Een mooi resultaat!

Na een succesvolle proefplaatsing werden deze twee toppers beloond met een contract bij Espol Plastics!

Bergen op Zoom geïnteresseerd in Lelystadse wijkaanpak!

Woensdag 2 oktober heeft een delegatie van de gemeente Bergen op Zoom samen met hun partners in de wijk (woningcorporatie en welzijnsorganisatie) een bezoek gebracht aan de Zuiderzeewijk. Zij waren geïnteresseerd in onze aanpak om de leefbaarheid…

Samenwerking gericht op kansrijkere terugkeer gedetineerden in samenleving

Werkbedrijf Lelystad (WBL) en de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad gaan in een pilot samenwerken om (ex-)gedetineerden na hun detentie aan werk te helpen. Het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door Onno Vermooten, directeur…

Meld u aan voor de bijeenkomst op 18 september a.s.

De arbeidsmarkt staat al geruime tijd onder druk, waar het gaat om het vinden van vak- personeel in de techniek. Daarnaast is er een groep mensen die blijvend aan de kant staat. Het project ‘Toekomst in de Techniek’ is er op gericht om…

Op bezoek bij Simei Diensten in Lelystad

Onlangs hebben het UWV Werkbedrijf Flevoland en Werkbedrijf Lelystad een bezoek gebracht aan Simei Diensten, de nieuwe strijkcentrale in Lelystad. Simei Diensten, onderdeel van het Spaanse familiebedrijf Cubicaje, gaat diensten verlenen aan…
Trotse ouders, docenten, coaches maar ook praktijkbegeleiders waren getuige van de diploma-uitreiking aan de eerste Lelytalenten. Het was een feestelijke avond met afstudeerhoedjes, muziek, ballonnen, blije gezichten en opluchting. Ups en…

Werkbedrijf Lelystad en Lelystad Airport Businesspark werken samen aan de personeelsvoorziening binnen de regio

Lelystad bestormt top 3 Logistieke Hotspot van het Jaar. Lelystad is aantrekkelijk voor ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte plek om zich te vestigen. En dat wordt opgemerkt! In 2019 is Lelystad als regio samen met Almere en Zeewolde…

Lelystad krijgt Wijkleerbedrijf voor de zorg

Op 8 juli jl. is het startsein gegeven voor het Lelystadse Wijkleerbedrijf voor de zorg. Het Wijkleerbedrijf biedt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende opleidings- en werkervaringsplaats, met na een jaar een baan in de zorg.…

Lelytalent maakt de balans op – Leren in de praktijk

Dinsdag 25 juni kwamen betrokken docenten en aangesloten bedrijven bijeen om terug te blikken op het afgelopen eerste jaar van Lelytalent. Centraal tijdens deze werkveldtraining stond de evaluatie en bijstelling van het bedrijvencarrousel. Het…

“Jacco Vonhof gaat voor duurzame inzet van het onbenutte arbeidspotentieel in Lelystad.”

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, nam afgelopen maandag deel aan een rondetafeldiscussie over de Banenafspraak. Deze afspraak tussen overheid en werkgevers draait om het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. …
Ga naar de inhoud