Werkbedrijf Lelystad genomineerd voor Flevopenning TOP-onderneming

Tien jaar geleden heeft de gemeente Lelystad besloten om de sociale dienst te privatiseren: dat was de start van Werkbedrijf Lelystad B.V. Dit re-integratiebedrijf vervult sinds die tijd een belangrijke rol in Lelystad: een goede match maken tussen werkgevers en werkzoekende inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor adviseren en ontzorgen wij de werkgever en begeleiden en stimuleren wij werkzoekenden.

Jaarlijks koppelt het Werkbedrijf ongeveer 400 werkzoekenden aan bedrijven in Lelystad.

Gebleken is dat het aantal mensen dat uitstroomt naar werk in Lelystad groter is dan in veel andere gemeentes. Het aantal instromers blijft overigens ook hoog, voornamelijk omdat Lelystad veel statushouders huisvest. Iedere Lelystedeling die afhankelijk is van de bijstand wordt minstens 1 keer per jaar gezien door een werkcoach van het Werkbedrijf voor een intake: waarom ben je in de bijstand terecht gekomen? Wat wil je? Wat kun je? Daarna volgt voor velen al snel een eerste werkdag. Anderen bieden we eerst hulp, denk aan maatschappelijk werk, schuldhulpverlening of het regelen van een psycholoog. Uiteindelijk stroomt iemand uit als het doel bereikt is: een betaalde baan.

Ons doel: samen met het bedrijfsleven bouwen aan een goed draaiende lokale/regionale economie en een sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Ga naar de inhoud