Lelystad bouwt verder aan maatschappelijke banen

Enkele jaren geleden is de gemeente gestart met de Kluswinkel in de Zuiderzeewijk. Een initiatief van de gemeente Lelystad, Woonstichting Centrada en het Werkbedrijf Lelystad. Een re-integratieproject, waarbij werkzoekenden met een uitkering worden ingezet om bewoners in de buurt te ondersteunen bij het klussen. In de praktijk werd duidelijk dat naast deze technische klusjes er ook ander werk is in de buurt. Het gaat dan vooral om praktische zaken, zogenaamde kleine klussen, zoals boodschappen doen. Deze vraag naar eenvoudige, informele ondersteuning groeit in de wijken. Daar tegenover staat een groep Lelystedelingen die een uitkering heeft en door allerlei omstandigheden (nog) niet kan werken, maar wel kleine klussen kan doen. Door invulling te geven aan deze “maatschappelijke banen” brengt de gemeente deze vraag naar hulp en werk bij elkaar. Vrijdag 10 mei is bij de Kluswinkel de eerste overeenkomst uitgereikt aan Peter Russcher door wethouder John van den Heuvel en Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad.

Momenteel kunnen betrokken en actieve wijkbewoners met een uitkering en met de benodigde vaardigheden in aanmerking komen voor een Maatschappelijke Baan en gaan aan de slag in de wijk. Dit gebeurt vanuit de Kluswinkel waar al enkele jaren ervaring is opgedaan met technische klussen. In de komende twee jaar wordt dat ondersteuningspakket uitgebreid. Het wordt een lerend traject. Er wordt hulp aangeboden en er wordt gekeken om welke hulpvraag het gaat. Ook wordt er gekeken of deze kleine klus een toekomstige baan zou kunnen zijn. Dit wordt in nauwe samenwerking gedaan met de reguliere aanbieders van zorg en ondersteuning in de wijk en de vrijwilligersorganisaties. De gemeente bouwt op deze manier aan maatschappelijke banen, waarbij een afstand tot de arbeidsmarkt en aan de slag gaan voor kwetsbare buren, bijdragen aan een mooie leefomgeving en een sociaal Lelystad.

Wethouder John van den Heuvel: ”Werken aan een mooiere samenleving door zelf aan de slag te gaan in de buurt waarin je woont. Je ziet dat het werk soms letterlijk op straat ligt. Onderhoud aan tuinen en schuttingen, het schoon houden van de buurt. Of er is hulp nodig achter een voordeur, maar die wordt niet geboden door professionals, vrijwilligers of mantelzorgers. Met steeds meer ouderen die thuis blijven wonen, groeit de vraag naar ondersteuning. En wat is mooier dan wanneer die ondersteuning komt van de mensen die je kent, die samen met jou leven in de straat, in de buurt? Het is mooi en dankbaar werk, maar het is ook gewoon werk. In onze veranderende samenleving ontstaat nieuw werk, nieuwe banen, ingevuld door eigen inwoners. In het project maatschappelijke banen brengt de gemeente deze vraag naar hulp en werk bij elkaar.”

Ga naar de inhoud