Empowermenttraining is ruggensteun voor werkzoekende jongeren Lelystad  

Het Werkbedrijf Lelystad helpt mensen met een bijstandsuitkering aan werk. Deze ondersteuning bestaat onder meer uit sollicitatietrainingen en begeleiding op de werkplek. Vaak wordt vooraf een werkervaringsperiode aangeboden waarin werknemersvaardigheden worden aangeleerd. Hierdoor wordt de kans op uitstroom naar werk aanzienlijk vergroot.

 

Speciale aandacht is er de afgelopen maanden gegeven aan jongeren. Dit in het kader van aanpak jeugdwerkloosheid waarvoor geld beschikbaar is gesteld. Het Werkbedrijf Lelystad heeft voor jongeren een speciale Empowermenttraining ontwikkeld. Doel van deze training is dat jongeren weerbaar worden en hun zelfvertrouwen vergroten, dat ze leren grip te krijgen op en richting kunnen geven aan hun leven en ten slotte op eigen kracht concrete stappen kunnen zetten richting werk.

 

Onlangs bracht de Ambassadeur Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk een bezoek aan Flevoland. Tijdens dit werkbezoek op de Bataviawerf werd zij geïnformeerd over het speciale trainingsprogramma van het Werkbedrijf Lelystad dat werkzoekende jongeren aangeboden krijgen. Ze toonde zich enthousiast over deze aanpak. Ook was zij onder de indruk van de jongeren en hun verhaal. Uit het gesprek bleek dat de aanpak jeugdwerkloosheid geen ver-van-mijn-bedshow is. Duidelijk werd hoe graag jongeren aan de slag gaan en hoe belangrijk de ruggensteun van het Werkbedrijf Lelystad daarbij is.

Ga naar de inhoud