Diploma-uitreiking WijkLeerbedrijf Lelystad

12 deelnemers van het WijkLeerbedrijf Zorg ontvangen een mbo-niveau 2 diploma en starten (binnenkort) in een betaalde baan in de zorg!

Dinsdag 5 juli 2022 was het voor 9 deelnemers van het WijkLeerbedrijf Zorg in Lelystad groot feest! Tijdens de officiële diploma-uitreiking hebben zij hun welverdiende MBO Zorg en Welzijn niveau 2 diploma in ontvangst mogen nemen. Twee mede-deelnemers hebben de opleiding in februari dit jaar succesvol versneld afgerond, maar waren wel aanwezig bij deze officiële uitreiking.

Met het diploma op zak heeft een deel van de geslaagden al een contract getekend. Voor het overige deel lopen er nog gesprekken om betaald aan het werk te gaan bij een van de partners van het WijkLeerbedrijf Zorg.

Het WijkLeerbedrijf is in 2019 gestart met een eerste editie en biedt jaarlijks 15 – 20 inwoners van Lelystad met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende opleidings- en werkervaringsplaats. De opleiding zelf duurt 18 maanden. Het Wijkleerbedrijf is een samenwerkingsverband tussen Werkbedrijf Lelystad, ROC Flevoland, Triade-Vitree, Woonzorg Flevoland, Coloriet, Welzijn Lelystad en Calibris Advies. Deze organisaties nemen niet alleen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door werkzoekenden een kans te bieden op een baan in de zorg, maar zoeken tevens oplossingen voor het oplopende tekort aan (zorg)medewerkers. In een uitdagende leeromgeving en door de aanwezigheid van adequate begeleiding, krijgen de deelnemers de kans zich succesvol te kwalificeren en aan de slag te gaan in de zorg.

Tijdens de opleiding bieden de deelnemers van het WijkLeerbedrijf ondersteuning aan wijkbewoners en cliënten van zorginstellingen (ouderen, zieken en jonge gezinnen). Het gaat om structurele informele hulp waarvoor geen thuiszorg of ondersteuning mogelijk is. Hiermee worden mantelzorgers ontlast en vrijwilligers extra ondersteund. Denk aan samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken en begeleiden naar activiteiten in de wijk. Dit geeft mensen de mogelijkheid om prettiger en zelfstandiger thuis te blijven wonen en dringt eenzaamheid in de wijk terug. Na het eerste half jaar zal een stageperiode intramuraal bij een van onze partners van start gaan. Aan het einde van het eerste schooljaar worden de deelnemers gemotiveerd om te solliciteren naar een BBL contract, om vervolgens vanuit een betaalde leerwerkbaan gekwalificeerde zorg te gaan verlenen en hun diploma te behalen.

Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad, is zeer ingenomen met de samenwerking. “Onze zorgpartners in de stad leveren een maatschappelijke bijdrage en wij kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van het personeelstekort. Inwoners die aan slag willen in de zorg, maar nog onvoldoende kwalificaties hebben, wordt een unieke kans geboden. We mogen trots zijn op dit mooie Lelystadse initiatief.”

Met de diploma-uitreiking is de 2e editie afgerond. Editie 3 draait momenteel volop. Op dit moment vindt er een selectieprocedure plaats om in september een editie 4 te mogen starten.

Ga naar de inhoud