BessTrade wordt Ambassadeur Participatie Flevoland Benoeming op 22 april tijdens Flevopenningen Ondernemersgala 2022

BessTrade is één van de zes Ambassadeurs Participatie Flevoland die tijdens het Flevopenningengala op 22 april 2022 door het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) worden benoemd. BessTrade ontving afgelopen vrijdag uit handen van accountmanager Werkbedrijf Lelystad, Eric Slingerland, en campagnemanager Lelystad Akkoord, Irene Medema, de felicitaties voor hun inzet als inclusief werkgever in Lelystad. Er was taart voor het hele team, die aan de directeuren Ivo Besselsen en Huib van Gulik werd aangeboden.

BessTrade
BessTrade heeft zichzelf al langere tijd een inclusief werkgever getoond. De onderneming staat zeer open voor mensen die een kans verdienen om zich (weer) in het werkproces te begeven. Ook is er veel oog voor oudere mensen. Zo werden er in 2021 acht 50Plussers aangenomen, die via Werkbedrijf Lelystad bij BessTrade terecht zijn gekomen.

50+
BessTrade ziet de 50Plussers als een verrijking voor het bedrijf en veegt alle vooroordelen (‘kunnen geen zwaar werk verrichten’) over deze werknemers van tafel. Manager Patrick van de Klomp benadrukt de meerwaarde van 50Plussers voor zijn bedrijf: “Deze mensen houden zich erg goed aan afspraken, zijn trouw en loyaal en zorgen daarmee voor continuïteit binnen het bedrijf. Ook in 2022 staat onze deur voor hen open.”

Inclusieve arbeidsmarkt
Werkgevers uit de zes Flevolandse gemeenten die uitzonderlijke prestaties leveren in het kader van de Banenafspraak dongen sinds 2016 jaarlijks mee naar de RWF Participatiepenning. Inmiddels is de focus van het RWF flink verbreed en omvat nu de gehele inclusieve arbeidsmarkt. De Inclusieve Arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar de talenten en mogelijkheden. Met deze verbreding is ervoor gekozen om het competitie-element van de Participatiepenning te verlaten. In plaats van het kiezen van een winnaar, wordt voortaan jaarlijks door iedere gemeente een werkgever voorgedragen voor de titel Ambassadeur Participatie van de inclusieve arbeidsmarkt Flevoland. De verhalen en aanpak van de ambassadeurs dienen ter inspiratie voor andere werkgevers die een bijdrage willen leveren om de inclusieve arbeidsmarkt in Flevoland te vergroten.  De benoeming van de zes ambassadeurs vindt plaats op het Flevopenningen Ondernemersgala, dat dit jaar op 22 april in Almere zal plaatsvinden.

Over het RWF
Onder de noemer Flevoland Werkt! werken de partners in het regionale samenwerkingsverband RWF samen aan een inclusieve arbeidsmarkt.  Met initiatieven zoals het Ambassadeurschap Participatie in het kader van Inclusief Werkgeverschap 2022 brengt Flevoland Werkt! nut en noodzaak van de inclusieve arbeidsmarkt onder de aandacht van een grote groep belanghebbenden. In een inclusieve arbeidsmarkt komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht.

Over Lelystad Akkoord en Werkbedrijf Lelystad
Het Lelystad Akkoord is een samenwerking van overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen en zet zich in voor de inclusieve arbeidsmarkt. Het Lelystad Akkoord werkt nauw samen met het re-integratiebedrijf Werkbedrijf Lelystad, dat tot taak heeft zoveel mogelijk werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen. Het Werkbedrijf is er niet alleen voor werkzoekende inwoners van Lelystad met een uitkering. Ook Lelystadse ondernemers kunnen gebruik maken van de bij het Werkbedrijf aanwezige kennis en expertise.

Ga naar de inhoud