Op 10 maart 2021 hield de VVD Lelystad de vierde en laatste online themabijeenkomst in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

Op 10 maart 2021 hield de VVD Lelystad de vierde en laatste online themabijeenkomst in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, over Werk en Zekerheid. Gastheer voor deze bijeenkomst was Onno Vermooten, directeur van het Werkbedrijf Lelystad. Er waren twee kandidaten op VVD-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen aanwezig: Jacqueline van den Hil (plek 25) en Chris Simons (plek 46). Ook Dennis Grimbergen (fractievoorzitter VVD Lelystad) en onze VVD-wethouder Adam Elzakalai waren erbij.

“Werk is de belangrijkste uitkering”, stelde wethouder Adam Elzakalai bij zijn introductie aan het begin van de bijeenkomst. Een positief begin van een goed gesprek over de positie en betekenis van werk en zekerheid in de gemeente Lelystad! Directeur Onno Vermooten van het Werkbedrijf onderschreef het belang van dit thema dat ons allemaal raakt. Hij gaf aan dat dit binnen Lelystad nog steeds een (dankbare) uitdaging is, waarbij alleen samen met het actieve bedrijfsleven successen gerealiseerd kunnen worden.

Het Lelystadse Model
Onno Vermooten gaf vervolgens een presentatie over het “Lelystadse Model” voor Werk en Zekerheid. In zijn presentatie stond hij stil bij de doelgroep kwetsbare jongeren en de “banenafspraak”, waarbij subsidie positief bijdraagt aan de realisatie van arbeidsparticipatie in de stad.
“Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om exclusieve aanpak,” aldus Onno Vermooten: niet weglopen voor kansen op werk, maar direct het gesprek aangaan over wat uitkeringsgerechtigden morgen gaan doen om werk te vinden en werk te houden. Deze aanpak heeft effectief geleid tot het voorkomen van tekorten op de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Lelystad. En ondanks de hoge instroomcijfers in de bijstand leidt de aanpak van aanbod- naar vraaggestuurd werken tot een duurzame uitstroom van 87%.

Maatschappelijke banen
In het kader van deze exclusieve aanpak kent Lelystad het project Maatschappelijke banen. Binnen de banenafspraak zijn 80 Lelystedelingen aan het werk. Ook hier is de vraag: “Wat ga jij morgen doen?”.

Goede financiële cijfers
Als gevolg van de positieve uitstroomcijfers naar regulier werk (meer uitstroom dan instroom) is de financiële situatie in Lelystad positief. Er zijn onder andere goede ervaringen opgedaan met De Bataviawerf, “Buurtvoorlichters”, de Kluswinkel en de Pilot Maatschappelijke banen. De maatschappelijke banen zijn ook een vorm van positieve zorg naar de omgeving: beperkte kosten voor de gemeente en de baten zijn voor de omgeving (iedereen telt en iedereen doet mee).

Digitaal bezoek aan de Kluswinkel
Onze razende reporter Danielle was op bezoek bij de Kluswinkel, waar Lelystedelingen met een achterstand op de arbeidsmarkt werkervaring opdoen, als opstapje naar een betaalde baan. Gert Jan Holt gaf een inspirerende presentatie over de werking van dit initiatief.
Eén van de buurtcoaches die vanuit de Kluswinkel wordt ingezet vertelde enthousiast over wat het werk voor haar betekent en hoe zij hiermee een bijdrage levert aan de kwaliteit van de buurt waar ze werkt. Dit toont aan dat het project Maatschappelijke Banen leidt tot werk en participatie in de maatschappij. Niet alleen de medewerker heeft voordeel bij, maar ook de omgeving en uiteindelijk de hele gemeente!

Ervaring van Lansink Schilderwerken

Lansink Schilderwerken werkt al ruim 10 jaar met het werkbedrijf. Conclusie van directeur Tom Lansink is dat 85% van de kandidaten duurzaam passend is bij het bedrijf. Dit vraagt om actief beleid, begeleiding en coaching, maar het resultaat is werk!
Participatie is dus werk op de eerste plaats stellen: deelnemen aan de arbeidsmarkt is belangrijk voor mensen, maar ook voor de maatschappij als geheel.
Inzet mogelijk in zorg en kinderopvang?
Jacqueline van den Hil (kandidaat-Kamerlid) merkte op dat de vraag in de zorg naar activiteiten zoals die van de Kluswinkel groot is. Het aanbod is echter vaak schaars, of er is gewoonweg geen geld voor. Zij vroeg daarom of inzet vanuit de Participatiewet ook mogelijk is in de zorg en de kinderopvang. Helaas bleek dat het, ondanks de grote tekorten in de zorg en kinderopvang, vaak nog lastig is om hier mensen te laten participeren omdat deze werkomgevingen specifieke kwalificaties en certificeringen vereisen. Wel wordt nagedacht over klusjes onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en kleine karweitjes voor eenzame ouderen, binnen de mogelijkheden en het wettelijk kader.

De Lelystadse aanpak is uniek!
Doelstelling in Lelystad is altijd vraaggestuurd werken en dus doelmatigheid. Daarbij wordt gekeken naar wat er wel mogelijk is, met als doel om iedereen zo snel mogelijk actief aan het werk te krijgen. Lelystad toont daarmee aan dat participatie meer is dan het uitvoeren van wetgeving. Het vraagt om lef, tegen de stroom in roeien, buiten gebaande paden gaan en soms gewoon ongehoorzaam zijn, om zo het beste resultaat voor bewoners en stad te realiseren. Dat maakt de Lelystadse aanpak uniek!

 

Ga naar de inhoud