Jaarverslag 2022 Kluswinkel

Ook in 2022 heeft de Kluswinkel haar toegevoegde waarde in ruime mate bewezen. De ondersteuning van bewoners bij klein onderhoud en het verbeteren van de leefomgeving is door veel bewoners en partners gewaardeerd. 

De partners Centrada, Gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad en Werkbedrijf Lelystad zijn trots op de bereikte resultaten. De laatste, Werkbedrijf Lelystad, vooral ook omdat met de inzet van de medewerkers een belangrijke invulling is gegeven aan de re-integratieopdracht. Mensen verrichten belangrijk werk voor de stad en kunnen deze werkervaring vaak verzilveren bij het vinden van een reguliere baan. 
Ga naar de inhoud