de Floriade. Deze tentoonstelling zal een belangrijke rol hebben op het gebied van duurzaamheid. Een unieke kans om Nederland opnieuw op de kaart te zetten.

In zijn slotwoord bedankte Paul Tang voor de ontvangst. Hij was geïnspireerd door de Flevolandse aanpak die waardering en steun vanuit Europa verdient. Vanwege 1 mei, dag van de arbeid, ontvingen de deelnemers de traditionele rode roos.

Foto: van links naar rechts Jerzy Soetekouw, Paul Tang, Jop Fackeldey, Sander Post, Onno Vermooten en Jaap van Gelder.

Energie besparen met behulp van Energie Team Lelystad nog tot juli 30-04-2019

Wethouder Elly van Wageningen was benieuwd naar de resultaten van het Energie Team Lelystad. Reden voor een bezoek. Sinds zij het startsein heeft gegeven in december 2017 heeft het Energie Team 237 adressen bezocht om advies te geven voor eenvoudige manieren voor energiebesparing.  

De ervaringen van de adviseurs van het Energie Team zijn positief. Zo reageren de bezochte bewoners enthousiast. Door het advies en de tips worden zij ook bewuster van de mogelijkheden om zelf energie te besparen. Daarnaast worden voor ca. 25,- aan materialen gratis verstrekt en gemonteerd. Dit pakket levert tot ongeveer € 100,- energiebesparing per jaar op. Dat is mooi meegenomen aangezien dit project is bedoeld voor bewoners met een laag inkomen. Nog tot eind juni kan een afspraak gemaakt worden met het Energie Team. Dit kan via het nummer 06-11360825.  

De adviseurs van het Energie Team waren tot voor kort werkzoekend. Zij zijn geselecteerd en opgeleid tot energie adviseur door Werkbedrijf Lelystad. Via het Energie Team kunnen zij werkervaring opdoen waarmee de kans op een baan vergroot. Als uitvalsbasis fungeert de Kluswinkel aan de Rode Klif.  

Lelystad werkt in versneld tempo aan een duurzame stad. Om deze stad ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden is het Uitvoeringsplan Duurzaamheid opgesteld. Het Energie Team Lelystad is een initiatief uit dit plan van de gemeente Lelystad in samenwerking met Werkbedrijf Lelystad. Meer informatie over het Energie Team is verkrijgbaar in de Kluswinkel en op www.werkbedrijflelystad.nl/energieteam. Ook worden in diverse wijken informatiefolders verspreid.

Foto: ©Fotostudio Wierd


 

‘Kunst in bedrijf’ van start bij Werkbedrijf Lelystad 18-04-2019 Op maandag 15 april jl. heeft wethouder John van den Heuvel de eerste verfstreken gezet op een groot schildersdoek. Dit was het startmoment van ‘Kunst in bedrijf’ bij Werkbedrijf Lelystad. De komende weken nemen medewerkers van Werkbedrijf Lelystad en Concern voor Werk maar ook scholieren van De Steiger de kwasten ter hand om gezamenlijk een kunstwerk te maken (10 x 2 meter).

Dit gezamenlijke kunstwerk is een project van Kunstenaars Vereniging Flevoland. KVF bestaat dit jaar 30 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met dertig kunstprojecten door heel Flevoland en in samenwerking met veel verschillende organisaties en partijen. Een van de projecten is ‘Kunst in bedrijf’. De Almeerse beeldend kunstenaar Hein Walter is gekoppeld aan Werkbedrijf Lelystad. Hij gaat leiden en sturen, maar de input en arbeid van de makers zal bepalend zijn voor het eindresultaat.  Op www.flevokunst.nl zullen de vorderingen te volgen zijn via blogs.

