RWF-gemeenten, GGZ Centraal en Kwintes zetten re-integratie aanpak voort

De vijf gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk) uit het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) zetten hun IPS-samenwerking met GGZ-Centraal en Kwintes voort.

Daartoe werd op woensdag 24 juni bij Werkbedrijf Lelystad door de partijen een overeenkomst getekend. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun. IPS is een internationaal beproefde re-integratiemethode om mensen met een psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk.

Kenmerkend voor IPS is dat mensen zo snel mogelijk gaan werken op een reguliere plek. Centraal daarbij staat een deskundige trajectcoach, die samenwerkt met de behandelaar en de werkgever ontzorgt door de werknemer intensief te begeleiden. Samen optrekken en elkaars expertise gebruiken om kwetsbare mensen naar werk te begeleiden is ook in Flevoland het devies.  GGZ Nederland en UWV werken landelijk al langere tijd intensief samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan een betaalde baan te helpen.

Ook in Flevoland werken de ketenpartijen samen. “Samen optrekken en elkaars expertise gebruiken om kwetsbare mensen naar werk te begeleiden is ook in Flevoland het devies. In 2018 zijn we in Flevoland met een pilot gestart. Ook gemeenten sluiten aan bij de samenwerking rond IPS trajecten. In deze fase zijn 24 IPS plaatsingstrajecten gerealiseerd. Deze proef is geslaagd en ik ben blij dat we de samenwerking op de ingeslagen weg  kunnen voortzetten”, zegt Tilly Weggen, beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Noordoostpolder, die nauw betrokken was bij de voortzetting van de samenwerking.   Mensen met een (ernstige) psychische aandoening die behandeling en/of begeleiding krijgen en aan het werk willen en via IPS geholpen worden, krijgen een IPS-trajectbegeleider die hen helpt en begeleidt bij het vinden en behouden van werk. Ook mensen die op het werk problemen hebben vanwege hun psychische aandoening kunnen gebruikmaken van de IPS-methode om hun werk te behouden.

Het hebben van werk helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Werk brengt inkomen en financiële zelfstandigheid, sociale contacten, voldoening, persoonlijke waardering en nieuwe ervaringen met zich mee. Het kan een belangrijke ondersteuning betekenen van de eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven.

Foto: De samenwerkingsovereenkomst werd bij Werkbedrijf Lelystad (WBL) getekend. De ondertekenaars vlnr: WBL-directeur Onno Vermooten namens RWF;  Frits Liefferink, directeur bedrijfsvoering GGZ Centraal en Guus van Maurik, projectleider IPS Kwintes.

Ga naar de inhoud