Werkbedrijf Lelystad ontwikkelt innovatieve Nieuwe Banen Methodiek met werkgevers, TNO Arbeid en Hogeschool Windesheim.

Een meerjarige samenwerking van Werkbedrijf Lelystad met werkgevers, TNO Arbeid en Hogeschool Windesheim heeft geresulteerd in de Nieuwe Banen Methodiek. Vernieuwend aan deze Methodiek is dat niet de werkzoekende maar de toekomstige baan het startpunt is. Het was immers altijd zo dat een kandidaat werd voorgesteld en de werkgever geïnformeerd werd op welke punten die kandidaat eventueel ontwikkeld moet worden. In de Nieuwe Banen Methodiek is dit omgedraaid. Vastgesteld wordt welke skills en vaardigheden aangeleerd moeten worden zodat de kandidaat past op de vacature. Samengevat gaat de aanpak van aanbodgericht (de kandidaat) naar vraaggericht (vanuit de vacature).

In de praktijk betekent dit dat het Werkbedrijf en werkgevers vooruitkijken. Samen brengen ze in kaart welke nieuwe banen er door groei van organisaties ontstaan en/of welke vacatures (in de toekomst) niet kunnen worden ingevuld en kansen bieden voor werkzoekenden. Door uit te gaan van een toekomstige baan ontstaat meer tijd voor de kandidaat om zich goed voor te bereiden. Als de kandidaat de benodigde vaardigheden verwerft, dan wordt de (nieuwe) baan een duurzame reguliere baan voor de kandidaat.

De doelgroep van de Nieuwe Banen Methodiek zijn mensen die door hun situatie op afstand van de arbeidsmarkt zijn geraakt maar in principe met de juiste begeleiding wel naar een reguliere baan toegeleid kunnen worden. Oorzaken van (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld langdurige werkloosheid, schuldenproblematiek, leeftijd, taalbarrière.

Onderzoekers, Werkbedrijf Lelystad, werkgevers en kandidaten gingen aan de slag. Gezamenlijk werden uitgangspunten geformuleerd, enkele routes naar werk uitgeprobeerd en aan de hand van praktijkervaring door het Werkbedrijf aangepast en aangescherpt. Werkbedrijf Lelystad beschikt over de nodige
deskundigheid als re-integratiebedrijf van de gemeente Lelystad. De meest recente uitwerking van de methodiek is het Wijkleerbedrijf Zorg. Samen met werkgevers in de zorg en ROC Flevoland worden kandidaten voorbereid op een functie binnen de zorg. En met succes. De teller staat inmiddels op 60
cliënten.

Aan de methodiek Nieuwe Banen is drie jaar gewerkt door TNO Arbeid (prof. Roland Blonk), Hogeschool Windesheim (lector Anneke Goudswaard), SBCM (kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid) en Werkbedrijf Lelystad. De methodiek is ontwikkeld binnen een social lab omgeving, waarin werkgevers, werkzoekenden en werkcoaches hebben samengewerkt en zo de grootste meerwaarde hebben gecreëerd. Het rapport ‘Nieuwe Banen Methodiek en WijkLeerbedrijf Zorg’, een uitgave van het Kenniscentrum voor inclusieve en sociale werkgelegenheid. >> Lees hier de brochure

Ga naar de inhoud