Lelystad start met Buurtconciërges

Een sterke wijk met bewoners die meedoen en zich prettig voelen in de buurt waarin ze wonen. Dat is goed voor de leefbaarheid, het gevoel van veiligheid en de saamhorigheid in de buurt. Iedereen kan en wil een bijdrage leveren, ieder op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden. Om daar een impuls aan te geven is Lelystad gestart met Buurtconciërges.

Juist op dit moment van de coronacrisis bewijzen de Buurtconciërges hun waarde voor de buurt. Naast hun aandacht voor eenzame ouderen ondersteunen zij samen met de Kluswinkel het IDO en de Voedselbank bij het bezorgen van voedselpakketten. De Buurtconciërges zijn het gewend om voor mensen in een kwetsbare positie klaar te staan. Zij zijn blij dat zij in deze moeilijke tijd hun steentje bij kunnen dragen.

De Buurtconciërges van het Buurtteam zijn hét aanspreekpunt voor de buurt, toegankelijk voor ondernemers, bewoners en jongeren. Zij zijn de ogen en oren van de buurt, weten wat er speelt en waar mensen behoefte aan hebben. De Buurtconciërges hebben nauwe contacten met wijkbewoners en in de wijk werkzame professionals. Samen werken aan het creëren en behouden van een schone en veilige woonomgeving waar het prettig wonen is. Zo leveren de Buurtconciërges een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken Atol (deel), Boswijk, Jol (deel), Waterwijk en Zuiderzeewijk.

De Buurtconcierges werken samen met in de buurt werkzame professionals en vormen een belangrijke schakel tussen de bewoner en professional. Met elkaar stimuleren zij zelfredzaamheid en het ‘zorgen voor elkaar’.

In herkenbare kleding doen de Buurtconcierges dagelijks hun wijkronde. Vervuiling of vernieling in het openbaar gebied worden gemeld bij de verantwoordelijke afdeling. Spreekuren in buurtcentra, meewerken aan de organisatie van activiteiten behoren ook tot de werkzaamheden van de Buurtconcierges zodra de omstandigheden dit weer toelaten.

De functies van Buurtconciërge zijn betaalde banen. Deze worden vervuld door werkzoekende Lelystedelingen, die beschikken over vaardigheden die beter aansluiten bij een maatschappelijke dan reguliere baan.

Ga naar de inhoud