Over het werkbedrijf

Over Werkbedrijf Lelystad

Werkbedrijf Lelystad B.V. is in 2013 opgericht door gemeente Lelystad. Dit re-integratiebedrijf heeft als taak zoveel mogelijk werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen. Het Werkbedrijf is er niet alleen voor werkzoekende inwoners van Lelystad met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen gebruik maken van onze kennis en expertise.

Zelfstandige onderneming

Werkbedrijf Lelystad is een zelfstandige onderneming en werkt zowel voor gemeente Lelystad als voor publieke en particuliere derden. De directie van het Werkbedrijf wordt gevoerd door de heer Sander Post.

Met ingang van 1 juli 2021 bestaat de Raad van Commissarissen uit: Thierry de Jager, Ellen Boonen, Ronald Wilcke, Ojanne de Vries, Truus Dolstra. Voorzitter van de Raad is Ronald Wilcke.

Missie

In het kader van de Participatiewet willen we de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor diegenen die daarin worden belemmerd. Door werk te creëren, organiseren en uit te voeren.

Visie

De ambitie is dat tenminste 20% van de deelnemers aan trajecten binnen een jaar werk heeft. Gemeentelijk werk wordt ingezet om uitkeringsgerechtigden werkervaring te laten opdoen. Dit werk wordt marktconform uitgevoerd. Het Werkbedrijf maakt voor haar bedrijfsactiviteiten gebruik van de infrastructuur van Concern voor Werk.

Ga naar de inhoud