A A A
Maakt werk van arbeid
Succesvol WijkLeerbedrijf Lelystad krijgt 2e editie 24-09-2020

De eerste editie van WijkLeerbedrijf Lelystad was zo succesvol, dat vandaag het convenant voor de 2e editie werd getekend door Woonzorg Flevoland, Triade Vitree, ROC Flevoland, Coloriet, Calibris Advies, Werkbedrijf Lelystad en de nieuwe partners InteraktContour en Welzijn Lelystad.  

Het WijkLeerbedrijf is een samenwerkingsverband van deze organisaties. Het doel is enerzijds mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende opleidings- en werkervaringsplaats te bieden richting een  baan in de zorg of dienstverlening. Anderzijds kunnen (wijk)bewoners vanuit het WijkLeerbedrijf extra ondersteuning ontvangen omdat zij onvoldoende steun kunnen krijgen vanuit hun eigen netwerk of om hun mantelzorgers te ontlasten.  

Onlangs zijn de 20 deelnemers van WijkLeerbedrijf Lelystad editie 2 gestart. Zij krijgen onderwijs vanuit het nieuwe leerhome aan de Vossemeerstraat. Daarnaast worden zij gematcht aan cliënten in de wijk voor het verlenen van informele hulp (welzijnstage).  

De ervaringen van de deelnemers zijn erg positief. Binnen de groep was al snel sprake van grote saamhorigheid en de motivatie is groot. Het WijkLeerbedrijf biedt een mooi toekomstperspectief. Niet alleen een mooie opstap om financieel onafhankelijk te worden maar ook een kans om te werken aan de eigen toekomst. ‘Mijn kinderen zijn erg trots, dat ik een opleiding volg. Mama heeft nu ook lesboeken en moet studeren’, aldus een van de deelnemers.  

Half april begint de zorgstage. Dit alles met vakkundige begeleiding en onder toeziend oog van een vaste coördinator.

Leerwerktraject Logistiek Lelystad van start 07-09-2020

Het MBO College Lelystad en Werkbedrijf Lelystad starten het Leerwerktraject Logistiek Lelystad. Vandaag hebben respectievelijk Ben Vermeer en Onno Vermooten de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit is tevens het startsein van de opleiding, die deze maand van start gaat.  

Werkbedrijf Lelystad heeft hiervoor een groep van 15 kandidaten geselecteerd. Dit zijn werkzoekende Lelystedelingen. Gedurende een half jaar worden zij bij het MBO College Lelystad opgeleid.  

De opleiding is gericht op een gedegen voorbereiding op werk bij logistieke bedrijven in Lelystad. Op het programma staan niet alleen vakken als Nederlands, Engels, logistiek, rekenvaardigheid, veiligheid, heftruck, maar ook werkbezoeken en stages bij logistieke bedrijven. Er is een mogelijkheid voor bedrijven om zich hiervoor aan te melden via info@werkbedrijflelystad.nl.  

Bij dit leerwerktraject snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds is de opleiding voor werkzoekenden een mooie opstap naar logistiek werk. Aan de andere kant ontstaat er nieuw personeelsaanbod voor Lelystadse bedrijven met vacature in de logistiek. De vraag naar personeel in die branche is momenteel groot.     

Het MBO College Lelystad en Werkbedrijf Lelystad volgen de voortgang van het traject op de voet. De beide partijen willen de samenwerking voortzetten en uitbouwen.

RWF-gemeenten, GGZ Centraal en Kwintes zetten re-integratie aanpak voort 07-07-2020 De vijf gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk) uit het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) zetten hun IPS-samenwerking met GGZ-Centraal en Kwintes voort. Daartoe werd op woensdag 24 juni bij Werkbedrijf Lelystad door de partijen een overeenkomst getekend. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun. IPS is een internationaal beproefde re-integratiemethode om mensen met een psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. Kenmerkend voor IPS is dat mensen zo snel mogelijk gaan werken op een reguliere plek. Centraal daarbij staat een deskundige trajectcoach, die samenwerkt met de behandelaar en de werkgever ontzorgt door de werknemer intensief te begeleiden. Samen optrekken en elkaars expertise gebruiken om kwetsbare mensen naar werk te begeleiden is ook in Flevoland het devies.  GGZ Nederland en UWV werken landelijk al langere tijd intensief samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan een betaalde baan te helpen. Ook in Flevoland werken de ketenpartijen samen. “Samen optrekken en elkaars expertise gebruiken om kwetsbare mensen naar werk te begeleiden is ook in Flevoland het devies. In 2018 zijn we in Flevoland met een pilot gestart. Ook gemeenten sluiten aan bij de samenwerking rond IPS trajecten. In deze fase zijn 24 IPS plaatsingstrajecten gerealiseerd. Deze proef is geslaagd en ik ben blij dat we de samenwerking op de ingeslagen weg  kunnen voortzetten”, zegt Tilly Weggen, beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Noordoostpolder, die nauw betrokken was bij de voortzetting van de samenwerking.   Mensen met een (ernstige) psychische aandoening die behandeling en/of begeleiding krijgen en aan het werk willen en via IPS geholpen worden, krijgen een IPS-trajectbegeleider die hen helpt en begeleidt bij het vinden en behouden van werk. Ook mensen die op het werk problemen hebben vanwege hun psychische aandoening kunnen gebruikmaken van de IPS-methode om hun werk te behouden.   Het hebben van werk helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Werk brengt inkomen en financiële zelfstandigheid, sociale contacten, voldoening, persoonlijke waardering en nieuwe ervaringen met zich mee. Het kan een belangrijke ondersteuning betekenen van de eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven.   Foto: De samenwerkingsovereenkomst werd bij Werkbedrijf Lelystad (WBL) getekend. De ondertekenaars vlnr: WBL-directeur Onno Vermooten namens RWF;  Frits Liefferink, directeur bedrijfsvoering GGZ Centraal en Guus van Maurik, projectleider IPS Kwintes.
Buurtteam Lelystad   11-06-2020 Werkbedrijf Lelystad heeft samen met de gemeente en Centrada het Buurtteam opgericht. Sinds april dit jaar is het team van 10 Buurtconciërges compleet. De Buurtconciërges zijn in duo’s actief in een 5-tal aangewezen wijken van Lelystad. De buurtconciërges van het Buurtteam zijn het aanspreekpunt voor de buurt, toegankelijk voor ondernemers, bewoners en jongeren. Zij zijn de oren en ogen van de buurt die weten wat er speelt en waar mensen behoefte aan hebben. Zij hebben nauwe contacten met de wijkbewoners en in de wijk werkzame professionals.  

Om de Buurtconciërges nog beter toe te rusten voor hun werk, is op vrijdag 5 juni door Onno Vermooten de start gegeven voor een training ‘Gesprekstechnieken’. Het ene gesprek in de wijk, is de andere niet. Dat vraagt inzicht, training en doen. De training wordt gegeven door Arjan Baak van In-Opbouw.  

Wij wensen alle deelnemers veel succes en plezierige trainingsdagen toe!
Lelystad start met Buurtconciërges 09-04-2020

Een sterke wijk met bewoners die meedoen en zich prettig voelen in de buurt waarin ze wonen. Dat is goed voor de leefbaarheid, het gevoel van veiligheid en de saamhorigheid in de buurt. Iedereen kan en wil een bijdrage leveren, ieder op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden. Om daar een impuls aan te geven is Lelystad gestart met Buurtconciërges.  

Juist op dit moment van de coronacrisis bewijzen de Buurtconciërges hun waarde voor de buurt. Naast hun aandacht voor eenzame ouderen ondersteunen zij samen met de Kluswinkel het IDO en de Voedselbank bij het bezorgen van voedselpakketten. De Buurtconciërges zijn het gewend om voor mensen in een kwetsbare positie klaar te staan. Zij zijn blij dat zij in deze moeilijke tijd hun steentje bij kunnen dragen.  

