Fitte Kanjers

Door het ter beschikking stellen van een BBL-opleidingsplek bij kindercentrum Fitte Kanjers heeft weer een kandidaat de opleiding tot pedagogisch medewerker kinderopvang met succes afgerond. Fitte Kanjers heeft in de rol als mede-opleider het sociaal ondernemerschap benadrukt en de kandidaat gesteund bij het behalen van haar opleiding. Wij bedanken zowel de kandidaat als onze nieuwe partner Fitte Kanjers voor de goede inzet.

Ga naar de inhoud