Banenevent Vliegensvlug Naar Werk!

Onder het motto Vliegensvlug Naar Werk! zullen op 19 maart bij Werkbedrijf Lelystad honderd werkgevers uit Lelystad en omstreken hun banen aanbieden. Het banenevent valt samen met De Dag van de 1000 Voorbeelden waarmee werkgeversorganisatie VNO-NCW in heel het land werkgevers in het zonnetje zet die actief zijn op de inclusieve arbeidsmarkt. De landelijke aftrap van de Dag van de 1000 Voorbeelden zal tijdens het banenevent bij het Werkbedrijf Lelystad worden verricht door Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deuren open voor mensen met een arbeidsbeperking
Dit jaar wordt de Dag van de 1000 Voorbeelden voor de vierde keer gehouden.  Deze feestelijke dag rond de voortgang van de Banenafspraak wordt gevierd met talloze activiteiten, die VNO-NCW,  werkgeversservicepunten en regionale verenigingen door het hele land organiseren. De Dag van de 1000 Voorbeelden viert de successen van de Banenafspraak. Per jaar zetten duizenden nieuwe werkgevers hun deuren open voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit doen ze omdat het een meerwaarde is voor hun onderneming. Op deze dag worden de schijnwerpers gezet op alle werkgevers in Nederland, die hun inclusieve sporen hebben verdiend en daarmee andere werkgevers kunnen inspireren.

In gesprek met werkgevers
Voorafgaande aan het banenevent Vliegensvlug naar Werk! zal staatsecretaris Tamara van Ark voor een groep Flevolandse werkgevers spreken over actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en welke stappen er gezet moeten worden zodat er meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen komen en aan het werk kunnen blijven. Zij zal tevens een ronde tafeldiscussie hebben met de zes genomineerde werkgevers voor de Participatiepenning 2020, die zich  als ambassadeurs extra inzetten voor de inclusieve arbeidsmarkt.

Honderden vacatures
Vliegensvlug Naar Werk! is de derde Lelystadse editie van de succesvolle Flevoland Werkt! Banencarrousel, die sinds 2017 in de arbeidsregio Flevoland wordt georganiseerd. Verleden jaar werd de het banenevent door Werkbedrijf Lelystad gehouden in de passagiersterminal van Lelystad Airport. Met tachtig werkgevers, slaagde de organisatie er toen in ruim driehonderd zogenaamde matches te realiseren tussen werkzoekenden en werkgevers. Velen van hen zagen nadien de match in een baan veranderen. ‘We mikken dit jaar op rond de honderd werkgevers, die met elkaar zo’n drie- á  vierhonderd vacatures hebben”, zegt Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad. “Met duizend werkzoekenden moet het mogelijk zijn om deze vacatures te kunnen vervullen.”

Website
Zowel voor werkgevers als werkzoekenden is er een speciale website in het leven geroepen – www.vliegensvlugnaarwerk.nl –  waar men zich kan inschrijven voor bezoek of deelname aan het gratis evenement. Het evenement is niet vrij toegankelijk; aanmelden is verplicht.

Ga naar de inhoud