De Buurtconciërges van het Buurtteam zijn hét aanspreekpunt voor de buurt, toegankelijk voor ondernemers, bewoners en jongeren. Zij zijn de ogen en oren van de buurt, weten wat er speelt en waar mensen behoefte aan hebben. De Buurtconciërges hebben nauwe contacten met wijkbewoners en in de wijk werkzame professionals. Samen werken aan het creëren en behouden van een schone en veilige woonomgeving waar het prettig wonen is. Zo leveren de Buurtconciërges een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken Atol (deel), Boswijk, Jol (deel), Waterwijk en Zuiderzeewijk.  

De Buurtconcierges werken samen met in de buurt werkzame professionals en vormen een belangrijke schakel tussen de bewoner en professional. Met elkaar stimuleren zij zelfredzaamheid en het ‘zorgen voor elkaar’.  

In herkenbare kleding doen de Buurtconcierges dagelijks hun wijkronde. Vervuiling of vernieling in het openbaar gebied worden gemeld bij de verantwoordelijke afdeling. Spreekuren in buurtcentra, meewerken aan de organisatie van activiteiten behoren ook tot de werkzaamheden van de Buurtconcierges zodra de omstandigheden dit weer toelaten.  

De functies van Buurtconciërge zijn betaalde banen. Deze worden vervuld door werkzoekende Lelystedelingen, die beschikken over vaardigheden die beter aansluiten bij een maatschappelijke dan reguliere baan.

Maatregelen Werkbedrijf Lelystad i.v.m. coronavirus 17-03-2020 Op donderdag 12 maart 2020 heeft het kabinet maatregelen bekendgemaakt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wat betekenen deze maatregelen voor de werkzaamheden en de dienstverlening van Werkbedrijf Lelystad?
Wegens Coronavirus: aftrap Dag van 1000 Voorbeelden gaat niet door. Banenevent bij Werkbedrijf Lelystad eveneens afgelast. 13-03-2020
De landelijke aftrap van de landelijke Dag van de 1000 Voorbeelden op 19 maart bij Werkbedrijf  Lelystad aan de Vaartweg door staatssecretaris Tamara van Ark gaat wegens het Coronavirus (COVID-19) niet door. Het grote Vliegensvlug naar Werk banenevent dat vele honderden werkzoekenden zou trekken en aansluitend zou worden gehouden is eveneens afgelast.  

Risico’s
De Dag van de 1000 Voorbeelden, de feestelijke dag rond de voortgang van de Banenafspraak, is een initiatief van de landelijke werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland en wordt ondersteund door het ministerie van SZW. De Dag van de 1000 Voorbeelden wordt met talloze activiteiten door heel het land gevierd. De landelijke aftrap zou op 19 maart bij Werkbedrijf Lelystad in Lelystad plaatsvinden. Wegens de toenemende risico’s veroorzaakt door de verspreiding van het Coronavirus, heeft de organisatie besloten om alle activiteiten af te gelasten. De staatssecretaris die de aftrap zou doen, komt dus niet naar Lelystad.  

Afzeggingen
Het aansluitende Vliegensvlug naar Werk banenevent is eveneens afgelast. Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad licht toe: “De laatste dagen werden wij al geconfronteerd met afzeggingen zowel van werkzoekenden als van werkgevers. Zo haakten grote partijen actief in de voedselsector af. Tegen de achtergrond dat het evenement in het gebouwen van Concern voor Werk/Werkbedrijf Lelystad zou plaatsvinden - waar 550 mensen werkzaam zijn -  groeide bovendien de vrees voor de continuïteit voor het bedrijf. Omdat wij alle risico’s voor onze werknemers en onze bezoekers willen vermijden hebben wij met spijt in ons hart het besluit genomen om het banenevent af te gelasten.”  

0320werkt.nl  
Het banenevent zal later dit jaar alsnog worden georganiseerd. In de tussentijd kunnen werkzoekenden via het digitaal sollicitatieplatform www.0320werkt.nl kijken in hoeverre hun talenten overeenkomen met de beschikbare vacatures in Lelystad.
Albert Heijn maakt werk van banenafspraak in Flevoland 12-03-2020

Tijdens de coronacrisis zijn het hele drukke tijden voor Albert Heijn. Toch kon Rick Meisters tijd vrijmaken om in Lelystad een belangrijke overeenkomst  te ondertekenen. Meisters is lead Inclusiviteit bij Ahold Delhaize en zet zich in voor de invulling van de participatiewet/ doelgroep banenafspraak binnen Albert Heijn. En dan nu ook in Flevoland. Op 12 maart zetten Meisters namens Ahold en Werkbedrijf Lelystad Directeur Onno Vermooten namens het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) hun handtekening onder een bijzondere overeenkomst. De speciale samenwerking van de supermarktketen in Flevoland is erop gericht om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt eenvoudiger aan het werk te krijgen.  

De feestelijke ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst bij Werkbedrijf Lelystad in aanwezigheid van vertegenwoordigers van RWF, UWV, gemeente Almere, Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt en Albert Heijn.   

Over vijf jaar wil Albert Heijn in Nederland tweeduizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk hebben geholpen. Daarmee zal Albert Heijn – 850 vestigingen, honderdduizend medewerkers – dan in absolute aantallen de grootste sociale ondernemer van Nederland zijn. Om deze doelstelling te realiseren heeft de supermarktketen de vaart er flink in. Zo zijn in Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam al ruim tweehonderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En elk jaar komen daar tientallen vacatures bij. Ook in de Flevoland zijn de eerste krachten gestart. Op dit moment biedt Albert Heijn in Flevoland werk aan 10 mensen uit de doelgroep banenafspraak.  

Door uniforme afspraken vast te leggen is het voor Albert Heijn eenvoudiger om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Meisters: “Daarbij richten wij ons niet op de beperking maar op was de medewerker wél kan.”  Onno Vermooten toonde zich zeer verheugd met deze belangrijke stap, die het mogelijk maakt om meer mensen sneller aan het werk te krijgen. Vermooten: “Voor ons blijft werk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van het allergrootste belang. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat zij makkelijker kunnen instromen en helpt hen om de kans op duurzame aansluiting op de arbeidsmarkt te vergroten.”  

De gemeenten in de arbeidsregio Flevoland geven subsidie en zorgen voor passende begeleiding in de vorm van een jobcoach. De gemeenten bieden ook de mogelijkheid dat Albert Heijn met interne jobcoaches werkt. Uniek aan deze overeenkomst is dat er nu voor de arbeidsregio Flevoland nu één  procedure is voor alle aangesloten gemeenten. Hierdoor kunnen werkzoekenden eenvoudiger aan het werk geholpen worden en is de financiële afhandeling overal hetzelfde.

Banenevent Vliegensvlug Naar Werk! 02-03-2020

Onder het motto Vliegensvlug Naar Werk! zullen op 19 maart bij Werkbedrijf Lelystad honderd werkgevers uit Lelystad en omstreken hun banen aanbieden. Het banenevent valt samen met De Dag van de 1000 Voorbeelden waarmee werkgeversorganisatie VNO-NCW in heel het land werkgevers in het zonnetje zet die actief zijn op de inclusieve arbeidsmarkt. De landelijke aftrap van de Dag van de 1000 Voorbeelden zal tijdens het banenevent bij het Werkbedrijf Lelystad worden verricht door Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deuren open voor mensen met een arbeidsbeperking
Dit jaar wordt de Dag van de 1000 Voorbeelden voor de vierde keer gehouden.  Deze feestelijke dag rond de voortgang van de Banenafspraak wordt gevierd met talloze activiteiten, die VNO-NCW,  werkgeversservicepunten en regionale verenigingen door het hele land organiseren. De Dag van de 1000 Voorbeelden viert de successen van de Banenafspraak. Per jaar zetten duizenden nieuwe werkgevers hun deuren open voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit doen ze omdat het een meerwaarde is voor hun onderneming. Op deze dag worden de schijnwerpers gezet op alle werkgevers in Nederland, die hun inclusieve sporen hebben verdiend en daarmee andere werkgevers kunnen inspireren.

