Begeleiding naar werk voorop bij aanvraag uitkering

Bij het aanvragen van een uitkering staat de begeleiding naar werk nog meer voorop. De gemeente heeft haar dienstverlening daarop aangepast: iedereen die een uitkering aanvraagt, wordt meteen meegenomen in een traject naar werk. Vanaf maart krijgt iedereen binnen 5 dagen na de aanvraag een gesprek met het Werkbedrijf voor een passend traject naar werk. Mensen die al enige tijd een uitkering hebben, krijgen ook een uitnodiging voor een gesprek met het Werkbedrijf. “Inzet is om zoveel mogelijk mensen passende ondersteuning te bieden om weer aan het werk te gaan. Zij krijgen op deze manier de kans om zelfstandig in hun bestaan te voorzien,” aldus wethouder David de Vreede.

Digitale aanvraag werkt
Het proces voor het aanvragen van een uitkering is aangepast volgens het ‘Werk Voorop’-principe. De aanvraag voor een uitkering loopt al sinds vorig jaar via het digitale loket. Deze website maakt een snelle aanvraag in begrijpelijke taal mogelijk. Deze digitale werkwijze heeft zijn waarde bewezen, zeker met de geldende Covid-19 maatregelen. Nieuw is dat er gelijk met de uitkeringsaanvraag gestart wordt met het traject naar werk. Eerder vond dit na elkaar plaats. Hierdoor gaat er geen tijd verloren tussen de afhandeling van de aanvraag voor een uitkering en de begeleiding naar werk.
Werk Voorop
Wethouder David de Vreede: “Met Werk Voorop maken we het makkelijker voor mensen. Niemand vindt het leuk om zijn baan te verliezen. Een baan en een inkomen hebben, zorgt ervoor dat je meedoet in de maatschappij. Zorgt ervoor dat je contacten hebt buitenshuis. Dat is belangrijk, daarom gaan we nu ook contact opnemen met mensen die al langer een uitkering hebben. Het uitgangspunt hierbij is om werk te vinden dat mensen aan kunnen. Als blijkt dat werk (nog) geen optie is, wordt doorverwezen naar passende zorg en/of andere begeleiding. Daarbij kijken we regelmatig wanneer iemand wel weer in staat is om te werken.”
Persoonlijk gesprek
Het Werkbedrijf voert sinds september vorig jaar gesprekken met circa 1.200 mensen die een langere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij zijn vaak al langer aangewezen op een uitkering en afhankelijk van langdurige zorg of ondersteuning. Toch wil de gemeente, via een persoonlijk gesprek door het Werkbedrijf, voor iedereen bekijken wat de mogelijkheden tot meedoen zijn. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met ruim 440 mensen. Eind van dit jaar is de gehele groep gesproken en zijn de resultaten bekend.

Sociaal wijkteams
Mensen die door het kwijtraken van een baan in financiële problemen komen of vragen hebben over geldzaken, kunnen terecht bij het financieel spreekuur , telefoon 0320-211700.
De maatregelen op het gebied van Participatie worden uitgevoerd binnen de ‘Aanpak Sociaal Domein’ die de raad vorig jaar heeft vastgesteld.

Ga naar de inhoud