Op 14 mei is het evenement afgerond en dan weten we of Nederland een moderne en inclusieve Nachtwacht rijker is.
Kunst in bedrijf: Hein Walter & Werkbedrijf Lelystad 05-04-2019

De Kunstenaars Vereniging Flevoland bestaat in 2019 dertig jaar. Om dat jubileum te vieren hebben de kunstenaars een ambitieus plan opgezet om in dit jaar maar liefst dertig kunstprojecten te realiseren, door heel Flevoland en in samenwerking met veel verschillende organisaties en partijen. Een van de projecten die ze hebben opgezet, is project 6, Kunst in bedrijf. Het concept is vrij overzichtelijk – vijf kunstenaars doen een kunstproject in een bedrijf – maar de uitwerkingen zijn verrassend en divers.
Zo is de Almeerse beeldend kunstenaar gekoppeld aan het Werkbedrijf in Lelystad, het re-integratiebedrijf dat als taak heeft zoveel mogelijk werkzoekenden aan de slag te helpen bij een reguliere werkgever. Hein Walter heeft ervaring in community kunstprojecten, zoals het met een aantal mensen tegelijk aan een groot schilderij werken, en werkt graag met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat belooft een goede match te zijn.

Op maandag 15 april worden de eerste streken op het doek geschilderd. Niet door de beoogde deelnemers, maar door wethouder John van den Heuvel. De wethouder is die dag te gast om een tentoonstelling in het gebouw te openen en kan dan meteen zelf aan de slag! Hij zal al zijn creatieve vaardigheden uit de kast halen en in een paar minuten tijd een portret schilderen. Daarna nemen anderen de kwasten ter hand om de eerste lijnen en contouren neer te zetten. Het idee is om een soort portrettengalerij te schilderen, zoals beroemde schilders dat vroeger deden, waarin de mensen van Werkbedrijf Lelystad model staan. Het wordt eigenlijk een groot zelfportret! In de weken erna worden de portretten steeds verder uitgewerkt. De eindbestemming van het schilderij, 10 x 2 meter, is al bekend, namelijk de grote muur in het restaurant die daarvoor geknipt lijkt te zijn.

Er gaat acht keer aan het schilderij gewerkt worden, gedurende vier weken. En dan moet het klaar zijn. Hoe het eruit gaat zien, dat is afwachten. De kunstenaar gaat leiden en sturen, maar de input en arbeid van de makers zal bepalend zijn. Het gaat kleurig worden en verrassend, dat is wel de verwachting. Geen Rembrandt of Frans Hals, maar eerder de vrije hand van Picasso en Karel Appel. Op www.flevokunst.nl/blogs zullen de vorderingen te volgen zijn. 14 mei is het evenement afgerond en dan weten we of Nederland een moderne en inclusieve Nachtwacht rijker is.

 

Project Nieuwe Banen lijkt succesvol 25-03-2019 Het project Nieuwe Banen Lelystad lijkt een succes. In een half jaar tijd zijn zo'n 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen.

Bij dit project wordt niet gekeken naar openstaande vacatures, maar mogen werkgevers zeggen op welke functies er in de toekomst mensen nodig zijn. Op die manier kunnen mensen groeien naar een bepaalde functie binnen een bedrijf.

Hasan Osman is één van de mensen die nu een opleidingstraject volgt bij een bedrijf. Hij werkt bij EPS Bouwgroep in Lelystad. Dit bedrijf maakt tiny houses. Hier helpt hij met verschillende klussen zoals het snijden van hout en piepschuim. "Het is niet het werk wat ik in mijn eigen land deed", zegt Osman, die oorspronkelijk uit Syrië komt. "Maar ik vind het wel erg leuk om te doen. Ik ben blij dat ik werk heb."

"Ik ben blij dat ik werk heb" 
— Hasan Osman

Directeur Ipe Westerdijk van EPS Bouwgroep is tevreden met Osman. "Hij pakt het goed op. Soms is er nog een taalbarrière, maar daar komen we altijd wel uit." Osman voelt zich er thuis. "Het is een soort familie."