In gesprek met werkgevers
Voorafgaande aan het banenevent Vliegensvlug naar Werk! zal staatsecretaris Tamara van Ark voor een groep Flevolandse werkgevers spreken over actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en welke stappen er gezet moeten worden zodat er meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen komen en aan het werk kunnen blijven. Zij zal tevens een ronde tafeldiscussie hebben met de zes genomineerde werkgevers voor de Participatiepenning 2020, die zich  als ambassadeurs extra inzetten voor de inclusieve arbeidsmarkt.

Honderden vacatures
Vliegensvlug Naar Werk! is de derde Lelystadse editie van de succesvolle Flevoland Werkt! Banencarrousel, die sinds 2017 in de arbeidsregio Flevoland wordt georganiseerd. Verleden jaar werd de het banenevent door Werkbedrijf Lelystad gehouden in de passagiersterminal van Lelystad Airport. Met tachtig werkgevers, slaagde de organisatie er toen in ruim driehonderd zogenaamde matches te realiseren tussen werkzoekenden en werkgevers. Velen van hen zagen nadien de match in een baan veranderen. ‘We mikken dit jaar op rond de honderd werkgevers, die met elkaar zo’n drie- á  vierhonderd vacatures hebben”, zegt Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad. “Met duizend werkzoekenden moet het mogelijk zijn om deze vacatures te kunnen vervullen.”

Website
Zowel voor werkgevers als werkzoekenden is er een speciale website in het leven geroepen – www.vliegensvlugnaarwerk.nl -  waar men zich kan inschrijven voor bezoek of deelname aan het gratis evenement. Het evenement is niet vrij toegankelijk; aanmelden is verplicht.

Project Toekomst in de Techniek van start   23-01-2020 UWV, Werkbedrijf Lelystad, Gemeente Dronten en Servicepunt Techniek Flevoland hebben op donderdag 23 januari de aftrap gegeven voor het project ‘Made in Flevoland – toekomst in de techniek’. Aan het project doen zes technische bedrijven uit Dronten en Lelystad mee.  Zij bieden aan initieel tien mensen met een WW- of bijstandsuitkering een praktijkopleiding waarna zij als vakkrachten aan de slag kunnen. Samenwerking De aftrap – die bestond uit de symbolische ondertekening door alle betrokken partijen - vond plaats tijdens een startbijeenkomst bij Vlint in Lelystad. Dat gebeurde in aanwezigheid van de kandidaten die in het project aan de slag gaan. Wethouder John van den Heuvel zei verheugd te zijn dat ‘Toekomst in de Techniek’ na de Noordoostpolder nu ook in Lelystad en Dronten van start gaat. “We hebben in de technische sector te maken met schaarste aan personeel. Door de samenwerking van overheid, onderwijs en  bedrijfsleven ontstaan er kansen om mensen met een basisopleiding ‘Technische Vaardigheden en een stage te kwalificeren voor een baan in de techniek. Samen kunnen we zorgen voor de juiste match in een sector waar de nood hoog is. En gelijktijdig zorgen we ervoor dat mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen, weer aan het werk kunnen.” Voorbeeld Monique van Esterik, directeur Sociaal Domein van de gemeente Dronten, gaf bij haar succeswensen aan alle samenwerkende partijen aan: “Dit project is een voorbeeld van hoe alle partijen hebben bijgedragen aan het loslaten van het geijkte proces in het matchen van vraag en aanbod. Iedere partij heeft durven kiezen voor een andere stijl dan dat ze gewend waren in werven en selecteren. Dit aspect vooral heeft ervoor gezorgd dat de juiste kandidaat op de juiste plek zijn of haar toekomst in de techniek kan starten.” Het project start met tien kandidaten, terwijl en nog eens acht in de procedure zitten om deel te nemen. De meesten komen uit de WW, terwijl er ook drie kandidaten zijn die via de Banenafspraak aan de slag gaan. Kansen bieden Hannie van Loon, UWV regiodirecteur Flevoland, zei dat de arbeidsmarkt in Flevoland een krapte kent. Er zijn veel meer vacatures, dan er geschikte kandidaten zijn. “Met dit project kunnen we kansen bieden aan mensen die langdurig werkloos zijn of die een WIA-, Wajong of bijstandsuitkering hebben. Er wordt daarbij gekeken naar hun vaardigheden en hun gemotiveerde belangstelling. Indien dat een match voor een technische functie oplevert, dan kunnen krijgen de kandidaten via maatwerk een kans om zich in het bedrijfsleven verder te ontwikkelen.” De bedrijven die aan het project  ‘Made in Flevoland – Toekomst in de Techniek’ deelnemen zijn: installatiebedrijf Feenstra; cateringbedrijf Marfo; Van Werven Recyling; bakkerijspecialist KeyBake; Specto Aerospace en luchtzuiveringsspecialist Vlint. ROC Flevoland werkt met de betreffende werkgevers samen aan de technische basisopleiding van de kandidaten.
Wervingsproject lasser bij Van Wijk Nederland B.V. van start 23-01-2020 Vandaag, donderdag 16 januari 2020, is een uniek wervingsproject van start gegaan bij werkgever Van Wijk Nederland B.V. UWV heeft in samenwerking met de Gemeente Almere, Werkbedrijf Lelystad, opleider Haprotech Lasopleidingen B.V en Van Wijk een leerwerktraject gerealiseerd. Deze Lelystadse werkgever heeft ruimte voor zes lassers. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt waren deze vacatures voor Van Wijk moeilijk te vervullen. Door de Werkbedrijf Lelystad, Gemeente Almere en UWV zijn kandidaten met een uitkering geselecteerd die enige ervaring als lasser hadden of die hiervoor opgeleid zouden willen worden. Via een praktijkproef heeft Van Wijk een selectie uit de voorgestelde kandidaten gemaakt. Zij krijgen een opleiding tot lasser én een dienstverband. De uitkeringsgerechtigden worden met behoud van uitkering, in een periode van twee maanden, opgeleid tot lasser. Vervolgens volgt bij gebleken geschiktheid een fulltime contract voor een periode van zes maanden bij Van Wijk Nederland B.V.. Op deze manier wordt er een match gemaakt tussen een werkgever en werkzoekenden, met als doel een duurzame uitstroom richting de arbeidsmarkt. Een win-win situatie voor alle betrokken partijen.
Statushouders hebben baan verdiend bij Marfo B.V. 11-12-2019 Tijdens een feestelijke bijeenkomst hebben Marfo B.V., Timing Uitzendbureau en Werkbedrijf Lelystad gevierd dat ruim 20 statushouders een arbeidscontract hebben gekregen. Wat maakt de aanpak bij Marfo succesvol?

Een goede samenwerking tussen Marfo B.V., Timing Uitzendbureau en Werkbedrijf Lelystad ligt ten grondslag aan dit succes. Deze partijen zijn bereid te investeren in aandacht. Dat is belangrijk omdat de taalbarrière vaak leidt tot onbegrip.

Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad, was een van de sprekers. Hij is er trots op, dat Marfo de statushouders een kans geeft. Daarnaast bewondert hij de inzet en het doorzettingsvermogen van de statushouders. “Geweldig, dat jullie na een moeilijke tijd de kans benutten om weer een nieuw leven op te bouwen in een vreemd land”, aldus Vermooten.

