Project Toekomst in de Techniek van start

UWV, Werkbedrijf Lelystad, Gemeente Dronten en Servicepunt Techniek Flevoland hebben op donderdag 23 januari de aftrap gegeven voor het project ‘Made in Flevoland – toekomst in de techniek’. Aan het project doen zes technische bedrijven uit Dronten en Lelystad mee.  Zij bieden aan initieel tien mensen met een WW- of bijstandsuitkering een praktijkopleiding waarna zij als vakkrachten aan de slag kunnen. Samenwerking De aftrap – die bestond uit de symbolische ondertekening door alle betrokken partijen – vond plaats tijdens een startbijeenkomst bij Vlint in Lelystad. Dat gebeurde in aanwezigheid van de kandidaten die in het project aan de slag gaan. Wethouder John van den Heuvel zei verheugd te zijn dat ‘Toekomst in de Techniek’ na de Noordoostpolder nu ook in Lelystad en Dronten van start gaat. “We hebben in de technische sector te maken met schaarste aan personeel. Door de samenwerking van overheid, onderwijs en  bedrijfsleven ontstaan er kansen om mensen met een basisopleiding ‘Technische Vaardigheden en een stage te kwalificeren voor een baan in de techniek. Samen kunnen we zorgen voor de juiste match in een sector waar de nood hoog is. En gelijktijdig zorgen we ervoor dat mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen, weer aan het werk kunnen.” Voorbeeld Monique van Esterik, directeur Sociaal Domein van de gemeente Dronten, gaf bij haar succeswensen aan alle samenwerkende partijen aan: “Dit project is een voorbeeld van hoe alle partijen hebben bijgedragen aan het loslaten van het geijkte proces in het matchen van vraag en aanbod. Iedere partij heeft durven kiezen voor een andere stijl dan dat ze gewend waren in werven en selecteren. Dit aspect vooral heeft ervoor gezorgd dat de juiste kandidaat op de juiste plek zijn of haar toekomst in de techniek kan starten.” Het project start met tien kandidaten, terwijl en nog eens acht in de procedure zitten om deel te nemen. De meesten komen uit de WW, terwijl er ook drie kandidaten zijn die via de Banenafspraak aan de slag gaan. Kansen bieden Hannie van Loon, UWV regiodirecteur Flevoland, zei dat de arbeidsmarkt in Flevoland een krapte kent. Er zijn veel meer vacatures, dan er geschikte kandidaten zijn. “Met dit project kunnen we kansen bieden aan mensen die langdurig werkloos zijn of die een WIA-, Wajong of bijstandsuitkering hebben. Er wordt daarbij gekeken naar hun vaardigheden en hun gemotiveerde belangstelling. Indien dat een match voor een technische functie oplevert, dan kunnen krijgen de kandidaten via maatwerk een kans om zich in het bedrijfsleven verder te ontwikkelen.” De bedrijven die aan het project  ‘Made in Flevoland – Toekomst in de Techniek’ deelnemen zijn: installatiebedrijf Feenstra; cateringbedrijf Marfo; Van Werven Recyling; bakkerijspecialist KeyBake; Specto Aerospace en luchtzuiveringsspecialist Vlint. ROC Flevoland werkt met de betreffende werkgevers samen aan de technische basisopleiding van de kandidaten.

Ga naar de inhoud