Lelytalent maakt de balans op – Leren in de praktijk

Dinsdag 25 juni kwamen betrokken docenten en aangesloten bedrijven bijeen om terug te blikken op het afgelopen eerste jaar van Lelytalent. Centraal tijdens deze werkveldtraining stond de evaluatie en bijstelling van het bedrijvencarrousel. Het bedrijvencarrousel is bedoeld om de studenten per branche een goed beeld te laten vormen door diverse aangesloten bedrijven te bezoeken. Lelytalent is op 1 juni 2018 gestart en is volop in ontwikkeling. Het doel van het project is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren.

Inmiddels werken 30 bedrijven, Werkbedrijf Lelystad en teams Entree en niveau 2-opleidingen van MBO College Lelystad als partners samen aan onderwijsontwikkeling, waarbij voorbereiding op kansrijke werksoorten centraal staat. De nadruk ligt met name op het leren in de praktijk. Intensieve begeleiding en scholing van alle betrokkenen, praktijkopleiders en overige begeleiders zijn hierbij belangrijke speerpunten. Naast de extra begeleiding en aandacht voor de leerlingen draagt het project ook bij aan de deskundigheidsbevordering van bedrijven op gebied van het boeien en binden van praktisch arbeidspotentieel.

Het is belangrijk om de taal van de jongeren te spreken
Jonathan Vosselman, vestigingsmanager van Albert Heijn Voorhof, deed mee aan het bedrijvencarrousel van Lelytalent. “Het is belangrijk de taal van je jongeren te spreken en duidelijk te zijn”, stelt Jonathan in een interview. Hij werkt met een team van maar liefst 240 medewerkers. Eric Slingerland, manager bij Hajé Restaurants, vindt het belangrijk dat jongeren dingen leren en ervaren door te doen. “De studenten deden een wedstrijdje smoothies maken, biertappen en speelden echt een restaurant na. Dat spreekt tot de verbeelding. Alleen vanuit de theorie uitleggen wat horeca inhoudt is onmogelijk!”

Op naar een volgende stap
Met de ervaringen en inzichten van het afgelopen jaar, gaat het team de stap zetten naar het aankomend schooljaar waar weer een 50 tal nieuwe eerstejaars leerlingen Entree worden verwacht.
Een belangrijke wijziging in het carrousel is dat het onderwijs door middel van workshops de studenten intensiever voorbereidt op het carrousel met als doel dat de student inzicht krijgt in het werken in de branche.

Lelytalent is op 1 juni 2018 gestart en is volop in ontwikkeling. Het Lelystad Akkoord is mede initiatiefnemer van dit programma. Het doel van het project is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren.

Ga naar de inhoud