Het project Nieuwe Banen is mede bedacht door hoogleraar Roland Blonk. Samen met TNO Arbeid, Hogeschool Windesheim en Werkbedrijf Lelystad wordt het project uitgevoerd. TNO en Windesheim monitoren het project Nieuwe Banen Lelystad. Rond de zomer worden de eerste definitieve resultaten verwacht.
Bron: Omroep Flevoland    
Donderdag 14 maart vonden maar liefst 800 werkzoekenden de weg naar Flevolands grootste banenbeurs ooit 14-03-2019 Onder het motto “Vliegensvlug Naar Werk!” werden er 314 matches gerealiseerd, wat betekent dat deze werkzoekenden concreet uitzicht hebben op werk.

Vliegensvlug Naar Werk! werd gehouden in de nieuwe terminal van Lelystad Airport op de landelijke Dag Van de 1000 Voorbeelden, waarbij werkgevers die actief zijn op de inclusieve arbeidsmarkt in het zonnetje werden gezet. Het banenevent was de tweede Lelystadse editie van de succesvolle Flevoland Werkt! Banencarrousel van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF), die eerder de steden Almere, Dronten en Emmeloord aandeed. In oktober verleden jaar werd de Banencarrousel bij Werkbedrijf Lelystad aan de Vaartweg gehouden. Met veertig deelnemende werkgevers en ruim 300 bezoekers slaagde de organisatie er toen in om honderdzestig matches te realiseren. “Dat aantal hebben we vrijwel weten te verdubbelen”, zei een tevreden Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad. Zijn eerder aangekondigde record werd daarmee gerealiseerd.

Werkbedrijf Lelystad nam samen met UWV en Flevoland Werkt! het initiatief voor de grote banenbeurs, die donderdagmorgen op gepaste wijze door wethouder John van den Heuvel werd geopend. Van den Heuvel heette ruim tachtig werkgevers welkom en toonde zich verheugd met de samenwerking met Lelystad Airport die de nieuwe terminal, conferentieruimte en parkeerplaats beschikbaar stelde voor de grote bannenbeurs. Na afloop van de succesvolle banenbeurs zei wethouder Van Heuvel er van overtuigd te zijn dat evenementen zoals ‘Vliegensvlug naar Werk!’ de juiste instrumenten zijn om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Hij sprak de wens uit dat er nog dit jaar een tweede editie van ‘Vliegensvlug naar Werk!’ komt.

Aansluitend op het banenevenement organiseerde het Lelystad Akkoord in de middag voor Lelystadse werkgevers een seminar in het kader van inclusief werkgeverschap. Gastspreker was Henri de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije. Voor een gehoor van honderd werkgevers schetste hij het brede perspectief van de Nederlandse economie om vervolgens op de arbeidsmarktsituatie in Flevoland in te gaan.
>>zie ook filmverslag
Lelystad Airport biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 07-03-2019 Sinds enkele maanden heeft Valerie Kross een baan bij Lelystad Airport in het kader van de Banenafspraak. Voorheen was Valerie een drukke en succesvolle onderneemster totdat gezondheidsproblemen daar verandering in brachten. Deze vormden een belemmering om haar bedrijf voort te zetten.

Na een periode van vallen en opstaan voor wat betreft haar gezondheid en diverse banen kwam Valerie in aanraking met de Banenafspraak. Besloten werd een indicatie hiervoor aan te vragen bij het UWV.

Met een indicatie Banenafspraak en met ondersteuning vanuit Werkbedrijf Lelystad werd een passende baan gezocht én gevonden bij Lelystad Airport. Beide partijen hadden de afspraak dat bij de ontwikkeling van de Flevolandse luchthaven waar mogelijk kansen worden geboden aan lokale arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die kans deed zich nu voor.

Hiervan maakte Valerie dankbaar gebruik. Voor haar dé kans om haar kwaliteiten en ervaring in te zetten. Dit doet ze met veel enthousiasme en tot volle tevredenheid van haar werkgever. Valerie voelt zich dan ook thuis bij Lelystad Airport. “Dat komt door de collega’s. Iedereen staat voor me klaar en houdt rekening met mij vanwege mijn gezondheid.”

