Samenwerkingsovereenkomst Onderwijs en Arbeidsmarkt Amsterdam Lelystad Airport verlengd

Op 15 juni 2022 hebben gemeente Lelystad, Lelystad Airport, Luchtvaartmuseum Aviodrome, Werkbedrijf Lelystad, ROC van Amsterdam-Flevoland en provincie Flevoland de samenwerkingsovereenkomst Onderwijs en Arbeidsmarkt Amsterdam Lelystad Airport verlengd van 2022 tot 2026. Met als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Lelystad Airport verder door te ontwikkelen.

Goed opgeleid
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman van de provincie Flevoland is blij met continuering van de samenwerking: ‘Door de samenwerking te verlengen en op thema’s te verdiepen, wordt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder versterkt. Dat is belangrijk om in de toekomst voldoende goed opgeleid personeel te hebben.’ Gedeputeerde Michiel Rijsberman was bij de verlengingsbijeenkomst, als vervanger van gedeputeerde Appelman die niet aanwezig kon zijn.

Opleidingen uitgebreid
Er is een groot tekort aan menskracht in de logistiek. Dit tekort wordt in de toekomst alleen maar groter. Daarom heeft het ROC van Flevoland het aantal logistieke opleidingen uitgebreid. Ook heeft het Werkbedrijf Lelystad samen met het ROC een speciale training Logistiek ingericht. Hier krijgen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding voor een baan in de logistiek. Na een eerste groep van 12 deelnemers, die inmiddels allemaal een baan hebben gevonden, is een tweede groep gestart. Daarnaast biedt SamenwerkingsCollege Amsterdam Lelystad Airport (SCALA) opleidingen aan in de richtingen luchtvaart, beveiliging, facilitair en travel & hospitality. SCALA is een samenwerking tussen ROC van Flevoland (MBO College Lelystad) en ROC van Amsterdam (MBO College Airport). De samenwerking is gericht op Lelystad Airport en Schiphol.

Oefenen in gesimuleerde vliegtuigcabine
Het MBO College Airport heeft in samenwerking met KLM een mock-up van een vliegtuigcabine en incheckbalies op MBO College Lelystad gebouwd. Hierdoor oefenen studenten van SCALA de geleerde theorie direct in een gesimuleerde praktijkomgeving. Het MBO College Airport is van plan om een elektrisch vliegtuig aan te schaffen. Dit past binnen de huidige opleiding Vliegtuigtechniek en sluit aan bij onze wens om Lelystad Airport te verduurzamen. Met de aanschaf, het beheer en onderhoud van een elektrisch vliegtuig kunnen studenten goed worden opgeleid, zodat zij als toekomstige werknemers de juiste vaardigheden krijgen voor Lelystad Airport.

Smart mobility
Voor de toekomst zien we nog meer kansen op het gebied smart mobility, zoals zelfsturende auto’s of transport van pakketjes via drones. De samenwerking zal verder worden uitgebreid en verdiept. Bijvoorbeeld via het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum in Marknesse en het Lelystad Airport Businesspark.

 

Ga naar de inhoud