IS DE DIGITALE UITGAVE VAN WERKBEDRIJF LELYSTAD                             JULI 2018
DE INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT IS NIET OP EIGEN KRACHT TE BEREIKEN MAAR
VRAAGT SAMENWERKING VAN OVERHEID, ONDERWIJS, BEDRIJFSLEVEN EN
MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN. MEER EN MEER VINDEN DEZE PARTIJEN ELKAAR
IN TAL VAN MOOIE PROJECTEN. LEES HIEROVER IN DEZE NIEUWSFLITS!

Foto: Honderd ondernemers en wethouder Janneke Sparreboom van Zorg en Welzijn hebben de smaak van Lelystad geproefd tijdens het verrassende Lelystad Diner van de Lelystadse Uitdaging. De sterren van de avond waren de leerling-koks van praktijkonderwijs de Steiger, MBO College Lelystad en de horecacrew van Werkbedrijf Lelystad. Werkbedrijf Lelystad werd op 17 mei omgetoverd tot een maatschappelijk viersterrenrestaurant en stelde de ruimte beschikbaar. Vier Lelystadse chef-koks hebben voor anderhalve dag hun talent vrijwillig ingezet om samen met de crew van de Steiger en Werkbedrijf Lelystad een verrassend viergangendiner te bereiden. Een verrijking voor de werkervaring van de crew. Op deze manier leerden zij de fijne kneepjes kennen van het vak. Het volledige menu was samengesteld met uitsluitend lokale producten en beschikbaar gesteld door Stichting De Lelystadse Boer en ondernemers uit Lelystad. ©Fotostudio Wierd  

‘Inclusief denken’ moet Inditex 400 magazijnmedewerkers opleveren

De regio Lelystad-Almere moet vol aan de bak om er voor te zorgen dat honderden mensen die nu nog in de bijstand zitten aan de slag gaan in het mega-distributiecentrum van de Spaanse modegigant Inditex. “We hebben in deze regio ruim voldoende arbeidspotentieel voorhanden en dat moeten we gezamenlijk gaan activeren door ‘inclusief te denken’”, stelde Onno Vermooten, directeur van Werkbedrijf Lelystad.   Vermooten ging tijdens de goed bezochte Summit Logistieke Hotspots in Lelystad tijdens een paneldiscussie uitvoerig in op de wijze waarop de regio Almere-Lelystad langdurig werklozen en mensen in een uitkeringssituatie wil werven voor een baan in het gigantische distributiecentrum van Inditex, dat nu nog in aanbouw is.

Lees meer en/of bekijk het item van Omroep Flevoland

Project Nieuwe Banen: niet de werkzoekende is het uitgangspunt maar de baan

Vorige zomer is de gemeente Lelystad samen met TNO Arbeid, Hogeschool Windesheim en Werkbedrijf Lelystad het project Nieuwe Banen gestart. Doel van dit project is werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten uitstromen naar regulier nieuw werk (waaronder Lelystad Airport en Inditex). Vertrekpunt hierbij is de behoefte van werkgevers aan toekomstige functies. Dus niet de (on)mogelijkheden van werkzoekenden staan centraal, maar de mogelijkheden van werkgevers. Parallel aan dit project loopt een wetenschappelijk onderzoek naar deze methodiek. De eerste onderzoeksfase is afgerond. Nu wordt gestart met de uitvoering. Deze fase wordt ondersteund door een Social Lab. Hieraan nemen werkgevers, werknemers en professionals deel. Inmiddels is ook het Lelystad Akkoord aangesloten om mee te kijken naar kansen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  Op 28 juni jl. is een bijeenkomst gehouden voor een selecte groep ondernemers. Er is uitleg gegeven over het project. Ook konden de ondernemers wensen en uitdagingen op personeel gebied kenbaar maken. De bijeenkomst is succesvol verlopen en heeft tal van nieuwe ideeën opgeleverd. Kijk voor achtergrondinformatie naar de animatie op www.youtube.com

Project Lelytalent van start: op naar een duurzame arbeidsmarkt

Het ministerie van onderwijs heeft financiële steun toegekend aan het project Lelytalent. Aanleiding voor de aanvraag is de groeiende behoefte op de Lelystadse arbeidsmarkt aan praktisch en uitvoerend personeel. Daarnaast is er een groep jongeren die een grote afstand heeft tot zowel onderwijs als arbeidsmarkt. Hun talenten moeten niet verloren gaan en met de juiste begeleiding is dat te voorkomen. Ook dit probleem wordt binnen het project aangepakt. Goed nieuws dus voor alle betrokken partijen. MBO College Lelystad deed de aanvraag in samenwerking met de gemeente Lelystad, Eduvier, Werkbedrijf Lelystad, het Lelystad Akkoord, SBB en het lokale bedrijfsleven.
ROC van Flevoland.nl/Actueel

Ga naar de inhoud