“Lelystad Airport wil in en met Lelystad samenwerken en daarbij iedereen een kans geven”, aldus Nelleke van Bezooijen, directiesecretaris en duurzaamheid coördinator van Lelystad Airport. “Valerie is daarvan een goed voorbeeld. Zij is gastvrouw en heeft facilitaire en administratieve taken. Zo bieden we Valerie een kans en anderzijds ontlasten we andere medewerkers van bepaalde taken.” Die ondersteuning is merkbaar op de werkvloer en zorgt voor een goede sfeer. Dit wordt onderstreept door Sabrina Vorstenbosch, HR functionaris en begeleidster van Valerie.

De Banenafspraak is er voor mensen met een arbeidsbeperking.
Voor meer informatie over de Banenafspraak kunt u contact opnemen met Werkbedrijf Lelystad (0320295400) of www.werkbedrijflelystad.nl raadplegen.
Werkbedrijf Lelystad organiseert EXPERIENCES: werkzoekenden gaan op bezoek bij werkgevers die personeel zoeken. 27-02-2019

Om werkgevers en werkzoekenden uit Lelystad met elkaar in contact te brengen, organiseert Werkbedrijf Lelystad dit jaar meerdere keren een zogenaamde Experience. Werkzoekenden gaan dan op bezoek bij een of meerdere werkgevers, die personeel zoeken.  

Werkbedrijf Lelystad organiseert het bezoek in groepsverband. De werkgever kan dan b.v. een rondleiding of presentatie geven aan de bezoekers of een demonstratie verzorgen. Een mooie gelegenheid voor beide partijen om met elkaar in contact te komen. Wie weet komen hier mooie matches uit voort!  

De eerste Experience wordt gehouden op vrijdag 1 maart a.s., gevolgd door de tweede op 8 maart a.s. Iedereen die een (nieuwe) baan zoekt in de horeca kan zich aanmelden voor de Horeca Experience. Van 10.00-11.30 uur kan een kijkje genomen worden in de keuken van Hajé restaurant Natuurpark.  

Bent u als werkgever ook op zoek naar personeel? Wilt u ook werkzoekenden in uw bedrijf ontvangen voor een kijkje achter de schermen? Neemt u dan contact op met:
Ronald van Hattem,
accountmanager
06 46 28 14 24
rvh@werkbedrijflelystad.nl

 

Honderd bedrijven op groots banenevenement Vliegensvlug Naar Werk 18-02-2019 Onder het motto`Vliegensvlug Naar Werk!` zullen honderd werkgevers uit Lelystad en omstreken hun banen aanbieden. Dat gebeurt op 14 maart van 10.00 – 12.30 uur in de nieuwe terminal van Lelystad Airport. Met dit groots opgezette evenement willen Werkbedrijf Lelystad en UWV werkzoekenden in Lelystad en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bereiken.  >> Lees meer
Direct Werk: Werkbedrijf Lelystad en Randstad bundelen hun krachten 07-12-2018 Direct Werk: nieuwe samenwerking om meer uitkeringsgerechtigden aan een baan te helpen Werkbedrijf Lelystad en Randstad bundelen hun krachten

Lelystad, 6 december 2018 - Werkbedrijf Lelystad en Randstad gaan een publiek-private samenwerking aan onder de naam Direct Werk. De samenwerking heeft als doel meer uitkeringsgerechtigden in de gemeente Lelystad sneller aan een betaalde baan te helpen, de mismatch op de arbeidsmarkt te lijf te gaan en om van elkaar te leren. De samenwerking is een gevolg van eerdere succesvolle samenwerking tussen Randstad en publieke partijen. De overeenkomsten zijn vandaag ondertekend.

De samenwerking tussen bedrijfsleven en publieke partijen is een bewezen succesformule. “Met onze aanpak blijft een groot aantal geplaatste kandidaten uiteindelijk aan het werk. 77 procent van hen vindt werk voor 6 maanden of langer. Voor veel mensen maken we dus het verschil: zij zijn weer aan de slag, hebben weer een inkomen en perspectief voor de toekomst”, aldus Yolanda Tieleman, operationeel directeur Randstad HR Solutions.

