Door WBL ontwikkelde MAP-training van start 

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden, waarbij de verantwoordelijkheid voor inburgering is verschoven van de nieuwkomer naar de gemeente. Voor Lelystad heeft Werkbedrijf Lelystad de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP-training) ontwikkeld.

Vandaag ging de eerste klas van start met de nieuwe training. De training richt zich op het vergroten van de kennis van de Nederlandse taal en cultuur, het verbeteren van de vaardigheden, het bieden van ondersteuning bij het vinden van werk en het opbouwen van een sociaal netwerk. Vragen als wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, liggen hier centraal.

De nieuwe Wet inburgering is een belangrijke verandering voor nieuwkomers in Nederland. Het stelt hogere eisen aan hun integratie en biedt hen meer ondersteuning om aan deze eisen te voldoen. De MAP-training van Werkbedrijf Lelystad is een belangrijke stap in dit proces, aangezien het de nieuwkomers de kans biedt om op een gestructureerde manier aan hun inburgering te werken. Dit is belangrijk omdat het hen kan helpen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving.

De MAP-training van WBL draagt bij aan een beter functionerende arbeidsmarkt in Lelystad. Door nieuwkomers te helpen bij het vinden van werk en het opbouwen van een sociaal netwerk, vergroot de training hun kansen op de arbeidsmarkt en draagt het bij aan een inclusieve samenleving. Daardoor kan de arbeidsmarkt in Lelystad beter profiteren van hun vaardigheden en kennis. Nieuwkomers kunnen door de training beter integreren in de Nederlandse samenleving en worden zo ook beter in staat gesteld om werk te vinden en hun bijdrage te leveren aan de economie van Lelystad.

Werkbedrijf Lelystad heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat de training voldoet aan de richtlijnen van Divosa. Dit is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Dit zorgt voor een effectieve training met een goede basis voor de inburgering van start tot einde. Kortom, de nieuwe Wet inburgering is een belangrijke verandering voor nieuwkomers in Nederland en Werkbedrijf Lelystad is er trots op hieraan te mogen bijdragen!

Ga naar de inhoud