Bij de planning van de werkzaamheden houden Marfo B.V. en Timing Uitzendbureau er rekening mee, welke medewerkers bij elkaar geplaatst worden. Zo zijn er statushouders die al langer werkzaam binnen het bedrijf. Zij hebben een belangrijke rol in de communicatie. Kortom, zij vervullen de taak van ambassadeur.

Doen zich toch problemen voor, dan worden Timing Uitzendbureau en eventueel de werkcoach van Werkbedrijf Lelystad tussentijds ingeschakeld. Zij bemiddelen dan, bij voorkeur gericht op voortzetting van de proefplaatsing. De werkcoach van Werkbedrijf Lelystad blijft de betrokken statushouder volgen totdat deze duurzaam is uitgestroomd in een baan.

Timing Uitzendbureau is te vinden op het terrein van Marfo aan de Koperstraat in Lelystad.
WijkLeerbedrijf voor de zorg geopend 19-11-2019 Wethouder John van den Heuvel heeft het Lelystadse WijkLeerbedrijf voor de zorg geopend. Het WijkLeerbedrijf is gevestigd in Multifunctioneel Centrum Atolplaza. Vanuit deze locatie doen deelnemers door leren en werken in de wijk werkervaring op met het uitzicht op een baan in de zorg. Zij helpen wijkbewoners (ouderen, zieken en jonge gezinnen) met allerlei klusjes in en om het huis. Het gaat om structurele informele hulp waarvoor geen thuiszorg of ondersteuning mogelijk is.
In een uitdagende leeromgeving en met adequate begeleiding, krijgen deelnemers de kans zich succesvol te kwalificeren en aan de slag te gaan in de zorg. Na een jaar begeleiding en de opleiding voor de zorg niveau 1/2 door ROC Flevoland, krijgen de deelnemers een baan aangeboden bij een zorginstelling en wordt de opleiding vervolgd om gekwalificeerde hulp te gaan verlenen.   Kortom, een unieke kans voor Lelystedelingen die aan de slag willen in de zorg, maar onvoldoende kwalificaties hebben. Maar er zijn meer voordelen.
Zo worden mantelzorgers ontlast en vrijwilligers extra ondersteund. Denk aan samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken en begeleiden naar activiteiten in de wijk. Dit geeft mensen de mogelijkheid om prettiger en zelfstandiger thuis te blijven wonen en dringt eenzaamheid in de wijk terug.
Ook wordt een positieve bijdrage geleverd aan het oplossen van het personeelstekort.   Het Wijkleerbedrijf is een samenwerkingsverband tussen Werkbedrijf Lelystad, ROC Flevoland, Woonzorg Flevoland, Coloriet, Triade Vitree en Calibris Advies. Deze organisaties nemen niet alleen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door werkzoekenden een kans te bieden op een baan in de zorg, maar zoeken tevens oplossingen voor het oplopende tekort aan (zorg-)medewerkers.
Nieuwe Partners voor Werkbedrijf Lelystad 19-11-2019 Tijdens een bijeenkomst bij Toms Creek werden 11 werkgevers benoemd tot Partner van Werkbedrijf Lelystad (WBL). Wethouder John van den Heuvel overhandigde samen met de directeur van WBL, Onno Vermooten, het bijbehorende certificaat met muurschild.

Toms Creek en de andere partners van WBL zijn ondernemingen, die zich op maatschappelijk verantwoorde wijze inspannen voor Lelystad. Dit door het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die daarin worden belemmerd. Denk aan het bieden van een arbeidsplaats in het bedrijf, het geven van een ontwikkelkans bij uitvoering van overheidsopdrachten van de gemeente of door het op andere wijze ondersteunen van de maatschappelijke opdracht.

Aan de bijeenkomst van vandaag gingen er al 12 vooraf. Daaruit blijkt dat al veel werkgevers uit Lelystad een kans geboden aan stadsgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij maken zich sterk voor een groeiende regionale economie waarin iedereen meedoet en niemand langs de zijlijn staat. Reden voor WBL om ze tot Partner Werkbedrijf Lelystad te benoemen.
Interview Omroep Flevoland 19-11-2019 In het tv-programma ‘Over Flevoland gesproken’ van Omroep Flevoland van 27 oktober jl. werd Onno Vermooten geïnterviewd. Het gesprek ging over nieuwe en maatschappelijke banen. Dit naar aanleiding van de Slotconferentie Nieuwe Banen op 22 oktober jl.    
https://www.youtube.com/watch?v=sm66rp6laLE
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/175287/banengroei-moet-ten-goede-komen-aan-eigen-inwoners
Een mooi resultaat! 16-10-2019

Na een succesvolle proefplaatsing werden deze twee toppers beloond met een contract bij Espol Plastics!

Bergen op Zoom geïnteresseerd in Lelystadse wijkaanpak! 10-10-2019

Woensdag 2 oktober heeft een delegatie van de gemeente Bergen op Zoom samen met hun partners in de wijk (woningcorporatie en welzijnsorganisatie) een bezoek gebracht aan de Zuiderzeewijk. Zij waren geïnteresseerd in onze aanpak om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Naast een toelichting van wethouder John van den Heuvel, Onno Vermooten (Werkbedrijf) en Martine Visser (Centrada) werd er ook uitleg gegeven over concrete projecten zoals de kluswinkel , energieteam en de buurtvoorlichters. Dit betreffen projecten waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet om ervaring op te doen en vandaaruit door te stromen naar regulier werk. Het mooie aan deze projecten is dat het mes aan twee kanten snijdt, mensen krijgen een kans om hun kwaliteiten te benutten en verder te ontwikkelen en “de wijk” heeft er ook wat aan in de vorm van hulp bij klussen en voorlichting over energiebesparing.

Wat gemeente Lelystad van Bergen op Zoom kan leren is het belang van het actief begeleiden/betrekken van bewoners bij herstructurering van een woonwijk. Om dit te doen heeft de gemeente Bergen op Zoom samen met de woningcorporatie iemand in dienst genomen die dagelijks in de wijk aanwezig is en als opdracht heeft te zorgen voor “blije bewoners”. Alle activiteiten staan in dat teken. Kijk voor meer info op www.lithos.nl.   Wethouder John van den Heuvel : ”Het was mooi om te merken dat onze aanpak ook voor andere gemeenten interessant kan zijn! Volgend jaar gaat gemeente Lelystad met een vertegenwoordiging een kijkje nemen in Bergen op Zoom.”

Samenwerking gericht op kansrijkere terugkeer gedetineerden in samenleving 10-09-2019

Werkbedrijf Lelystad (WBL) en de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad gaan in een pilot samenwerken om (ex-)gedetineerden na hun detentie aan werk te helpen. Het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad en Peter Hoek, plaatsvervangend vestigingsdirecteur PI Lelystad is hiervoor het startsein. WBL begeleidt werkzoekende Lelystedelingen naar werk. Ook kunnen Lelystadse ondernemers gebruik maken van de kennis en expertise bij het vinden van personeel. Omdat gedetineerden uit Lelystad uiteindelijk ook weer terugkeren in de gemeente, is een goede samenwerking met de PI Lelystad van groot belang. Onno Vermooten: “ Ik zie veel kansen op samen iets te betekenen voor de re-integratie van (ex- )gedetineerden. Relevante werkervaring of een baan is cruciaal voor een succesvolle toekomst zonder criminaliteit. Daar heeft de gemeente uiteindelijk ook profijt van.” De PI Lelystad beschouwt werk als een belangrijk onderdeel van de detentieperiode en ziet, net als WBL, het liefst dat gedetineerden na hun detentie meteen aan de slag kunnen. Peter Hoek: “Als gevangenis doen we ons best om gedetineerden naar een zinvolle dagbesteding toe te leiden na detentie. Maar we kunnen het niet alleen. Door samen te werken met WBL worden de kansen voor (ex-)gedetineerden om zo goed mogelijk terug te keren in de maatschappij vergroot.” Hoe gaat dit in zijn werk? De door PI Lelystad geselecteerde gedetineerden krijgen de kans om via WBL al tijdens het laatste deel van hun detentie werkervaring op te doen in bijvoorbeeld de logistiek of de techniek. Peter Hoek: “We kijken daarbij naar iemands motivatie. Wij kunnen faciliteren en stimuleren maar gedetineerden moeten zelf een stap in de goede richting zetten.” Na afloop van hun detentie worden zij òf toegeleid naar regulier betaald werk òf overgedragen naar de gemeente van herkomst. In het voorjaar van 2020 wordt beoordeeld of de samenwerking tussen de beide partijen kan worden omgezet in een definitieve samenwerking.