Randstad draagt bij aan de doelstelling van het Werkbedrijf om te komen tot meer uitstroom, door gebruik te maken van haar database met vacatures, de Randstad Vakschool en haar ervaring bij het begeleiden van mensen naar werk. Het mooiste is dat mensen weer aan het werk gaan en daarmee in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast betekent het voor de gemeente ook een besparing op de uitkeringslasten. Daarnaast levert het verzilveren van arbeidspotentieel van de mensen die nu nog aan de kant staan nieuwe kansen voor de werkgevers in de regio. “Het grote voordeel van deze samenwerking is, dat we zo ook inspelen op de toekomstige vragen op de arbeidsmarkt. Wij kunnen hier samen veel in betekenen”, zegt Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad.

Leren van elkaar

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is dat beide organisaties leren van elkaars kennis en kunde, zodat er wederzijds vaardigheden worden ontwikkeld, er een eigen identiteit ontstaat met een gezamenlijke visie op werk en een duurzame oplossing wordt gevonden voor de arbeidsmarktontwikkelingen in de toekomst.
Project Nieuwe Banen: niet de werkzoekende is het uitgangspunt maar de baan 01-11-2018 Vorige zomer is de gemeente Lelystad samen met TNO Arbeid, Hogeschool Windesheim en Werkbedrijf Lelystad het project Nieuwe Banen gestart. Doel van dit project is werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten uitstromen naar regulier nieuw werk (waaronder Lelystad Airport en Inditex). Vertrekpunt hierbij is de behoefte van werkgevers aan toekomstige functies. Dus niet de (on)mogelijkheden van werkzoekenden staan centraal, maar de mogelijkheden van werkgevers. Parallel aan dit project loopt een wetenschappelijk onderzoek naar deze methodiek. De eerste onderzoeksfase is afgerond. Nu wordt gestart met de uitvoering. Deze fase wordt ondersteund door een Social Lab. Hieraan nemen werkgevers, werknemers en professionals deel. Inmiddels is ook het Lelystad Akkoord aangesloten om mee te kijken naar kansen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Op 28 juni jl. is een bijeenkomst gehouden voor een selecte groep ondernemers. Er is uitleg gegeven over het project. Ook konden de ondernemers wensen en uitdagingen op personeel gebied kenbaar maken. De bijeenkomst is succesvol verlopen en heeft tal van nieuwe ideeën opgeleverd.

Kijk voor achtergrondinformatie naar de animatie op www.youtube.com
160 matches op Lelystadse Banenmarkt 11-10-2018 Tijdens de drukbezochte Lelystadse Banenmarkt die op donderdag 11 oktober bij Werkbedrijf Lelystad werd gehouden hebben tweeënveertig werkgevers tegen de 160 matches weten te realiseren.

De komende weken vinden er vervolggesprekken plaats en zal blijken of de kliks tussen werkzoekenden en werkgevers een even groot aantal vervulde vacatures zal opleveren. “Daarmee is de Banenmarkt een groot succes gebleken!”, blikt een tevreden Onno Vermooten terug. Vermooten is directeur van Werkbedrijf Lelystad en heeft samen met UWV de Banenmarkt georganiseerd. Vorig jaar is het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) begonnen met een banenestafette waarbij elke bij het RWF aangesloten gemeente een banenmarkt zou organiseren. “Na Dronten waren wij als vijfde gemeente aan de beurt”, zegt Vermooten. “Wij hebben gekozen voor een aanpak waarbij de deelnemende werkgevers middels de speeddate methode met kandidaten in contact kwamen. Dat bleek een goede keus, gezien het grote aantal zogenaamde matches.”  

Filevorming
Snelheid was beslist geboden, want de banenmarkt duurde slechts van 10.00 tot 12.00 uur in middag. Dat zorgde aan het begin voor wat filevorming bij de ingang van het Werkbedrijf aan de Vaartweg. Eenmaal binnen konden de werkzoekenden in het restaurant op de begane grond van het Werkbedrijf en op de 1e etage kennis maken met de Lelystadse werkgevers.   

