Samenwerking voor voldoende geschikt personeel voor de Omgevingsdienst

De gemeente Lelystad gaat samen met de Omgevingsdienst (OFGV), het UWV en Werkbedrijf Lelystad op zoek naar werkzoekenden die willen bijdragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in Lelystad. De Omgevingsdienst heeft moeite geschikt personeel te vinden, de gezamenlijke partijen gaan ze daar nu bij helpen. Dat spraken zij af in een overeenkomst die afgelopen week door alle partijen werd ondertekend.

De OFGV (Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek) voert namens de provincie Flevoland en gemeenten in Flevoland, waaronder Lelystad, de milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Denk daarbij aan het houden van toezicht op naleving van wet- en regelgeving op het gebied van natuur, geluid, luchtkwaliteit, bodemsanering, asbest, vuurwerk en zwemwater.

Krapte op de arbeidsmarkt

De dienst heeft al langere tijd moeite voldoende personeel aan te trekken door krapte op de arbeidsmarkt van toezichthouders en BOA’s. De gemeente wijst haar inwoners nu op deze banen omdat ze een goed toekomstperspectief bieden en omdat de OFGV belangrijke maatschappelijke taken uitvoert voor de gemeente als het gaat om toezicht op een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in Lelystad.

Wethouder David de Vreede van gemeente Lelystad nam het initiatief voor de samenwerking. Hij vertelt: “Het is goed dat we nu de handen ineen slaan en samen op zoek gaan naar de juiste mensen voor de Omgevingsdienst. Zo helpen we mensen aan een baan met goede bestaanszekerheid en helpen we de Omgevingsdienst hun taken optimaal uit te kunnen voeren zodat het milieu en onze leefomgeving optimaal beschermd worden.”

Trainingsprogramma’s vanaf MBO niveau 4

De Omgevingsdienst stelt twee keer per jaar traineeprogramma’s (werken en leren) en bijbehorende opleidingsmogelijkheden open voor werkzoekenden met een opleidingsniveau vanaf MBO niveau 4. Het UWV en Werkbedrijf Lelystad, die mensen helpen een plek op de arbeidsmarkt te vinden, gaan daarvoor nu dus actief werkzoekenden aandragen aan de OFGV. Werkbedrijf Lelystad gaat in samenwerking met de partners binnen het Regionaal Werkbedrijf Flevoland ondersteuning bieden om kandidaten te werven en te selecteren.

Ook bijdragen aan een veilig, gezond en duurzaam Lelystad en Flevoland?

Kijk voor vacatures op www.ofgv.nl/werken-bij

Ga naar de inhoud