Subsidie voor werkgevers

U zoekt gemotiveerde werknemers?
Heeft u extra handjes nodig voor een project dat omvangrijker is dan gedacht? Of zoekt u naar een structurele versterking van uw bedrijf? Werkbedrijf Lelystad is er voor u! Wij zijn een organisatie die zich sterk maakt voor een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen meedoen. In ons bestand staan stadsgenoten – inwoners uit Lelystad – met een uitkering. Zij zijn zeer gemotiveerd om weer aan de slag te gaan. Wij laten u graag met hen kennismaken.

U kunt als werkgever aanspraak maken op subsidie


1. Werkgeversbijdrage Lelystad 

Bent u van plan om iemand met een uitkering of een (niet-uitkeringsgerechtigde) werkloze jongere een plek in uw organisatie te geven, dan komt u in aanmerking voor een werkgeversbijdrage Lelystad. Voor werknemers die 1 dag in de week een beroepsopleiding volgen in het kader van een BBL-traject, kunt u ook voor het tweede jaar subsidie ontvangen. Het doel van de subsidie is werkgevers te stimuleren om onze mensen een contract van minimaal 1 jaar aan te bieden. Daarbij heeft u de intentie om bij goed functioneren het contract te verlengen of om te zetten in een vast dienstverband.
> Aanvraag werkgeversbijdrage Lelystad 2022
> Mutatie werkgeversbijdrage Lelystad 2022

2. Loonkostensubsidie in kader van de Banenafspraak.

2.1. Het sociaal akkoord

Werkgevers in Nederland hebben afgesproken dat zij over 10 jaar 125.000 banen hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze zogenaamde Banenafspraak staat in het Sociaal Akkoord van werkgevers, werknemers en het kabinet.

2.2. Het is goed voor uw bedrijf

De maatschappij verlangt van bedrijven dat ze investeren in hun omgeving en iets betekenen voor een ander. Een baan creëren voor iemand met een arbeidsbeperking is goed voor uw bedrijf, uw imago en uw personeelsbestand.

2.3. Het financieel risico is beperkt

Stelt u uw bedrijf open? Dan betaalt u alleen voor het werk dat iemand met een arbeidsbeperking kan verzetten. Ook zijn er andere financiële tegemoetkomingen. Zo blijft uw risico beperkt.

> Aanvraag loonkostensubsidie 2022
> Mutatie loonkostensubsidie 2022

Overige regelingen

Premiekorting voor werkgevers
Wilt u weten voor welke financiële voordelen u nog meer in aanmerking zou kunnen komen bij indiensttreding van uw werknemer? Raadpleeg dan via de onderstaande links de betreffende sites. Wellicht is uw accountant of administrateur ook op de hoogte van de mogelijkheden?
www.subsidiecalculator.nl
www.belastingdienst.nl/loonheffingen.nl

Werknemers 56 jaar en ouder
Als u een werknemer van 56 jaar en ouder in dienst neemt, kan deze werknemer een doelgroepverklaring oudere werknemer aanvragen. Op basis van deze doelgroepverklaring kunt u als werkgever een beroep doen op het loonkostenvoordeel. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de werknemer vooruitlopend op het dienstverband een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ te hebben gehad. De werknemer moet zelf de aanvraag indienen. Met toestemming van uw werknemer, kunt u dit formulier gezamenlijk invullen. De administratieve afwikkeling wordt geregeld door Werkbedrijf Lelystad namens de gemeente.
Checkt u nog even de voorwaarden.
> Aanmeldformulier doelgroepverklaring oudere werknemer

Tegenprestatie
Wat is tegenprestatie? Bij tegenprestatie is sprake van werkzaamheden die nuttig zijn voor de maatschappij. De werkzaamheden worden, met behoud van uitkering, bij maatschappelijke organisaties uitgevoerd. Niet alle werkzaamheden komen in aanmerking voor tegenprestatie. In ieder geval mag er geen sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt. In overleg met de werkzoekende wordt bepaald welke tegenprestatie zo passend mogelijk is. Tegenprestatie is als regeling opgenomen in de Participatiewet, maar is geen re-integratietraject. >> lees meer

Belangstelling?
Neem contact op met:
> Contactformulier

Eric Slingerland
coördinator werkgeversdienstverlening
Mobiel 06-46 28 14 24
esl@werkbedrijflelystad.nl

Nieuws:

Agenda:

Skip to content