De kliks waren goed
Bij binnenkomst ontvingen zo’n vierhonderd werkzoekenden een handig overzicht van alle vacatures en konden zij direct met de werkgever in gesprek daarover. Opvallend was de grote belangstelling voor de banen van Woonzorg en Bataviahaven. Ook Heembeton van de Ruwbouw Groep was blij verrast met de toeloop. HR-manager van Micronics, Senna van Peperzeel, vatte het samen: “De belangstelling was boven verwachting groot, we hebben hele goede gesprekken gevoerd met kansrijke kandidaten. De kliks waren vaak goed, waardoor ik er vertrouwen in heb dat ze tot aanstellingen zullen leiden.”

Banenafspraak
De Banenmarkt stond niet alleen open voor mensen uit de Banenafspraak die door allerlei oorzaken een afstand tot de arbeidsmarkt hebben: Vermooten: “Deze groep heeft hulp nodig bij het vinden en behouden van werk. Dat is wat Werkbedrijf Lelystad dan ook beoogt. Aan de andere kant hebben we samen met UWV de banenmarkt ook gericht op de regulier werkzoekende. Niet alleen werkgevers profiteerden van deze mix. Ook de uitzendbureaus waren er bij gebaat omdat zij vaak een breed pallet aan vacatures in de aanbiedingen hebben.”

Almere zet estafette voort
De in het RWF deelnemende gemeenten – Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk -  hebben de banenestafette nu voltooid. Maar dat is voor de gemeente Almere geen reden om het estafettestokje in de kast te leggen. In tegendeel, binnenkort zal de Lelystadse wethouder John van den Heuvel het stokje overdragen aan zijn Almeerse ambtscollega Jerzy Soutekouw, die nog dit jaar de RWF-banenestafette met een banenmarkt in Almere zal voortzetten.
Flevoland Werkt! Succesverhaal bij Axflow 18-09-2018
Flevoland Werkt! Succesverhaal bij Axflow.
Nieuwe Partners voor Werkbedrijf Lelystad 10-09-2018 Tijdens een bijeenkomst bij Agora Theater werden 12 werkgevers benoemd tot Partner van Werkbedrijf Lelystad (WBL). Wethouder John van den Heuvel overhandigde samen met de directeur van WBL, Onno Vermooten, het bijbehorende certificaat met muurschild.  

Agora en de andere partners van WBL zijn ondernemingen, die zich op maatschappelijk verantwoorde wijze inspannen voor Lelystad. Dit door het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die daarin worden belemmerd. Denk aan het bieden van een arbeidsplaats in het bedrijf, het geven van een ontwikkelkans bij uitvoering van overheidsopdrachten van de gemeente of door het op andere wijze ondersteunen van de maatschappelijke opdracht.  

Inmiddels hebben al veel werkgevers uit Lelystad een kans geboden aan stadsgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze werkgevers maken zich sterk voor een groeiende regionale economie waarin iedereen meedoet en niemand langs de zijlijn staat. Reden voor WBL om ze tot Partner Werkbedrijf Lelystad te benoemen. Inmiddels mogen al 175 werkgevers zich Partner van Werkbedrijf Lelystad noemen.  

Wethouder John van den Heuvel is trots op de inspanningen binnen Lelystad. “Het is mooi om te constateren dat zoveel werkgevers zich inspannen voor de inclusieve arbeidsmarkt. Samen de schouders er onder”, aldus de wethouder.
Giovanni werkt in Batavialand via Werkbedrijf Lelystad 22-08-2018 Giovanni werkt in Batavialand via Werkbedrijf Lelystad. Ik heb twee leerdoelen geformuleerd: goed #communiceren en #samenwerken. Op de foto zie je mij, met mijn leermeester Martijn van Assen, aan het werk aan het waterschip. De hele dag met mijn handen bezig zijn, heerlijk!
Deze website gebruikt cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
x