Nieuwe Partners voor Werkbedrijf Lelystad

,

Tijdens een bijeenkomst in Atolplaza op 9 november jl. werden 15 werkgevers benoemd tot Partner van Werkbedrijf Lelystad. Wethouder Annemieke Messelink overhandigde samen met directeur van Werkbedrijf Lelystad, Sander Post het bijbehorende certificaat met muurschild. De lijst met Partners bestaat inmiddels uit 239 bedrijven.

Een partner is een ondernemer is die zich op maatschappelijk verantwoorde wijze inspant door medewerkers van Werkbedrijf Lelystad een arbeidsplaats te bieden in het bedrijf. Door enerzijds marktconforme prestaties te verlangen en anderzijds mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kansen te bieden. Hierbij gaat het om een duurzaam personeelsbeleid onder het motto ‘Niemand aan de kant in Flevoland’.

De partnerbijeenkomst was gekoppeld aan een mini-banenbeurs. Voor werkgevers was er vooraf een training werving en selectie op basis van competenties en capaciteiten. Sprekers waren Arjella van Scheppingen en Martin Verduyn. Zij hebben beide hun sporen verdiend op het gebied van inclusieve arbeidsorganisaties.

‘Anders kijken naar werk’, dat was de titel van de workshop voor de werkzoekende bezoekers van de banenbeurs. Een mooi ruggensteuntje, zo bleek tijdens de banenbeurs.

De banenbeurs was succesvol. Er zijn veel contacten gelegd.

Werkbedrijf Lelystad begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Samenwerken met het plaatselijke bedrijfsleven is hierbij uitermate belangrijk. Veel werkgevers uit Lelystad hebben een kans geboden aan bijstandsgerechtigde stadsgenoten door ze een contract te geven. Deze ondernemers maken zich sterk voor een groeiende regionale economie. Een economie waarin mensen meedoen en niet langs de zijllijn staan.

 

Ga naar de inhoud