A A A
Maakt werk van arbeid

Re-integratie en instrumenten voor werkgevers

Werkbedrijf Lelystad voert de voor de gemeente Lelystad de Participatiewet uit. Hieronder vallen re-integratietrajecten en Wet Banenafspraak. De uitvoering van instrumenten is vooral voor inwoners met een uitkering onder de Participatiewet maar ook inwoners die binnen bepaalde doelgroepen vallen en (nog) geen uitkering hebben.  

Voor de werving & selectie kunt u kiezen dit als maatwerk neer te leggen bij onze accountmanager of werkcoaches. Het arrangement ‘speeddates’ bestaat ook tot de mogelijkheden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Ronald van Hattem, accountmanager. 06………  

Re-integratietraject/proefplaatsing
Met een re-integratietraject, dan wel proefplaatsing, kunt u een kandidaat een korte periode op proef inzetten om te kijken hoe deze persoon functioneert. Uw kandidaat behoudt tijdens deze periode zijn uitkering. Voor sommige jongeren geldt een speciaal traject. Zij hoeven geen uitkering te hebben.  

Mocht blijken dat de kandidaat over voldoende kwaliteiten beschikt dan kunt u hem zonder kosten overnemen in een dienstverband. Vraag uw contactpersoon van het Werkbedrijf om de mogelijkheden. Zie ook op de site ‘Werkgeversbijdrage in de loonkosten’.  

Wij kunnen een kandidaat ook zelf in dienst nemen en bij u detacheren. Mocht u hiervan gebruik willen maken, neemt u dan contact op met uw contactpersoon van het Werkbedrijf.  

Wet Banenafspraak (Quotumregeling werkgevers/overheid)
Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen ondersteuning krijgen van werkbedrijf Lelystad. Wij begeleiden voor deze inwoners van Lelystad zonder uitkering of uitkering onder de Participatiewet.  

Kandidaten met een Wajonguitkering worden begeleid door mensen van het UWV.  

De gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen staan in het doelgroepregister. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:

 • mensen in de Wajong die kunnen werken;
 • mensen met een WSW-indicatie;
 • mensen met een WIW/Id-baan;
 • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de aanvrager vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

  Als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, dan kunt u op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Het aanbod van Werkbedrijf Lelystad bestaat onder meer uit:
 • professionele begeleiding door jobcoaches;
 • loonkostensubsidie;                                                  aanvraagformulier
 • Loonwaardemeting
 • No-risk polis                                                              uitklap tekst lees meer
 • (Aanvraag) indicatie banenafspraak                        
 • Proefplaatsing/met behoud van uitkering                  lees meer 

  Werkgeversbijdrage in de loonkosten.
  Indien u na een afgesproken periode de kandidaat in dienst wilt nemen, dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente Lelystad. Voor 2018 geldt de ‘werkgeversbijdrage in de loonkosten’. 

  Een re-integratietraject is niet noodzakelijk om hiervoor in aanmerking te komen. Indien u rechtstreeks een inwoner van Lelystad met een uitkering Participatiewet of jongere in dienst neemt, dan wordt deze aanvraag ook door ons in behandeling genomen.Voor de voorwaarden en het aanvraagformulier verwijzen wij u naar link invoegen.Uw aanvraag wordt binnen 8 weken met een brief afgehandeld.  

  Werknemers 56 jaar en ouder
  Als u een werknemer van 56 jaar en ouder in dienst neemt, kan deze werknemer een aanvraag doelgroepverklaring oudere werknemer aanvragen. Op basis van de doelgroepverklaring kunt u als werkgever een beroep doen op het Loonkostenvoordeel.Om hiervoor in aanmerking te komen dient de werknemer vooruitlopend op het dienstverband een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ te hebben gehad. De werknemer moet zelf de aanvraag indienen. Met toestemming van uw werknemer, kunt u dit formulier gezamenlijk invullen. De administratieve afwikkeling wordt geregeld door het Werkbedrijf namens de gemeente. Checkt u nog even de voorwaarden.
  Lees meer op  www.rijksoverheid.nl 

  SROI   
  Lees meer

  Handige links
  www.belastingdienst.nl
  www.subsidiecalculator.nl
  www.uwv.nl

  Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 


Re-integratie en instrumenten voor werkgevers

Werkbedrijf Lelystad voert de voor de gemeente Lelystad de Participatiewet uit. Hieronder vallen re-integratietrajecten en Wet Banenafspraak. De uitvoering van instrumenten is vooral voor inwoners met een uitkering onder de Participatiewet maar ook inwoners die binnen bepaalde doelgroepen vallen en (nog) geen uitkering hebben.  

Voor de werving & selectie kunt u kiezen dit als maatwerk neer te leggen bij onze accountmanager of werkcoaches. Het arrangement ‘speeddates’ bestaat ook tot de mogelijkheden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Ronald van Hattem, accountmanager. 06………  

Re-integratietraject/proefplaatsing
Met een re-integratietraject, dan wel proefplaatsing, kunt u een kandidaat een korte periode op proef inzetten om te kijken hoe deze persoon functioneert. Uw kandidaat behoudt tijdens deze periode zijn uitkering. Voor sommige jongeren geldt een speciaal traject. Zij hoeven geen uitkering te hebben.  

Mocht blijken dat de kandidaat over voldoende kwaliteiten beschikt dan kunt u hem zonder kosten overnemen in een dienstverband. Vraag uw contactpersoon van het Werkbedrijf om de mogelijkheden. Zie ook op de site ‘Werkgeversbijdrage in de loonkosten’.  

Wij kunnen een kandidaat ook zelf in dienst nemen en bij u detacheren. Mocht u hiervan gebruik willen maken, neemt u dan contact op met uw contactpersoon van het Werkbedrijf.  

Wet Banenafspraak (Quotumregeling werkgevers/overheid)
Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen ondersteuning krijgen van werkbedrijf Lelystad. Wij begeleiden voor deze inwoners van Lelystad zonder uitkering of uitkering onder de Participatiewet.  

Kandidaten met een Wajonguitkering worden begeleid door mensen van het UWV.  

De gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen staan in het doelgroepregister. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen: