Future Works mooie opstap naar werk voor statushouders

Elk jaar krijgt Lelystad een aantal vluchtelingen toegewezen, die in Nederland mogen blijven (statushouders). Dat geldt overigens voor iedere Nederlandse gemeente. Een statushouder die woont in Lelystad moet ook een plaats in de Lelystadse samenleving krijgen. Daarbij is hulp onmisbaar, want statushouders kennen immers de regels niet en zijn de taal nog niet machtig.

Werkbedrijf Lelystad ondersteunt de statushouders vanaf het moment dat ze huisvesting hebben tot het moment dat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden naar werk.

Speciaal hiervoor is de training Future Works ontwikkeld. Een training, die de statushouders wegwijs maakt in de Lelystadse samenleving maar ook in de Nederlandse arbeidsmarkt, de werkcultuur, solliciteren, het sociale stelsel, rechten en plichten. Kortom, onmisbare informatie die de statushouders zichtbaar zelfverzekerder maakt over hun mogelijkheden.

Na het afronden van de training start de volgende fase: de zoektocht naar werk, liefst in het eigen vakgebied. Werkcoaches van Werkbedrijf Lelystad bieden hierbij begeleiding; zij hebben veel contacten met het plaatselijke bedrijfsleven. Het zoeken naar werk loopt parallel met de inburgeringscursus. Hiermee wordt al voldaan aan de praktische basisvoorwaarden van de nieuwe wet Inburgering die op 1 januari 2022 ingaat.

Het einddoel van de begeleiding is altijd betaald werk en zelfstandigheid. Lukt dit niet direct dan wordt geprobeerd werkervaringsplekken te creëren bij bedrijven waar statushouders tijdelijk ervaring kunnen opdoen. Zo’n tijdelijke werkstage vergroot de kans op het vinden van betaald werk.

Het netwerk van Future Works breidt zich steeds verder uit. Naast b.v. Vluchtelingenwerk en Centrada sluiten ook bedrijven zich aan. Door goede onderlinge communicatie en afstemming is nog betere begeleiding mogelijk. Dit komt niet alleen de statushouders ten goede, maar ook gemeente Lelystad.

Bedrijven die willen meewerken aan dit project en mogelijkheden hebben voor b.v. stage kunnen contact opnemen met Werkbedrijf Lelystad 0320-295400.

Ga naar de inhoud