Meld u aan voor de bijeenkomst op 18 september a.s. 04-09-2019 De arbeidsmarkt staat al geruime tijd onder druk, waar het gaat om het vinden van vak- personeel in de techniek. Daarnaast is er een groep mensen die blijvend aan de kant staat.
Het project ‘Toekomst in de Techniek’ is er op gericht om gemotiveerde mensen met een uitkering functiegericht op te leiden en zodoende als vakkrachten aan de Flevolandse maakindustrie te binden. Diverse scholingsfondsen, brancheorganisaties en vakopleiders in de techniek worden verbonden aan het project om werkgevers verder te ontzorgen.

Vorig jaar vormde een groep ondernemers in Noordoostpolder een collectief, om mensen die blijvend aan de kant staan een kans te geven en tegelijkertijd iets te doen aan het personeelstekort. Dit gebeurde door samen met UWV, gemeenten en onderwijs een leerwerktraject te vormen waarbij mensen in korte tijd worden opgeleid in basisvaardigheden, aan de slag gaan bij een deelnemend bedrijf, intensieve begeleiding krijgen en vervolgens verder bouwen aan hun vakmanschap.

Dit succesvolle project krijgt een vervolg. Ook Dronten, Lelystad en Almere gaan deze aanpak overnemen. Gemeente Dronten en Werkbedrijf Lelystad hebben ervoor gekozen om de krachten te bundelen in het project ‘Toekomst in de Techniek’. Op 18 september a.s. is de eerste bijeenkomst.   >> lees meer

Uitnodiging

Bent u werkgever in de technische sector? Heeft uw onderneming functies in de machinebouw, metaal, transport, elektronica, kunststofverwerking of installatie? Wilt u meedenken of meedoen aan dit project? U bent van harte welkom op

woensdag 18 september a.s. om 15.00 uur bij
Van Werven Recycling in Biddinghuizen
Biddingringweg 23
8256 PB BIDDINGHUIZEN

U hoort dan over het succesvolle project in Noordoostpolder, de mogelijkheden voor uw bedrijf wanneer het project in Dronten/Lelystad van start gaat en de ondersteuning vanuit de deelnemende gemeenten en UWV. Uiteraard ook aandacht voor de financiering. Daarnaast horen we graag welke zaken u van belang vindt in een dergelijke samenwerking. We zoeken 8 tot 10 ondernemers die vanuit MVO oogpunt gezamenlijk willen optrekken om het project succesvol te maken voor alle partijen.
Meld u aan bij Suze Teunissen, Projectleider Toekomst in de Techniek, via s.teunissen@dronten.nl. U ontvangt dan een uitnodiging met alle benodigde informatie.
De eerste Lelytalenten halen hun diploma! 15-07-2019

Trotse ouders, docenten, coaches maar ook praktijkbegeleiders waren getuige van de diploma-uitreiking aan de eerste Lelytalenten. Het was een feestelijke avond met afstudeerhoedjes, muziek, ballonnen, blije gezichten en opluchting.

Ups en downs
Voor veel studenten die meedoen aan het programma Lelytalent, is leren vanuit de schoolbanken en boeken lastig. Sommige leerlingen hebben thuis heel wat uitdagingen waardoor de energie en aandacht voor leren op de achtergrond belandt. Ook heeft Lelytalent studenten die kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog aan het leren zijn. Lelytalent heeft aandacht voor deze uitdagingen. Er is extra begeleiding en er wordt zoveel mogelijk in de praktijk in een bedrijf of organisatie geleerd: leren in de praktijk vinden Lelytalenten leuk en prettig.

“Leren in de praktijk en op bezoek gaan bij Lelystadse bedrijven is leuk” – student Lelytalent

Erwin is een trotse docent van het MBO College. Hij heeft een aantal leerlingen het afgelopen jaar heel intensief begeleid. “Met ups en downs zijn we er als klas tegenaan gegaan.” Hij laat weten hoe belangrijk het is dat de praktijkbegeleider Mirjam van Welzijn Lelystad ook aanwezig is. Ze heeft vier leerlingen heel intensief en met veel plezier begeleid. “Er is dit jaar een hele goede basis gelegd voor volgend jaar” zegt Mirjam stellig.

“Er is dit jaar een hele goede basis gelegd voor volgend jaar” – Mirjam, Stichting Welzijn Lelystad

Diploma gehaald!
Sommige studenten die een diploma ontvingen waren alleen, zonder ouders, broers of zussen. Gelukkig waren er ook veel met de hele familie gekomen, in feestelijke kleding. De leerlingen hebben een pittig jaar achter de rug waarin ze echt zelf leerden verantwoordelijkheid te nemen en te ontdekken welk beroep hen aanspreekt. Veel studenten zien in dat ze verder willen leren en specialiseren in een beroep; ze gaan verder op MBO niveau 2.

“Ik pak mijn kans om te mogen leren” – Jazeera (leerling)

Na de uitreiking tref ik Jazeera, een meisje dat slechts 3 jaar in Nederland woont. Ze komt uit Afghanistan. Daar mogen meisjes niet naar school. Ze is heel gemotiveerd begonnen aan Lelytalent en het resultaat is er ook naar. Zelfs met een hele hoge score op Nederlands! Voor haar is het echt een voorrecht om te leren. Haar moeder, zus en broertjes zijn mee naar de feestelijke uitreiking. Vol trots poseert ze voor de camera met diploma en aan beide kanten haar, niet minder trotse, docenten.

Bevlogen en betrokken team
Projectleider Lelytalent Giny Smits, ook zij is aanwezig op de diploma-uitreiking. Ze is zichtbaar trots. “Praktijkopleiders en teamleden van Entree hebben met grote bevlogenheid en betrokkenheid deze studenten begeleid en het resultaat mag er zijn!” aldus Giny.
De komende weken geniet het Lelytalentteam na van dit hoogtepunt waar iedereen naar toe heeft geleefd, tegelijkertijd is het team vol in de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. “We hebben er weer zin in en zijn de ervaringen van dit jaar nemen we weer mee naar het komende jaar!” laten de docenten weten.

Lelytalent
Lelytalent is op 1 juni 2018 gestart en volop in ontwikkeling.
Doel van het project is verbeteren van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt voor kwetsbare doelgroepen.

Ook het Lelystad Akkoord speelt een belangrijke rol in het verbinden van bedrijven en onderwijs. Inmiddels werken 30 bedrijven, Werkbedrijf Lelystad en teams Entree en niveau 2-opleidingen van MBO College Lelystad als partners samen aan onderwijsontwikkeling waarbij voorbereiding op kansrijke werksoorten centraal staat. De nadruk ligt met name op het leren in de praktijk. Intensieve begeleiding en scholing van alle betrokkenen, praktijkopleiders en overige begeleiders zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Naast de extra begeleiding en aandacht voor de leerlingen draagt het project ook bij aan de deskundigheidsbevordering van bedrijven op het gebied van het boeien en binden van praktisch arbeidspotentieel.

