Lelystad Akkoord

Lelystad werkt aan eigen sociaaleconomisch akkoord: het ‘Lelystad Akkoord’

Het Lelystad Akkoord gaat de komende maanden aan de slag met overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Samen gaan we werken aan een ‘inclusieve arbeidsmarkt’. Dit akkoord geeft ruimte aan ieders talent op de arbeidsmarkt. Niemand blijft aan de kant staan.

Stage, leren en echte banen
Concreet krijgt het akkoord uitwerking in het realiseren van stageplekken, leerwerkplekken, werkervaringstrajecten, garantiebanen en ‘echte’ banen. Alle partijen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Er wordt ook van hen verwacht dat ze samenwerken met andere partijen ter voorkoming van vroegtijdige schooluitval, (jeugd)werkloosheid en uitsluiting van kwetsbare groepen. Dit levert uiteindelijk een sterkere sociaaleconomische positie van Lelystad op. Dat is goed voor iedereen!

Stuurgroep
Het Lelystad Akkoord heeft een stuurgroep bestaand uit: Tom Lansink (namens de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland), Andries Greiner (voormalig gedeputeerde en oud voorzitter Bedrijfskring Lelystad), Elske Kolner (directeur van MBO College Lelystad), Hinde Dijkhuis (gemeente Lelystad) en Sander Post (directeur van Werkbedrijf Lelystad). Daarnaast is campagnemanager Irene Medema de trekker van het geheel.

Doelstelling
We willen samen jaarlijks 150 plaatsen realiseren voor de inclusieve arbeidsmarkt.

Ga naar de inhoud