Succesvol WijkLeerbedrijf Lelystad krijgt 3e editie

Het WijkLeerbedrijf Lelystad krijgt een vervolg. De eerste 2 edities waren zo succesvol, dat vandaag het convenant voor de 3e editie werd getekend door Woonzorg Flevoland, Coloriet, Triade Vitree, Welzijn Lelystad, ROC Flevoland, Calibris Advies en Werkbedrijf Lelystad.

Het WijkLeerbedrijf is een samenwerkingsverband van deze organisaties. Het doel is enerzijds mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende opleidings- en werkervaringsplaats te bieden richting een  baan in de zorg of dienstverlening. Anderzijds kunnen (wijk)bewoners vanuit het WijkLeerbedrijf extra ondersteuning ontvangen omdat zij onvoldoende steun kunnen krijgen vanuit hun eigen netwerk of om hun mantelzorgers te ontlasten.

Onlangs zijn 20 nieuwe deelnemers van WijkLeerbedrijf Lelystad editie 3 gestart. In totaal zijn nu 33 inwoners van Lelystad in opleiding binnen het WijkLeerbedrijf. Zij krijgen onderwijs vanuit het nieuwe leerhome aan de Vossemeerstraat. Daarnaast worden zij gematcht aan cliënten in de wijk voor het verlenen van informele hulp (welzijnstage). Sinds de start in september 2019 hebben 20 inwoners via het WijkLeerbedrijf een betaalde baan gevonden in de zorg. Dit is een fantastisch resultaat met een grote financiële en maatschappelijke waarde voor de maatschappij.

De ervaringen van de deelnemers zijn erg positief. Binnen de groep was al snel sprake van grote saamhorigheid en de motivatie is groot. Het WijkLeerbedrijf biedt een mooi toekomstperspectief. Niet alleen een mooie opstap om financieel onafhankelijk te worden maar ook een kans om te werken aan de eigen toekomst. ‘Mijn kinderen zijn erg trots, dat ik een opleiding volg. Mama heeft nu ook lesboeken en moet studeren’, aldus een van de deelnemers.

Ga naar de inhoud