Bergen op Zoom geïnteresseerd in Lelystadse wijkaanpak!

Woensdag 2 oktober heeft een delegatie van de gemeente Bergen op Zoom samen met hun partners in de wijk (woningcorporatie en welzijnsorganisatie) een bezoek gebracht aan de Zuiderzeewijk. Zij waren geïnteresseerd in onze aanpak om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Naast een toelichting van wethouder John van den Heuvel, Onno Vermooten (Werkbedrijf) en Martine Visser (Centrada) werd er ook uitleg gegeven over concrete projecten zoals de kluswinkel , energieteam en de buurtvoorlichters. Dit betreffen projecten waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet om ervaring op te doen en vandaaruit door te stromen naar regulier werk. Het mooie aan deze projecten is dat het mes aan twee kanten snijdt, mensen krijgen een kans om hun kwaliteiten te benutten en verder te ontwikkelen en “de wijk” heeft er ook wat aan in de vorm van hulp bij klussen en voorlichting over energiebesparing.

Wat gemeente Lelystad van Bergen op Zoom kan leren is het belang van het actief begeleiden/betrekken van bewoners bij herstructurering van een woonwijk. Om dit te doen heeft de gemeente Bergen op Zoom samen met de woningcorporatie iemand in dienst genomen die dagelijks in de wijk aanwezig is en als opdracht heeft te zorgen voor “blije bewoners”. Alle activiteiten staan in dat teken. Kijk voor meer info op www.lithos.nl.   Wethouder John van den Heuvel : ”Het was mooi om te merken dat onze aanpak ook voor andere gemeenten interessant kan zijn! Volgend jaar gaat gemeente Lelystad met een vertegenwoordiging een kijkje nemen in Bergen op Zoom.”

Ga naar de inhoud