Jaarverslag Lelystad Akkoord 2021

Het Lelystad Akkoord is een samenwerking van overheid,
onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Alle
met als doel de inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Daarin blijft
niemand aan de kant staan en is er ruimte voor ieders talent.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een kans!
Die kunnen we samen bieden. We willen de sociaaleconomische
positie van Lelystad duurzaam verbeteren.

Ga naar de inhoud