Subsidie voor werkgevers

U zoekt gemotiveerde werknemers?
Heeft u extra handjes nodig voor een project dat omvangrijker is dan gedacht? Of zoekt u naar een structurele versterking van uw bedrijf? Werkbedrijf Lelystad is er voor u! Wij zijn een organisatie die zich sterk maakt voor een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen meedoen. In ons bestand staan stadsgenoten ‚Äď inwoners uit Lelystad ‚Äď met een uitkering. Zij zijn zeer gemotiveerd om weer aan de slag te gaan. Wij laten u graag met hen kennismaken.

U kunt als werkgever aanspraak maken op 2 soorten loonkostensubsidie

1. Werkgeversbijdrage Loonkosten
Bent u van plan om iemand met een uitkering of een (niet-uitkeringsgerechtigde) werkloze jongere een plek in uw organisatie te geven, dan komt u in aanmerking voor een werkgeversbijdrage loonkosten. Voor werknemers die 1 dag in de week een beroepsopleiding volgen in het kader van een BBL-traject, kunt u ook voor het tweede jaar subsidie ontvangen. Het doel van de subsidie is werkgevers te stimuleren om onze mensen een contract van minimaal 1 jaar aan te bieden. Daarbij heeft u de intentie om bij goed functioneren het contract te verlengen of om te zetten in een vast dienstverband.
> Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2018
> Aanvraag werkgeversbijdrage loonkosten 
> Mutatie werkgeversbijdrage loonkosten

2. Loonkostensubsidie in kader van de Banenafspraak.
Werkgevers in Nederland hebben afgesproken dat zij over 10 jaar 125.000 banen hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit heet de Banenafspraak en staat in het sociaal akkoord van werkgevers, werknemers en het kabinet. Nederland vindt dat iedereen mee moet kunnen doen aan de samenleving. En als daar extra ondersteuning bij nodig is, dan geven we die.

Overige regelingen

Premiekorting voor werkgevers
Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Neemt u een werknemer aan uit de doelgroep van de Banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? U kunt premiekorting en loonkostensubsidie combineren. Sinds 1 januari 2017 kunt u gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Hiermee kunt u werknemers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst nemen en houden.

Werknemers 56 jaar en ouder
Als u een werknemer van 56 jaar en ouder in dienst neemt, kan deze werknemer een doelgroepverklaring oudere werknemer aanvragen. Op basis van deze doelgroepverklaring kunt u als werkgever een beroep doen op het loonkostenvoordeel. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de werknemer vooruitlopend op het dienstverband een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ te hebben gehad. De werknemer moet zelf de aanvraag indienen. Met toestemming van uw werknemer, kunt u dit formulier gezamenlijk invullen. De administratieve afwikkeling wordt geregeld door Werkbedrijf Lelystad namens de gemeente.
Checkt u nog even de voorwaarden.
> Aanmeldformulier doelgroepverklaring oudere werknemer

Tegenprestatie
Wat is tegenprestatie? Bij tegenprestatie is sprake van werkzaamheden die nuttig zijn voor de maatschappij. De werkzaamheden worden, met behoud van uitkering, bij maatschappelijke organisaties uitgevoerd. Niet alle werkzaamheden komen in aanmerking voor tegenprestatie. In ieder geval mag er geen sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt. In overleg met de werkzoekende wordt bepaald welke tegenprestatie zo passend mogelijk is. Tegenprestatie is als regeling opgenomen in de Participatiewet, maar is geen re-integratietraject. >> lees meer

Belangstelling?
Neem contact op met:
> Contactformulier

Eric Slingerland
coördinator werkgeversdienstverlening
Mobiel 06-46 28 14 24
esl@werkbedrijflelystad.nl

Nieuws:

Agenda:

Skip to content