Foto’s door Patricia Pietersen

Op bezoek bij Simei Diensten in Lelystad 15-07-2019 Onlangs hebben het UWV Werkbedrijf Flevoland en Werkbedrijf Lelystad een bezoek gebracht aan Simei Diensten, de nieuwe strijkcentrale in Lelystad.

Simei Diensten, onderdeel van het Spaanse familiebedrijf Cubicaje, gaat diensten verlenen aan Inditex. Inditex is het moederbedrijf van o.a. Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear en andere kledingmerken. Vanuit een groot nieuw distributiecentrum in Lelystad verzendt Inditex wereldwijd haar kleding. De komst van Simei Diensten levert nieuwe werkgelegenheid op. UWV Werkbedrijf Flevoland, Werkbedrijf Lelystad en gemeente Almere werken samen om langdurig werklozen en mensen uit een uitkeringssituatie aan het werk te helpen bij deze strijkcentrale.

Elke maand houdt Simei Diensten een sollicitatieronde met 30 kandidaten. Belangrijk is, dat een kandidaat flexibel is, in teamverband kan werken en beschikt over een bepaald leervermogen. Er is zeker ruimte voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kandidaten worden goed voorbereid op de sollicitatieronde. Zo weten zij o.a. wat de functie inhoudt en kan hun cv worden gecheckt en bijgewerkt. Op dit moment is het zelfs zo dat de helft van het personeelsbestand van Simei Diensten aangeleverd is via het samenwerkingsverband UWV, Werkbedrijf Lelystad en gemeente Almere.

De kleding komt bij de strijkcentrale binnen in dozen en wordt uitgepakt. Ieder kledingstuk wordt aan een hanger bevestigd. Via een lopende band gaan alle hangers naar de strijktunnel, waar de kleding wordt gestoomd en gestreken. Deze gestreken items gaan in grote rekken zo de vrachtwagen in, om doorgevoerd te worden naar pakhuizen en daarna de winkels. Elke strijktunnel is goed voor zo’n 1.000 kledingstukken per uur. Daarnaast moet 5% van de items ook nog handmatig worden gestreken. Op dit moment heeft Simei Diensten twee strijktunnels, maar er komen er meer. Op termijn komen er ook nog banden om de kleding nog sneller in de vrachtwagen te krijgen. Tijdens de maand juli strijkt Simei Diensten ongeveer 1 miljoen items.
Lelystad krijgt Wijkleerbedrijf voor de zorg 08-07-2019

Wijkleerbedrijf Op 8 juli jl. is het startsein gegeven voor het Lelystadse Wijkleerbedrijf voor de zorg. Het Wijkleerbedrijf biedt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende opleidings- en werkervaringsplaats, met na een jaar een baan in de zorg. Het Wijkleerbedrijf is een samenwerkingsverband tussen Werkbedrijf Lelystad, ROC Flevoland, Woonzorg Flevoland, Coloriet, Triade Vitree en Calibris Advies. Deze organisaties nemen niet alleen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door werkzoekenden een kans te bieden op een baan in de zorg, maar zoeken tevens oplossingen voor het oplopende tekort aan (zorg-)medewerkers. In een uitdagende leeromgeving en door de aanwezigheid van adequate begeleiding, krijgen 20 deelnemers de kans  zich succesvol te kwalificeren en aan de slag te gaan in de zorg. Landelijk is het Wijkleerbedrijf als arbeidsmarkttraject een bewezen concept. Binnen de Wijkleerbedrijven van Calibris Advies behaalt minimaal 80% van de deelnemers een diploma of certificaat.

Tijdens de opleiding voor de zorg niveau 1/2, helpen de deelnemers wijkbewoners (ouderen, zieken en jonge gezinnen) met allerlei klusjes in en om het huis. Het gaat om structurele informele hulp waarvoor geen thuiszorg of ondersteuning mogelijk is. Hiermee worden mantelzorgers ontlast en vrijwilligers extra ondersteund. Denk aan samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken en begeleiden naar activiteiten in de wijk. Dit geeft mensen de mogelijkheid om prettiger en zelfstandiger thuis te blijven wonen en dringt eenzaamheid in de wijk terug. Na een jaar begeleiding en opleiding door ROC Flevoland, krijgen de deelnemers een baan aangeboden bij de zorginstelling en wordt de opleiding vervolgd om gekwalificeerde hulp te gaan verlenen.

Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad, is zeer ingenomen met de samenwerking. “Onze zorgpartners in de stad leveren een maatschappelijke bijdrage en wij kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van het personeelstekort. Inwoners die aan slag willen in de zorg, maar nog onvoldoende kwalificaties hebben, wordt een unieke kans geboden. We mogen trots zijn op dit mooie Lelystadse initiatief.”

Werkbedrijf Lelystad en Lelystad Airport Businesspark werken samen aan de personeelsvoorziening binnen de regio 08-07-2019 Lelystad bestormt top 3 Logistieke Hotspot van het Jaar.

Lelystad is aantrekkelijk voor ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte plek om zich te vestigen. En dat wordt opgemerkt! In 2019 is Lelystad als regio samen met Almere en Zeewolde op de 4e plek geëindigd in de verkiezing Logistieke Hotspot van het Jaar. Een jaar eerder stond de regio nog ‘maar’ op plaats 12. Deze grote stijging zit ‘m wat betreft de experts onder andere in het vele beschikbare, goed gekwalificeerde en lokale personeel. Rob Verhoeff, directeur OMALA, en Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad, zetten zich samen in voor de lokale personeelsvoorziening. “Kies je als ondernemer in Lelystad voor lokaal personeel, dan profiteer je volop”, aldus Rob Verhoeff.

Rob Verhoeff weet hoe enorm belangrijk het lokale personeelsaanbod voor mogelijke nieuwe bedrijven is. “Om deze nieuwe vestigers te interesseren én faciliteren, zorgen wij ervoor dat hun vraag zo concreet mogelijk bij Werkbedrijf Lelystad binnenkomt. Zo leggen wij het contact tussen de nieuwe vestiger en Werkbedrijf Lelystad, om vervolgens samen de juiste medewerkers te vinden.”

Werkbedrijf Lelystad
Om iedereen aan een baan te helpen, ongeacht eventuele afstand tot de arbeidsmarkt, is in 2013 Werkbedrijf Lelystad opgericht. Het bedrijf initieert, creëert en organiseert werk en bevordert de toegang tot de arbeidsmarkt voor alle inwoners door scholing en coaching. “In eerste instantie gingen we aanbodgericht te werk”, vertelt directeur Onno Vermooten. “Door de economische groei en de daarmee gepaarde toegenomen werkgelegenheid, werken we nu volledig vanuit de vraag van de ondernemer.”

Het belang van een zichtbare werkgever
Tegenwoordig heb je het als werkzoekende voor het kiezen. Er is volop werkgelegenheid in de stad. “En juist daarom moet de werkgever zichtbaar worden”, licht Onno Vermooten toe. “Je moet bedenken hoe je werknemers naar jouw onderneming trekt en hoe je de mogelijkheden van het lokale aanbod kunt benutten.” Dat proces begint bij de vraag van de ondernemer; wat zoeken ze? Werkbedrijf Lelystad vertaalt deze vraag, indien nodig, naar een realistisch profiel en buigt zich vervolgens over het maken van de perfecte match. “Als ondernemer moet je realistisch zijn en denken vanuit het beschikbare aanbod. Als werkzoekende moet je jezelf goed kunnen presenteren. Werkbedrijf Lelystad ondersteunt beide doelgroepen in hun eigen proces”, aldus Onno Vermooten.

