Samen vooruit in Lelystad Oost

Op weg naar een mooier en leefbaarder Lelystad Oost. De aftrap hiervoor vond dinsdag 11 juli plaats tijdens het zomerfeest bij Schateiland in de Waterwijk. Terwijl kinderen genoten van het weer, de activiteiten, pizza en ijs, sloegen de verschillende partners officieel de handen ineen voor Samen Lelystad Oost. ‘Samen gaan we vooruit!’

Samen Lelystad Oost is een gezamenlijk programma dat zich richt op het versterken van de Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk. Door het ministerie van Binnenlandse zaken erkend als één van de kwetsbare gebieden in Nederland. Binnen Samen Lelystad Oost werken onder andere inwoners, professionals, bestuurders en ondernemers aan het verbeteren van inkomen, arbeidsparticipatie, opleiding(niveau), gezondheid en veiligheid.

Gezond en veilig opgroeien
‘We hebben een uitdagende, maar prachtige klus te klaren. Samen bouwen we aan een mooier Lelystad Oost waar iedereen zich veilig en thuis voelt en waar kinderen gezond en veilig opgroeien. Met een goed perspectief op leren, werk en wonen’, zei directeur-bestuurder van Centrada Martine Visser namens alle partners. Zij nodigde hen uit om allemaal een puzzelstukje te leggen. Dat stond symbool voor het ondertekenen van het officiële convenant voor de toekomst van Lelystad Oost.

Inwoners betrekken
Ook de inwoners van Lelystad Oost worden betrokken bij de toekomst van hun buurt. ‘We willen heel graag van bewoners zelf horen: wat kan beter? Hoe zouden we dingen kunnen oplossen? Welke ideeën hebben jullie?’, legde Martine Visser uit. Wat zou je doen met 10.000 euro voor jouw wijk? Bewoners konden hun idee op een kaartje invullen en in een schatkist doen. ‘Met zijn allen – bewoners en partners – zetten we de schouders eronder om
deze puzzel te maken.’ Buurtvertegenwoordiger Fred Wilcke reageerde enthousiast: ‘Het is mooi voor de bewoners dat het nu ook écht zichtbaar wordt dat we samen naar een hoger plan werken! Die behoete is groot.’

Veel animo
Het zomerfeest was met ongeveer 300 kinderen en 200 volwassenen uit de buurt druk bezocht. Voor kinderen was er een springkussen, ze konden een vogelhuisje schilderen, pijl en boog schieten, de Buurjongens bakten pizza’s, er was sport en spel door Sportbedrijf Lelystad en lokale topvoetballertjes van de De La Fuente Electronic Academy speelden een wedstrijd. ‘Dit is echt zo mooi voor de buurt. De animo en de aanloop die je nu ziet zegt
genoeg!’, zei Jonathan Vosselman van Albert Heijn Voorhof. Ivano Tiebesl van Sportbedrijf Lelystad was het daarmee eens. ‘Kinderen waren enthousiast en vroegen of dit vaker kan worden georganiseerd.’
Kijk voor meer informatie op www.samenlelystadoost.nl

Ga naar de inhoud