Statushouders hebben baan verdiend bij Marfo B.V.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst hebben Marfo B.V., Timing Uitzendbureau en Werkbedrijf Lelystad gevierd dat ruim 20 statushouders een arbeidscontract hebben gekregen. Wat maakt de aanpak bij Marfo succesvol?

Een goede samenwerking tussen Marfo B.V., Timing Uitzendbureau en Werkbedrijf Lelystad ligt ten grondslag aan dit succes. Deze partijen zijn bereid te investeren in aandacht. Dat is belangrijk omdat de taalbarrière vaak leidt tot onbegrip.

Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad, was een van de sprekers. Hij is er trots op, dat Marfo de statushouders een kans geeft. Daarnaast bewondert hij de inzet en het doorzettingsvermogen van de statushouders. “Geweldig, dat jullie na een moeilijke tijd de kans benutten om weer een nieuw leven op te bouwen in een vreemd land”, aldus Vermooten.

Bij de planning van de werkzaamheden houden Marfo B.V. en Timing Uitzendbureau er rekening mee, welke medewerkers bij elkaar geplaatst worden. Zo zijn er statushouders die al langer werkzaam binnen het bedrijf. Zij hebben een belangrijke rol in de communicatie. Kortom, zij vervullen de taak van ambassadeur.

Doen zich toch problemen voor, dan worden Timing Uitzendbureau en eventueel de werkcoach van Werkbedrijf Lelystad tussentijds ingeschakeld. Zij bemiddelen dan, bij voorkeur gericht op voortzetting van de proefplaatsing. De werkcoach van Werkbedrijf Lelystad blijft de betrokken statushouder volgen totdat deze duurzaam is uitgestroomd in een baan.

Ga naar de inhoud