Ondernemers die kansen bieden aan de lokale bevolking, kunnen rekenen op gemotiveerde mensen die echt wíllen werken. Naast motivatie, is ook veel te zeggen over de flexibiliteit van de Lelystedeling; werk je dicht bij huis, dan zijn ploegen- en nachtdiensten en onregelmatige werktijden doorgaans beter te combineren. Door met eigen inwoners te werken, doen ondernemers iets terug voor de stad én vergroten zij het eigen netwerk. Dubbelwinst want de sociale samenhang in de stad wordt daarmee gestimuleerd..

Om juist deze verbinding tussen ondernemer en werkzoekende te versterken, is de overheid bereid hierin te ondersteunen – onder andere via de combinatie tussen Lelystad Airport Businesspark en Werkbedrijf Lelystad.
>> Lees ook 
“Jacco Vonhof gaat voor duurzame inzet van het onbenutte arbeidspotentieel in Lelystad.” 04-07-2019

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, nam afgelopen maandag deel aan een rondetafeldiscussie over de Banenafspraak. Deze afspraak tussen overheid en werkgevers draait om het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Naast Jacco zaten wethouder John van den Heuvel, Joris Coppes (Hakbijl Glass), Stefan de Munck, (VNO-NCW Flevoland, directeur infra regio noordwest Heijmans), Sandra van der Plas (Provincie Flevoland) en Onno Vermooten (Werkbedrijf Lelystad) in het panel.

Heeft de Participatiewet wel zin, is het ontslagrecht niet te belemmerend, is het niet gemakkelijker niet-Nederlandse werknemers aan te trekken, waarom verloopt de arbeidsbemiddeling zo moeizaam, waarom werken zo veel instanties langs elkaar heen? Dit zijn enkele kwesties die aan de orde kwamen. Ze leverden een levendige gedachtewisseling tussen panel en zaal op.

Wethouder Van den Heuvel vindt dat ondanks de tekorten op de arbeidsmarkt, de participatiewet zeker nut heeft. Hij benadrukt dat het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maatwerk is en dat vraagt aandacht en begeleiding.

De rode draad die uit de discussie naar voren kwam is dat er nog een groot onbenut arbeidspotentieel is dat bemiddelaars moeten zien te bereiken en dat gelijktijdig werkgevers in Lelystad meer moeten uitgaan van de benodigde skills van hun medewerkers dan van een profiel dat vraagt om het schaap met 5 poten.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Lelystad Akkoord en door VNO-NCW/MKB Flevoland, vond plaats in de presentatieruimte van Vlint en stond onder leiding van Irene Medema en Andries Greiner. Het Lelystad Akkoord is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Lelytalent maakt de balans op – Leren in de praktijk 04-07-2019

Dinsdag 25 juni kwamen betrokken docenten en aangesloten bedrijven bijeen om terug te blikken op het afgelopen eerste jaar van Lelytalent. Centraal tijdens deze werkveldtraining stond de evaluatie en bijstelling van het bedrijvencarrousel. Het bedrijvencarrousel is bedoeld om de studenten per branche een goed beeld te laten vormen door diverse aangesloten bedrijven te bezoeken. Lelytalent is op 1 juni 2018 gestart en is volop in ontwikkeling. Het doel van het project is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren.

Inmiddels werken 30 bedrijven, Werkbedrijf Lelystad en teams Entree en niveau 2-opleidingen van MBO College Lelystad als partners samen aan onderwijsontwikkeling, waarbij voorbereiding op kansrijke werksoorten centraal staat. De nadruk ligt met name op het leren in de praktijk. Intensieve begeleiding en scholing van alle betrokkenen, praktijkopleiders en overige begeleiders zijn hierbij belangrijke speerpunten. Naast de extra begeleiding en aandacht voor de leerlingen draagt het project ook bij aan de deskundigheidsbevordering van bedrijven op gebied van het boeien en binden van praktisch arbeidspotentieel.

Het is belangrijk om de taal van de jongeren te spreken
Jonathan Vosselman, vestigingsmanager van Albert Heijn Voorhof, deed mee aan het bedrijvencarrousel van Lelytalent. “Het is belangrijk de taal van je jongeren te spreken en duidelijk te zijn”, stelt Jonathan in een interview. Hij werkt met een team van maar liefst 240 medewerkers. Eric Slingerland, manager bij Hajé Restaurants, vindt het belangrijk dat jongeren dingen leren en ervaren door te doen. “De studenten deden een wedstrijdje smoothies maken, biertappen en speelden echt een restaurant na. Dat spreekt tot de verbeelding. Alleen vanuit de theorie uitleggen wat horeca inhoudt is onmogelijk!”

Op naar een volgende stap
Met de ervaringen en inzichten van het afgelopen jaar, gaat het team de stap zetten naar het aankomend schooljaar waar weer een 50 tal nieuwe eerstejaars leerlingen Entree worden verwacht.
Een belangrijke wijziging in het carrousel is dat het onderwijs door middel van workshops de studenten intensiever voorbereidt op het carrousel met als doel dat de student inzicht krijgt in het werken in de branche.

Lelytalent is op 1 juni 2018 gestart en is volop in ontwikkeling. Het Lelystad Akkoord is mede initiatiefnemer van dit programma. Het doel van het project is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren.

Werkzoekenden maken de switch 20-06-2019

Met hulp van UWV en Werkbedrijf Lelystad omschakelen naar werk in een andere branche.

Veel banen in de administratieve sector staan onder druk vooral wegens de automatisering. Werkzoekenden met een administratieve opleiding of werkervaring ondervinden daardoor moeilijkheden met het vinden van een baan. Dat was voor Werkbedrijf Lelystad en UWV aanleiding om op 20 juni het event ‘SWITCH’ te organiseren. Ruim dertig werkzoekenden luisterden bij Werkbedrijf Lelystad aan de Vaartweg naar vijf werkgevers over hun bedrijf en de functies die zij aan de kandidaten kunnen bieden.  

Voorafgaand aan het event heeft een groot deel van de kandidaten een voorbereidende workshop gevolgd. Tijdens deze workshop leerden de kandidaten een andere kijk op werk krijgen en hun eigen mogelijkheden anders in te zetten, waardoor hun kansen op een baan in een andere branche toenemen.  

Concrete mogelijkheden De vijf werkgevers - Conduent,  KMM Groep, GOED Arbeidsmarkt Intermediair, UWV Klanten Contact Center en Bataviastad – gaven aan concrete mogelijkheden voor de groep werkzoekenden te hebben. Na de presentaties konden de kandidaten door middel van een formulier aangeven met welk bedrijf zij in gesprek wilden gaan. Ook was een vacaturewand met vacatures bij andere werkgevers waar de kandidaten zich direct konden aanmelden.  

Pas je aan Marleen Hulzinga–Besselsen is sinds begin dit jaar HR-manager bij KMM Groep dat bestaat uit de bedrijven Metafoor, IVIO, Karmac en Prosu. Zij vertelde over de vele mogelijkheden die er binnen KMM Groep zijn om van functie te wisselen of over te stappen. Marleen Hulzinga wist het gezelschap te boeien met haar eigen verhaal over haar ervaring toen zij enkele jaren terug zélf vanuit een administratieve functie een switch maakte. Zij koos bewust voor arbeidsrecht en volgde verscheidene opleidingen om uiteindelijk bij MixCom in Zwolle op te klimmen tot HR-manager. Puttend uit haar ervaring zei Hulzinga dat er drie dingen zijn die belangrijk zijn, die zij als advies meegaf: denk buiten de kaders; stel jezelf een doel en maak daarvoor een plan. Darwin citerend zei Hulzinga: “Niet de sterkste zal overleven, maar degene die zich weet aan te passen.”  

