SAMEN WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING, DAT IS WAAR WERKBEDRIJF LELYSTAD ZICH VOOR INZET. HELPT U MEE OM IEDEREEN EEN KANS TE GEVEN?

Nieuwsbrief Flevoland Werkt!

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland, een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, werknemers- en werkgeversorganisaties in Flevoland. Onder het motto ‘Flevoland Werkt!’ spannen zij zich samen in voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Achtste Partnerbijeenkomst levert nieuwe Partners Werkbedrijf Lelystad op

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij HVC aan de Schroefstraat werden negen werkgevers benoemd tot Partner van Werkbedrijf Lelystad (WBL). Wethouder John van den Heuvel overhandigde samen met directeur van WBL, Onno Vermooten, het certificaat.

Overeenkomsten procesbegeleiding asbestdaken ondertekend

Woensdag 5 juli zijn in de Kluswinkel twee overeenkomsten getekend met betrekking tot procesbegeleiding voor de verwijdering van asbestdaken in de gemeente Lelystad.

Ga naar de inhoud