A A A
Maakt werk van arbeid

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Bij het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente Lelystad wordt nu ook gekeken naar circulariteit en ‘social return on investment’. Oftewel: de gemeente Lelystad heeft zich gecommiteerd aan invulling van het manifest ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Tijdens het Lelystadse ondernemersontbijt lieten 120 Lelystadse ondernemers en nog enkele andere in- en extern bij de Lelystadse economie betrokkenen, zich nader informeren. Presentaties waren er van Onno Vermooten, directeur Concern voor Werk / Werkbedrijf Lelystad en Jacqueline Cramer, oud-minister van VROM.  

Circulaire economie en ‘social return’
Tijdens de presentaties kwamen voorbeelden aan de orde van hoe op lokaal niveau kan worden bijgedragen aan oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid en het overdadig gebruik van grondstoffen. Het creëren van sluitende grondstoffenkringlopen is de nieuwe uitdaging waar ondernemers een belangrijke schakel in kunnen zijn. Met ‘social return’ worden arbeids- en/of werkervaringsplaatsen gecreëerd, bovenop de bestaande formatie bij werkgevers. ‘Social return on investment’ (SROI) ondersteunt zo het bestaande arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid. Doel hiervan is meer werkgelegenheid te creëren voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt die anders niet aan de slag komen.   Voor meer informatie zoals de presentatie van Onno Vermooten en het manifest ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’  https://goo.gl/tTSebN

terug naar pagina

Deze website gebruikt cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
x