Vervolg Het event ‘SWITCH’ krijgt een vervolg met speeddate gesprekken die begin juli zullen plaatsvinden aan de hand van de voorkeuren die de werkzoekenden hebben aangegeven.  

Nieuwe Partners voor Werkbedrijf Lelystad 20-06-2019

Tijdens een bijeenkomst bij Kringloopwinkel De Groene Sluis werden 15 werkgevers benoemd tot Partner van Werkbedrijf Lelystad (WBL). Wethouder John van den Heuvel overhandigde samen met de directeur van WBL, Onno Vermooten, het bijbehorende certificaat met muurschild.  

Kringloopwinkel De Groene Sluis en de andere partners van WBL zijn ondernemingen, die zich op maatschappelijk verantwoorde wijze inspannen voor Lelystad. Dit door het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die daarin worden belemmerd. Denk aan het bieden van een arbeidsplaats in het bedrijf, het geven van een ontwikkelkans bij uitvoering van overheidsopdrachten van de gemeente of door het op andere wijze ondersteunen van de maatschappelijke opdracht.   

Aan de bijeenkomst van vandaag gingen er al 7 vooraf. Daaruit blijkt dat al veel werkgevers uit Lelystad een kans geboden aan stadsgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij maken zich sterk voor een groeiende regionale economie waarin iedereen meedoet en niemand langs de zijlijn staat. Reden voor WBL om ze tot Partner Werkbedrijf Lelystad te benoemen.   

Wethouder John van den Heuvel is trots op de inspanningen binnen Lelystad. “Het is mooi om te constateren dat zoveel werkgevers zich inspannen voor de inclusieve arbeidsmarkt. Samen de schouders er onder”, aldus de wethouder.  

Lelytalent ontvangt het allereerste SBB Boris praktijkcertificaat 16-05-2019 Jesse Clijnk is de allereerste student die na deelname aan het programma Lelytalent een SBB Boris praktijkcertificaat ontvangt! Op 16 mei jl. ontving hij vol trots deze praktijkverklaring uit handen van John Bakker, leermeester en eigenaar van restaurant ‘Bij John’ en zijn coach Gaatze Boersma, talentcoach bij het MBO Lelytalent in Lelystad.  

Leren in de praktijk
Jesse is een mooi voorbeeld van hoe een meer praktijk gerichte opleidingsroute jongeren de kans biedt om succesvol uit te stromen naar arbeid. In 2017 is Jesse gestart met de opleiding MBO Entree bij MBO College Lelystad. Door verschillende omstandigheden lukte het Jesse (nog) niet om een MBO startkwalificatie te behalen. Naast zijn opleiding had Jesse een bijbaantje in restaurant ‘Bij John’. Hier begon hij in de spoelkeuken. Al snel bleek Jesse meer in zijn mars te hebben en ontwikkelde hij vaardigheden zoals het voorbereiden van maaltijden waardoor hij functioneerde als assistent kok. Door de begeleiding door John Bakker als leermeester in de praktijk en Gaatze Boersma als talentcoach vanuit het MBO College Lelystad is het Jesse gelukt om zijn praktijkverklaring op MBO niveau 1 te behalen. Jesse stroomt na de zomer door naar MBO niveau 2!  

Lelytalent
Lelytalent is een initiatief is van MBO College Lelystad in nauwe samenwerking met de gemeente Lelystad, Eduvier Onderwijsgroep, het Werkbedrijf Lelystad en het Lelystadse bedrijfsleven. Samen gebundeld in het Lelystad Akkoord. Het Lelystad Akkoord zet zich in voor de inclusieve arbeidsmarkt en heeft veel aandacht voor de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt.   Het project Lelytalent is opgezet om vanuit onderwijs, bedrijven en overheden bij te dragen aan het toeleiden van jongeren naar een diploma Entree, startkwalificatie en/of werk. Dit doet het project Lelytalent door in te zetten op structurele vernieuwing van het onderwijs voor deze doelgroep. In dit project wordt een leerroute ontwikkeld, waarbij de jongeren zeer intensief worden begeleid. Hierbij is de praktijk leidend waardoor de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt wordt verbeterd.  Het project richt zich op studenten van mbo niveau 2 en entree opleidingen.  

SBB Boris vergroot kansen op arbeidsmarkt
In samenwerking met SBB Boris (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) biedt het MBO College Lelystad studenten de mogelijkheid om SBB Boris praktijkcertificaten te behalen. Door het ondertekenen van deze praktijkverklaring geeft de werkgever van het leerbedrijf aan dat de student de werkprocessen voldoende beheerst. Het certificaat wordt door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid en vergroot daarmee de kans van jongeren op de arbeidsmarkt.
Lelystad bouwt verder aan maatschappelijke banen 13-05-2019 Enkele jaren geleden is de gemeente gestart met de Kluswinkel in de Zuiderzeewijk. Een initiatief van de gemeente Lelystad, Woonstichting Centrada en het Werkbedrijf Lelystad. Een re-integratieproject, waarbij werkzoekenden met een uitkering worden ingezet om bewoners in de buurt te ondersteunen bij het klussen. In de praktijk werd duidelijk dat naast deze technische klusjes er ook ander werk is in de buurt. Het gaat dan vooral om praktische zaken, zogenaamde kleine klussen, zoals boodschappen doen. Deze vraag naar eenvoudige, informele ondersteuning groeit in de wijken. Daar tegenover staat een groep Lelystedelingen die een uitkering heeft en door allerlei omstandigheden (nog) niet kan werken, maar wel kleine klussen kan doen. Door invulling te geven aan deze “maatschappelijke banen” brengt de gemeente deze vraag naar hulp en werk bij elkaar. Vrijdag 10 mei is bij de Kluswinkel de eerste overeenkomst uitgereikt aan Peter Russcher door wethouder John van den Heuvel en Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad.

Momenteel kunnen betrokken en actieve wijkbewoners met een uitkering en met de benodigde vaardigheden in aanmerking komen voor een Maatschappelijke Baan en gaan aan de slag in de wijk. Dit gebeurt vanuit de Kluswinkel waar al enkele jaren ervaring is opgedaan met technische klussen. In de komende twee jaar wordt dat ondersteuningspakket uitgebreid. Het wordt een lerend traject. Er wordt hulp aangeboden en er wordt gekeken om welke hulpvraag het gaat. Ook wordt er gekeken of deze kleine klus een toekomstige baan zou kunnen zijn. Dit wordt in nauwe samenwerking gedaan met de reguliere aanbieders van zorg en ondersteuning in de wijk en de vrijwilligersorganisaties. De gemeente bouwt op deze manier aan maatschappelijke banen, waarbij een afstand tot de arbeidsmarkt en aan de slag gaan voor kwetsbare buren, bijdragen aan een mooie leefomgeving en een sociaal Lelystad.

Wethouder John van den Heuvel: ”Werken aan een mooiere samenleving door zelf aan de slag te gaan in de buurt waarin je woont. Je ziet dat het werk soms letterlijk op straat ligt. Onderhoud aan tuinen en schuttingen, het schoon houden van de buurt. Of er is hulp nodig achter een voordeur, maar die wordt niet geboden door professionals, vrijwilligers of mantelzorgers. Met steeds meer ouderen die thuis blijven wonen, groeit de vraag naar ondersteuning. En wat is mooier dan wanneer die ondersteuning komt van de mensen die je kent, die samen met jou leven in de straat, in de buurt? Het is mooi en dankbaar werk, maar het is ook gewoon werk. In onze veranderende samenleving ontstaat nieuw werk, nieuwe banen, ingevuld door eigen inwoners. In het project maatschappelijke banen brengt de gemeente deze vraag naar hulp en werk bij elkaar.”
Deze website gebruikt cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
x