Praktijkleren vergroot kansen op de arbeidsmarkt

Foto: Fotostudio Wierd

Leren in de praktijk biedt mensen een betere kans op de arbeidsmarkt. Zoals voor René, die vanuit het praktijkonderwijs stage liep bij Ax Flow DC BV, zijn kennis door middel van de pilot praktijkleren uitbreidde en op donderdag 28 januari een mbo-praktijkverklaring in ontvangst kon nemen. Wethouder Madelon van Noort: ‘Het is belangrijk om de vaardigheden die mensen in hun werkzame leven opdoen te waarderen. Zo kunnen ze bij een volgende werkgever aantonen welke kwaliteiten ze bezitten en dat is waardevol voor zowel de werknemer, als voor het bedrijf.’

René heeft na het afronden van zijn praktijkonderwijs, stage gelopen bij Ax Flow DC BV. Aansluitend aan zijn stage is René een arbeidsovereenkomst in het kader van de Banenafspraak aangeboden. René is een gemotiveerde medewerker en heeft een positieve instelling. Hij is vaak al een half uur voordat zijn werkdag begint aanwezig op de werkvloer. Zonder aarzeling heeft hij de mogelijkheid aangegrepen om zich via praktijkleren verder te ontwikkelen. Veel van de werkprocessen waren al onderdeel van het werk van René, maar een aantal ook niet. Door ook deze werkprocessen op te pakken, heeft hij zijn kennis en vaardigheden in de praktijk weten uit te breiden. Inmiddels heeft René een vaste arbeidsovereenkomst bij Ax Flow DC op zak.

Afstand tot de arbeidsmarkt
In opdracht van het Regionaal Werkverband Flevoland (RWF) is het project ‘Praktijkleren Flevoland’ gestart. Gemeente Lelystad en MBO College Lelystad (onderdeel van ROC van Flevoland) zijn partners in dit project. Een werkzoekende of een werknemer die geen startkwalificatie heeft en voor wie een volledige mbo-opleiding (nog) niet haalbaar is, kan met Praktijkleren een zogenaamde Praktijkverklaring behalen.

Wethouder Madelon van Noort reikt de eerste praktijkverklaring van het project ‘Praktijkleren Flevoland’ uit aan René. Foto: Fotostudio Wierd


Meer mogelijkheden om door te leren
Ben Vermeer, directievoorzitter van MBO College Lelystad, is een groot voorstander van een leven lang ontwikkelen. ‘Niet alleen als je op zoek bent naar een baan, maar ook als je werk hebt is het altijd verstandig om te blijven kijken waar je jezelf kunt ontwikkelen. Je geeft jezelf daarmee een voorsprong op anderen en een betere kans op de steeds veranderende arbeidsmarkt. Nu, maar zeker ook met het oog op de toekomst. Praktijkleren biedt daarnaast ook volop kansen om bepaalde onderdelen van een mbo-opleiding af te ronden met een certificaat. Dit vergroot de kans op de arbeidsmarkt enorm, want toekomstige werkgevers kunnen zien wat je kunt en dat je bereid bent om in jezelf te investeren.’
Omdat René de eerste deelnemer is die dit certificaat heeft behaald, kreeg hij ook een Lelypas en bon om met zijn gezin te komen eten bij KFC, een favoriet van René.

Erkende leerbedrijven
Voor veel mensen biedt Praktijkleren de enige kans op een baan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dan ook besloten de subsidieregeling Praktijkleren te verlengen tot 2023. Het ROC van Flevoland biedt meer dan 100 opleidingen. Samen met erkende leerbedrijven worden jaarlijks duizenden mensen (jong en ouder) opgeleid, bij- en omgeschoold. De leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. De regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de loon- en begeleidingskosten van leerlingen en studenten. Zie voor meer informatie: www.flevolandwerkt.info

Ga naar de inhoud